27.12.2011/1043

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.12.2011
Toplantı Sayısı : 1043

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 16.12.2011 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için giriş sınav jürisinin tespiti.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in 26.01.2012 tarihinden itibaren 26.01.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2012 tarihinden itibaren 27.01.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mümin Güngör’ün 20.03.2012 tarihinden itibaren 20.03.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Berent’in 24.03.2012 tarihinden itibaren 24.03.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Volkan Arıkan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hülya Yücel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Sağlık’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlker Gölcük’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Galip Gençyürek’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Finansman) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Uslu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Yeni’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Murat Tuncay’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası” etkinliklerinin yürütülmesi için oluşturulan Danışma Kurulunda Kurul üyesi olarak 19.12.2011 tarihinden itibaren 3 ay süre ile haftada 1 gün (Cumartesi) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Hülya Nutku’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası” etkinliklerinin yürütülmesi için oluşturulan Danışma Kurulunda Kurul üyesi olarak 19.12.2011 tarihinden itibaren 3 ay süre ile haftada 1 gün (Cumartesi) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İşletme Fakültesi ile Florida Üniversitesi (ABD) Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi (Ermenistan) ile ortak yürütülen “Multilateral University Consortium to Strengthen Tourism Education, Research and Industry Outreach” isimli proje giderlerinde kullanılmak üzere Florida Üniversitesi tarafından Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılan 15.068 TL tutarın katkı payı dağıtımı.
 17. Dr.Mehmet Varol’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”nın 17.01.2012 – 01.02.2012 tarihleri arasında bir grup olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve kursiyerlerden 1.500 TL alınması.
 19. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 17.11.2011– 30.12.2011 ve 16.11.2011 – 30.12.2011 tarihleri arasında iki ayrı grup olarak yürütülen “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”ndan elde edilen toplam 47.222,22 TL. gelirin yasal kesintilerden sonra katkı payı dağıtımının yapılması.
 20. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER) ile İzmir Swiss Otel Grand Efes Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile “İzmir Swiss Otel Grand Efes’in belirlenmiş bölgelerine gürültü engelleyici projenin 3 boyutlu çizimleri, tasarım parametreleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Valiliği’nde DABMER tarafından gerçekleştirilecek sunumları kapsayan ön proje raporu hazırlanması” ve bu hizmet karşılığı ödenecek 4.000 TL (KDV hariç) tutarın ön proje tesliminde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 22. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 23. Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Uzm.Dr. Murat Şahin’in, İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.01.2012-15.01.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. M.Uğur Torun’un, doktora eğitimi görmek üzere ABD New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin; 01.01.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca uzatılması.
 25. Devlet Konservatuvarı’nda, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01-31 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen Erken Müzik Eğitimi Hobi Kurslarından elde edilen 22.543,52 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı.
 26. Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat’ın 25.12.2011-08.01.2012 tarihleri arasında “Emzirme ve Bebek Bakımı” konulu 4 saatlik kursta Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve kursiyerlerden 25 TL saat ücreti alınması.
 27. Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kerziban Yenal’ın, 27 Aralık 2011 – 3-10-17 Ocak 2012 tarihlerinde 2’şer saatlik “Doğuma Hazırlık” konulu kursta Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve kursiyerlerden 25 TL saat ücreti alınması.
 28. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Aralık ayında elde edilen 49.552,28 TL gelirin katkı payı dağıtımı.
 29. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen projelerden elde edilen toplam 12.375 TL gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 30. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 27.12.2011 tarih ve 439 sayılı kararı.

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 27.12.2011 Salı günü saat 15.15’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 16.12.2011 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans Mezunu, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yapmış olmak” nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınavı jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mehmet Doğan Yetik’in, 26.01.2012 tarihinden itibaren 26.01.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın 27.01.2012 tarihinden itibaren 27.01.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Mümin Güngör’ün 20.03.2012 tarihinden itibaren 20.03.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Orhan Berent’in 24.03.2012 tarihinden itibaren 24.03.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Volkan Arıkan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hülya Yücel’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Sağlık’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlker Gölcük’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tunceli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet Galip Gençyürek’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Finansman) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Uslu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Yeni’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ahmet Murat Tuncay’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası” etkinliklerinin yürütülmesi için oluşturulan Danışma Kurulunda Kurul üyesi olarak 19.12.2011 tarihinden itibaren 3 ay süre ile haftada 1 gün (Cumartesi) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Hülya Nutku’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası” etkinliklerinin yürütülmesi için oluşturulan Danışma Kurulunda Kurul üyesi olarak 19.12.2011 tarihinden itibaren 3 ay süre ile haftada 1 gün (Cumartesi) Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İşletme Fakültesi ile Florida Üniversitesi (ABD) Ermenistan Devlet Ekonomi Üniversitesi (Ermenistan) ile ortak yürütülen “Multilateral University Consortium to Strengthen Tourism Education, Research and Industry Outreach” isimli proje giderlerinde kullanılmak üzere Florida Üniversitesi tarafından Döner Sermaye Saymanlığının Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR10 0001 0007 1106 7998 86-5009 IBAN nolu hesabına yatırılan 15.068 TL tutarın katkı payı dağıtımının 20.12.2011 tarih ve 36/2 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtildiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Dr.Mehmet Varol’un Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Veli Özer Özbek’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR2900 0100 0711 0679 9886 5012 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”nın 17.01.2012 – 01.02.2012 tarihleri arasında bir grup olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, kursiyerlerden 1.500 TL alınmasına ve program dahilinde verilecek derslerin adı, görev alacak öğretim elemanları ile toplam ders saatlerinin Enstitü Yönetim Kurulu’nun 21.12.2011 tarih ve 26/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19-  Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 17.11.2011– 30.12.2011 ve 16.11.2011 – 30.12.2011 tarihleri arasında iki ayrı grup olarak yürütülen “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı”ndan elde edilen toplam 47.222,22 TL gelirin katkı payı dağıtımının Enstitü Yönetim Kurulu’nun 14.12.2011 tarih ve 25/8 sayılı kararında belirlendiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DABMER) ile İzmir Swiss Otel Grand Efes Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile “İzmir Swiss Otel Grand Efes’in belirlenmiş bölgelerine gürültü engelleyici projenin 3 boyutlu çizimleri, tasarım parametreleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Valiliği’nde DABMER tarafından gerçekleştirilecek sunumları kapsayan ön proje raporu hazırlanması” ve bu hizmet karşılığı ödenecek 4.000 TL (KDV hariç) tutarın ön proje tesliminde Vakıflar Bankası Balçova Şubesindeki TR18 0001 5001 5800 7298 0871 70 IBAN nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Tıp Fakültesi’nden Araş.Gör.Uzm.Dr. Murat Şahin’in, İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.01.2012-15.01.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. M.Uğur Torun’un, doktora eğitimi görmek üzere ABD New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin; 01.01.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak ile), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Devlet Konservatuvarı’nda, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 01-31 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen Erken Müzik Eğitimi Hobi Kurslarından elde edilen 22.543,52 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının Müdürlüğün 23.12.2011 tarih ve 23/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Merlinda Aluş Tokat’ın 25.12.2011-08.01.2012 tarihleri arasında “Emzirme ve Bebek Bakımı” konulu 4 saatlik kursta Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, kursiyerlerden alınacak 25 TL saat ücretinin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve elde edilecek gelirin katkı payı dağıtımının 22.12.2011 tarih ve 13/5 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Hemşirelik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Kerziban Yenal’ın 27 Aralık 2011 – 3-10-17 Ocak 2012 tarihlerinde 2’şer saatlik “Doğuma Hazırlık” konulu kursta Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, kursiyerlerden 25 TL saat ücretinin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve elde edilecek gelirin katkı payı dağıtımının  22.12.2011 tarih ve 13/6 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2011 Aralık ayında elde edilen 49.552,28 TL gelirin katkı payı dağıtımının Müdürlüğün 26.12.2011 tarih ve 37/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen projelerden elde edilen toplam 12.375 TL gelirin katkı payı dağıtımının Merkez Yönetim Kurulu’nun 19.12.2011 tarih ve 11/14-1-2 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- A-Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan YEDİ Dergisi’nin Ocak 2012, 7.sayısının 500 adet basımına,
a)Esere verilecek yayın nosunun; 09.1200.0000.000/BY.011.023.602 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Neslihan Karataş, Arş.Gör.Dr. Neriman Yörür ve Arş.Gör. Burçin Hepgüzel tarafından hazırlanan “Torbalı Kentsel Araştırma Raporu”nun kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.