27.11.2007/858

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.11.2007
Toplantı Sayısı : 858

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2007 tarihinden itibaren 19.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Halide Ok’un 22.12.2007 tarihinden itibaren 22.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İlkay Şimşek’in 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme talebi.
 8. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Nesrin Kale’nin Buca Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümündeki görevlendirilmesinin 07.11.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2008 Mali Yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Fevzi Demir ve Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, 22.09.2007-17.12.2007 tarihleri arasında Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. tarafından düzenlenen “İhracat İthalat ve Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil 6.000,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr.Temel Ergun ve Prof.Dr. Utku Utkulu, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Yrd.Doç.Dr. Dilek Seymen’in 02.10.2007-01.06.2008 tarihleri arasında Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. tarafından düzenlenen “Stajlı Dış Ticaret ve İhracat İthalat” eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil 12.000,00.-YTL tutarın 2008 Haziran ayının ilk haftası içinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in 18.01.2008 tarihinde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan “Novo Nordisk Danışma Kurulu Toplantısı”na katılmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Devlet Konservatuvarı 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesindeki ödenek yetersizliğinden dolayı, 15.150.06 “Akaryakıt-Yağ Malzeme Alımları” bütçe tertibinde bakiye kalan 7.460,00.-YTL’nin 74.740.10 “Temizlik Giderleri Hizmet Alımı” bütçe tertibi hesabına aktarılması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Ümit İşgörür’ün, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat’ta konserlerde koordinasyon görevlisi olarak 2007-2008 temsil sezonunda (10.09.2007-30.09.2008) asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr.Mustafa Eftelioğlu’nun, DBTE-173 Kod no’lu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı Projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 28.11.2007-30.12.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (Uçak, Gemi, Otobüs, Resmi Oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Doğu Akdeniz/Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Nedim Çakır’ın 29.11.2007 tarihinde Çeşme’de yapılacak olan “İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 30.11.2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan “Parkinson Hastalığı Hasta Veri Tabanı”, “PARKİNZONE” konulu toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 27.11.2007 tarih ve 321 sayılı kararı.
 23. Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapmakta olan Yaşar Dereli’nin 29.11.2007 tarihinde (yol hariç) “Oracle İş Ortakları Çözümler Zirvesi”ne katılmak üzere yolluklu (otobüs) yevmiyeli, olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-10-01-3-9-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Recep YAPAREL  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 27.11.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. Sedef Gidener görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Hüseyin Elmalı görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Recep Yaparel toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19., 20., 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ruha Uğraş Erdoğan’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2007 tarihinden itibaren 19.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2007 tarihinden itibaren 29.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan Halide Ok’un 22.12.2007 tarihinden itibaren 22.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İlkay Şimşek’in 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kısmi statüden daimi statüye geçme talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2008 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2008 Mali Yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr. Fevzi Demir ve Yrd.Doç.Dr. Serkan Odaman’ın, 22.09.2007-17.12.2007 tarihleri arasında Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. tarafından düzenlenen “İhracat İthalat ve Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil 6.000,00.-YTL tutarın (ilk kısmı 2007 Kasım ayının ilk haftası, ikinci kısmı 2007 Aralık ayının son haftası içinde) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Semra Aytuğ, Prof.Dr.Temel Ergun ve Prof.Dr. Utku Utkulu, Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli ve Yrd.Doç.Dr. Dilek Seymen’in 02.10.2007-01.06.2008 tarihleri arasında Bilanço Mizan ve Mali Müşavirlik Muhasebe Ltd.Şti. tarafından düzenlenen “Stajlı Dış Ticaret ve İhracat İthalat” eğitim programlarında akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından KDV dahil 12.000,00.-YTL tutarın 2008 Haziran ayının ilk haftası içinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Sena Yeşil’in 18.01.2008 tarihinde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan “Novo Nordisk Danışma Kurulu Toplantısı”na katılmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı 2007 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi gider bütçesindeki ödenek yetersizliğinden dolayı, 15.150.06 “Akaryakıt-Yağ Malzeme Alımları” bütçe tertibinde bakiye kalan 7.460,00.-YTL’nin 74.740.10 “Temizlik Giderleri Hizmet Alımı” bütçe tertibi hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı’ndan Doç. Ümit İşgörür’ün, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat’ta, konserlerde koordinasyon görevlisi olarak 2007-2008 temsil sezonunda (10.09.2007-30.09.2008) asli görevini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri dışında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr.Mustafa Eftelioğlu’nun, DBTE-173 Kod no’lu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı Projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 28.11.2007-30.12.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (Uçak, Gemi, Otobüs, Resmi Oto ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Doğu Akdeniz/Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Nedim Çakır’ın 29.11.2007 tarihinde Çeşme’de yapılacak olan “İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 30.11.2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan “Parkinson Hastalığı Hasta Veri Tabanı”, “PARKİNZONE” konulu toplantıda konuşmacı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Sadık Acar’ın hazırlamış olduğu “Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika” isimli kitabının basımına,
a) Basılacak miktarın 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no 09.1600.0000.000/DK.07.062.421 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapmakta olan Yaşar Dereli’nin 29.11.2007 tarihinde (yol hariç) “Oracle İş Ortakları Çözümler Zirvesi”ne katılmak üzere yolluklu (otobüs) yevmiyeli, olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-10-01-3-9-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.