27.11.2018/1371

Yayınlanma Tarihi: 14-12-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.11.2018
Toplantı Sayısı : 1371
 
GÜNDEM         :
  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
  3. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Burcu Ebru Aydoğdu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
  4. Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Yerlikaya’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
  5. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gizem Tuna Tuygun’un TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında, doktora tez çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri/Maryland Üniversitesi Yer Bilimleri Disiplinlerarası Merkezi, Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölümü’nde araştırma- incelemelerde bulunmak üzere, 24.12.2018-19.07.2019 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  6. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytunç Erek’in “Bir Aşı Dolabının Soğutma Sisteminin Sayısal Modellemesi ve Sistem Bileşenlerinin Optimizasyonu” isimli proje kapsamında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurması.
  7. 2017 yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde sunulan ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan TR31/18/SUGA01/0036 Referans numaralı “İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi” kapsamında Kurumumuzu temsile ilzama ve uygulama sürecindeki ilgili tüm evrakları imzalamaya Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Dilek’in yetkili olarak tayin edilmesi.
  8. Üniversite Yayın Komisyonunun 22.11.2018 tarih ve 634 sayılı kararı.
  9. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.

Toplantıda Bulunanlar                                                        Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  Rektör                                Prof.Dr. Aynur AKAY  Rektör Yrd.   

Prof.Dr. Himmet KONUR Rektör Yrd.
Üyeler 
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 27 Kasım 2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması konusunun Enstitü tarafından yeniden değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Burcu Ebru Aydoğdu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Özlem Yerlikaya’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gizem Tuna Tuygun’un TÜBİTAK 2214/A Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında, doktora tez çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri/Maryland Üniversitesi Yer Bilimleri Disiplinlerarası Merkezi, Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölümü’nde araştırma-incelemelerde bulunmak üzere, 24.12.2018-19.07.2019 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytunç Erek’in, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6. maddesi uyarınca “Bir Aşı Dolabının Soğutma Sisteminin Sayısal Modellemesi ve Sistem Bileşenlerinin Optimizasyonu” isimli proje kapsamında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- 2017 yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde sunulan ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan TR31/18/SUGA01/0036 Referans numaralı “İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi” kapsamında Kurumumuzu temsile, ilzama ve uygulama sürecindeki ilgili tüm evrakları imzalamaya Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Dilek’in yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Üniversite Yayın Komisyonunun 22.11.2018 tarih ve 634 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A- Denizcilik Fakültesi Dergisinin Yıl 2018, Cilt 10, 2.sayısının 200 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 7777.1003.000/BY.018.042.970 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisinin Yıl 2018, Cilt 20, 2.sayısının 200 adet, ayrıca dergide makalesi yayımlananlara 10 adet ayrı basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1300.0000.000/BY.018.074.971 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmaları yapılmasına oybirliği ile karar verildi.