28.06.2005/310

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.06.2005
Toplantı Sayısı : 310

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi 2004-2005 öğretim yılı Akademik Takvimi ile eğitim-öğretim planında değişiklik yapılması.
  3. Tıp Fakültesi 2005-2006 öğretim yılına ait Akademik Takviminde değişiklik yapılması.
  4. 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kabul koşulları.
  5. 2004-2005 öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulunda açılacak Yaz Öğretimi Akademik Takviminde değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. Sadık ACAR

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

Prof.Dr. Recep YAPAREL

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Prof.Dr. Cahit HELVACI

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Nur OLGUN

Prof.Dr. Gül GÜNER

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof.Dr. Güldem CERİT

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL


Üniversite Senatosu 28.06.2005 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu görevli olduğu için yerine Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı vekalet etti.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2004-2005 öğretim yılı Tıp Fakültesi Akademik Takviminde ve eğitim-öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2005-2006 öğretim yılına ait Tıp Fakültesi Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2004-2005 öğretim yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Öğretimi Akademik Takviminde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.