28.02.2012/1050

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.02.2012
Toplantı Sayısı : 1050

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kulak-Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Kemal Erdağ hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faika Gülce Hakgüder hakkındaki raporlar.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan 1 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Arı ve Prof.Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke hakkındaki raporlar.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İnci Alacacıoğlu hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vildan Avkan Oğuz hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turna İlknur hakkındaki raporlar.
 9. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halil Oruç hakkındaki raporlar.
 10. Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin hakkındaki raporlar.
 11. 26.12.2011 tarihinde ilan edilen Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Leyla Harputlu için yeni iki jüri üyesi tespiti.
 12. Tıp Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesindeki harcama kalemleri arasında toplam 20.590 TL tutarın aktarılması.
 14. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesindeki harcama kalemleri arasında toplam 14.000 TL tutarın aktarılması.
 15. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.296,30 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılması.
 16. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.186,44 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılması.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.831,47 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılması.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Halil Aydın’ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarının proje önerilerinin değerlendirilmesi sürecinde Bilimsel Danışmanlık yapmak üzere Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulundaki görevlendirilmesinin 31.12.2011-31.12.2012 tarihleri arasında 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 19. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Özel’in, İzmir İl Müftülüğünde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle, İzmir İl Müftüsü olarak 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Necdet Şengün’ün, ABD Chicago Amerikan İslam Kolejinde “Amerikan Toplumunda Mevlana Algısı” adlı araştırmayı yapmak üzere, 01.06.2012-31.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sadık Can Girgin’in, ABD California Üniversitesi Berkeley İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin 16.04.2012-15.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 27.02.2012 tarih ve 444 sayılı kararı.
 23. Akademik kadrolara atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 28.02.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Prof. Halil Yoleri izinli olduğu için Dekan Vekili Prof. Nesrin Önlü toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 8., 9., 10., 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kulak-Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Taner Kemal Erdağ ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Taner Kemal Erdağ hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Taner Kemal Erdağ’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Faika Gülce Hakgüder ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Faika Gülce Hakgüder hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Faika Gülce Hakgüder’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan 1 adet profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kemal Arı ve Prof.Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayların niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kemal Arı ve Prof.Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporlardan Doç.Dr. Kemal Arı’nın tercih edildiği ve olumlu görüş bildirildiği anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Kemal Arı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kudret Şevket Sayın hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İnci Alacacıoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İnci Alacacıoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Vildan Avkan Oğuz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Vildan Avkan Oğuz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Vildan Avkan Oğuz’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Turna İlknur ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Turna İlknur hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Turna İlknur’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halil Oruç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Halil Oruç hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Halil Oruç’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Leyla Harputlu için jüri üyeleri oybirliği ile seçildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev yapmakta olan Hollanda uyruklu Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak brüt 6.000 TL ücretle 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin, Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesindeki 03.3 Yolluklar harcama kaleminde bulunan 5.590 TL ve 03.07 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri harcama kaleminde bulunan 15.000 TL’nin 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesindeki harcama kalemleri arasında toplam 14.000 TL tutarın Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 07.02.2012 tarih ve 4/6 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.296,30 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılmasına ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 20.02.2012 tarih ve 20/7 sayılı kararı ekinde yer alan icmal tablosunda belirtilen oranlarda kurum ihtiyaçları payının (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.186,44 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılmasına ve Merkez Yönetim Kurulu’nun 05.01.2012 tarih ve 7/1 sayılı kararı ekinde yer alan icmal tablosunda belirtilen oranlarda kurum ihtiyaçları payının (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.831,47 TL (KDV hariç) ek ödeme yapılmasına ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 7/12 sayılı kararı ekinde yer alan icmal tablosunda belirtilen oranlarda kurum ihtiyaçları payının (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Halil Aydın’ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarının proje önerilerinin değerlendirilmesi sürecinde Bilimsel Danışmanlık yapmak üzere Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulundaki görevlendirilmesinin 31.12.2011-31.12.2012 tarihleri arasında 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Özel’in, İzmir İl Müftülüğünde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle, İzmir İl Müftüsü olarak 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Necdet Şengün’ün, ABD Chicago Amerikan İslam Kolejinde “Amerikan Toplumunda Mevlana Algısı” adlı araştırmayı yapmak üzere, 01.06.2012-31.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sadık Can Girgin’in, ABD California Üniversitesi Berkeley İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesinin 16.04.2012-15.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- A-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü “Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi”nin, Cilt:IX, Sayı: 20-21, 2010-Bahar/Güz sayısının 400 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının, 09.8888.5600.000/BY.012.016.608 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İşletme Fakültesi Dergisi’nin, Cilt: 11, Sayı:1 Yıl: 2010 ve Cilt:11, Sayı:2, Yıl: 2010 dergilerinin 400’er adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının, Sayı 1 için, 09.1700.0000. 000/BY.012.035.609; Sayı 2 için 09.1700.0000.000/BY.012.036.610 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında her bir dergi için 400 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Rektörlüğümüzdeki bazı boş ve SERBEST okutman ve uzman kadrolarına atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.