27.11.2012/1085

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.11.2012
Toplantı Sayısı : 1085

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında açık bulanan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Haluk Vayvada hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulanan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Süha Yılmaz hakkındaki raporlar.
 4. Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde açık bulanan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu hakkındaki raporlar.
 5. Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sibel Kılınç Alpat hakkındaki raporlar.
 6. Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Kahraman hakkındaki raporlar.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında Dalı Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şermin Açık Çınar hakkındaki raporlar.
 8. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Yoldaş Seki’nin Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince öğretmenlerin hizmetiçi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu”nda görev almak üzere, Bölümündeki ve Fakültesindeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Ensari Güneli’nin Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 28.01.2013-28.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Esin Candan’ın, “Türkiye-Kanada Gıda Egemenliği Araştırma Projesi” konusunda Prof.Dr. Nettie Wiebe ile Kanada’da bulunan Saskatchewan Üniversitesi’ne bağlı St.Andrews College’de düzenlenecek olan etkinliğe mesleki alanda bilgi düzeyini arttırmak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.03.2013-29.05.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Meltem Adıyaman’ın, Portekiz Porto Polytechnic Mühendislik Okulu’nda Matematiksel Mühendislik Laboratuarı’nda Prof. Jose Matos danışmanlığında misafir öğretim üyesi statüsünde araştırma ve inceleme yapmak, bölümde yapılacak seminerlere katılmak, kütüphanesinden faydalanmak üzere, 18.02.2013 – 16.05.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Bahadır Yavuz’un, Amerika Birleşik Devletleri George Mason Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 20.06.2013-20.09.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUCRIN) Müdürlüğü’nün, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 42.birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 14. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.700 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin ilk kısmı olan toplam 5.259,16 TL’nin (KDV hariç) 2012 Ekim ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
 18. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 19. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 26.11.2012 tarih ve 464 sayılı kararı.
 20. Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Tamer’in Oslo/Norveç’de Cisco firmasının Oslo’daki tesislerinde düzenlenecek olan 7. Çerçeve Programı Bilgi Teknolojileri Hibe Çağrısı görüşmelerine Üniversitemiz adına katılmak üzere, 03.12.2012-04.12.2012 tarihleri arasında (yol hariç) masrafların Rektörlük Bütçesinin harcama kaleminden karşılanarak, yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 27.11.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar görevli,Prof.Dr. Zühal Bahar mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu ile Doç.Dr. Ayşe Beşer toplantıya katıldı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu izinli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 5., 6. ve 7. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Haluk Vayvada ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Haluk Vayvada hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Haluk Vayvada’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Süha Yılmaz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Süha Yılmaz hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sibel Kılınç Alpat ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sibel Kılınç Alpat hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bayram Kahraman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bayram Kahraman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Şermin Açık Çınar ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Şermin Açık Çınar hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Yoldaş Seki’nin Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince öğretmenlerin hizmetiçi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu”nda görev almak üzere, Bölümündeki ve Fakültesindeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Mehmet Ensari Güneli’nin Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 28.01.2013-28.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Esin Candan’ın, “Türkiye-Kanada Gıda Egemenliği Araştırma Projesi” konusunda Prof.Dr. Nettie Wiebe ile Kanada’da bulunan Saskatchewan Üniversitesi’ne bağlı St.Andrews College’de düzenlenecek olan etkinliğe mesleki alanda bilgi düzeyini arttırmak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.03.2013-29.05.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Meltem Adıyaman’ın, Portekiz Porto Polytechnic Mühendislik Okulu’nda Matematiksel Mühendislik Laboratuarı’nda Prof. Jose Matos danışmanlığında misafir öğretim üyesi statüsünde araştırma ve inceleme yapmak, bölümde yapılacak seminerlere katılmak, kütüphanesinden faydalanmak üzere, 18.02.2013 – 16.05.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Bahadır Yavuz’un, Amerika Birleşik Devletleri George Mason Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak araştırma ve inceleme yapmak üzere, 20.06.2013-20.09.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TUCRIN), Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 42.birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 2.700 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen toplam 211.953,37 TL gelirin ilk kısmı olan 58.146,65 TL’sının (KDV hariç) öğretim elemanlarına 2012 Ekim ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 09.11.2012 tarih ve 7/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki boş ve SERBEST 1 adet Doçent kadrosuna, 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.maddesi uyarınca atama izni istenilmesine ve atama izni istenilen kadroya 13.02.2012 tarihinde mecburi hizmet yükümlülüğü nedeniyle görevinden ayrılan Doç.Dr. Şebnem Yılmaz’ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için kadro aktarması yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Ali Özdemir’in hazırladığı “İşletme Uygulamalı Matematik I” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Tıp Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2012, Cilt:26, 2.Sayısının 500 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.0100.0000.000/BY.012.097.648 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgür Tamer’in Oslo/Norveç’de Cisco firmasının Oslo’daki tesislerinde düzenlenecek olan 7. Çerçeve Programı Bilgi Teknolojileri Hibe Çağrısı görüşmelerine Üniversitemiz adına katılmak üzere, 03.12.2012-04.12.2012 tarihleri arasında (yol hariç) masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-02-09-9-9-00-2-03-3-3-01-901 no’lu harcama kaleminden karşılanarak, yolluklu, yevmiyeli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.