27.10.2014/113

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 27.10.2014
Toplantı Sayısı : 113
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis A.Ş. firması tarafından 01.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İstanbul MS Days 2014 konulu” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 20.10.2014 tarih ve 21268 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhan ÖZTOP’ un Amgen İlaçları tarafından 04.11.2014 İzmir’ de düzenlenen “Amgen İzmir Rasyonel Sehir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 21.10.2014 tarih ve 21363 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulunun 28.04.2014 tarih ve 96 sayılı 96 sayılı 6/c nolu kararda yer alan Eczanedeki iş yükü dikkate alınarak Klinik Farmakoloji Bilim Dalı tüm öğretim üyelerinin 01.05.2014 tarihinden itibaren 6 ay süre ile eczanede görevlendirilmesine ve E puanı ödenmesine ilişkin kararda yer alan sürenin uzatılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 24.10.2014 tarih 5039 sayılı yazısı incelendi.
4- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulunun 29.05.2014 tarih ve 99 sayılı 18 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI” 3.4.6. Döner Sermaye Ek ödeme Diğer Faaliyetler (E) Puanı maddesinin“Tablo 3: Özellik arz eden birimler ve ek görev türleri” maddesine tanımlanan Hastane Sorumlu Eczacı (Aktif bu görevi yapan) (İlave E Puan Yüzdesi % 30) maddesine tanımlanan birim için 01.10.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması hususunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 24.10.2014 tarih 5040 sayılı yazısı ve eki incelendi.
 
5- 25.02.2014 tarihinde Özlem Bakırel tarafından bağışlanan 2.700,00 TL. ve 16.05.2014 tarihinde Tolga Ekinci tarafından bağışlanan 10.000 TL’ nin Yenidoğan Yoğun Bakım Bölümünde kullanılmak üzere alınacak malzemeler için oluşturulan yazıda belirtilen ek bütçenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 21.10.2014 tarih 4967 sayılı yazısı incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                   
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                        
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                         
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 27.10.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis A.Ş. firması tarafından 01.11.2014 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “İstanbul MS Days 2014 konulu” toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhan ÖZTOP’ un Amgen İlaçları tarafından 04.11.2014 İzmir’ de düzenlenen “Amgen İzmir Rasyonel Sehir” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 2.950,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulunun 28.04.2014 tarih ve 96 sayılı 96 sayılı 6/c nolu kararda yer alan Eczanedeki iş yükü dikkate alınarak Klinik Farmakoloji Bilim Dalı tüm öğretim üyelerinin 01.05.2014 tarihinden itibaren 6 ay süre ile eczanede görevlendirilmesine ve E puanı ödenmesine ilişkin kararda yer alan sürenin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4:Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine bağlı faaliyetlerini sürdüren Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulunun 29.05.2014 tarih ve 99 sayılı 18 nolu kararda yer alan “KARAR 1: DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIMI” 3.4.6. Döner Sermaye Ek ödeme Diğer Faaliyetler (E) Puanı maddesinin“Tablo 3: Özellik arz eden birimler ve ek görev türleri” maddesine tanımlanan Hastane Sorumlu Eczacı (Aktif bu görevi yapan) (İlave E Puan Yüzdesi % 30) maddesine tanımlanan birim için 01.10.2014 tarihinden itibaren ekteki şekilde uygulanması oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5:25.02.2014 tarihinde Özlem Bakırel tarafından bağışlanan 2.700,00 TL. ve 16.05.2014 tarihinde Tolga Ekinci tarafından bağışlanan 10.000 TL’ nin Yenidoğan Yoğun Bakım Bölümünde kullanılmak üzere alınacak malzemeler için oluşturulan yazıda belirtilen ek bütçenin kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.