27.10.2009/939

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.10.2009
Toplantı Sayısı : 939

 GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Kartal’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Kimya alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Erol’un, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Fizik alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Cuma günleri 13.00-15.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Şuur Nizamoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Matematik alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Pazartesi günleri 10.00-12.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Halil Aydın’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Biyoloji alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda düzenleme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Adil Esen’in, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda düzenleme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 8. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Güven Aslan’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda yürütme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.240 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 9. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Aykut Kefi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.240 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Koah Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 11. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2009 tarihinde Van’da düzenlenen “Koah Tedavisinde Yeni Ufuklar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 22.10.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “45.Ulusal Psikiyatri Kongresi-Astra Zeneca Uydu Sempozyumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. firması tarafından 21.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Metastatik Kemik Hastalığında İbandronat’ın Yeri” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CICL670ATR01 protokol ve 141-4180 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 3.000 USD (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-165 kod nolu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi”nden elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 16. İzmir Konak Eğitim Vakfı tarafından kurulması kararlaştırılan, “İzmir Kent Üniversitesi” için 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 9/g maddesi uyarınca söz konusu Yükseköğretim Kurumuna tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malların ve hakların Üniversitemize devredilmesine ilişkin taahhüdün kabul edilmesi.
 17. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Parkinson Semineri”nde panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Med-İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Çalışma Grubu Toplantısı”nda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 USD tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun, 26.10.2009 tarih ve 370 sayılı kararı.
  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 27.10.2009 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 19., 20. ve 21. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Kartal’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Kimya alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Çarşamba günleri 15.00-17.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Erol’un, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Fizik alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Cuma günleri 13.00-15.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Şuur Nizamoğlu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Matematik alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Pazartesi günleri 10.00-12.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Halil Aydın’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin, 7.maddesi uyarınca “TÜBİTAK Bilimsel Olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla” okul ile işbirliği içinde çalışmak üzere Buca Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunda (Biyoloji alanında) ilgili öğrencilerin danışmanlık gün ve saatlerinde Fakülteye gelmeleri kaydıyla (Haftanın Cuma günleri 15.00-17.00 saatleri arasında) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda düzenleme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Adil Esen’in, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda düzenleme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Güven Aslan’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda yürütme kurulu üyesi olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.240 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Aykut Kefi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 15-16 Ekim 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Üroloji Eğitim Toplantısı”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.240 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 21.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Koah Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 24.10.2009 tarihinde Van’da düzenlenen “Koah Tedavisinde Yeni Ufuklar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.320 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in, Astra Zeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 22.10.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “45.Ulusal Psikiyatri Kongresi-Astra Zeneca Uydu Sempozyumu”nda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. firması tarafından 21.10.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Metastatik Kemik Hastalığında İbandronat’ın Yeri” konulu seminerde konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Ali Özcan’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CICL670ATR01 protokol ve 141-4180 etik kurul numaralı “Transfüzyonel Hemosideroz Riski Olan Kronik Transfüzyonel Tedavi Gerektiren Anemi Hastalarında Prospektif, Müdahalesiz, Çok Merkezli, Çok Uluslu, Kayıt Çalışması”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından 3.000 USD (Toplam hedeflenen hasta sayısı: 5) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen DBTE-165 kod nolu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi”nden elde edilen gelirin, Enstitü Yönetim Kurulu’nun 15.10.2009 tarih ve 30/8 sayılı kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- İzmir Konak Eğitim Vakfı tarafından kurulması kararlaştırılan, “İzmir Kent Üniversitesi” için 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 9/g maddesi uyarınca tahsis edilen taşınır ve taşınmaz malların ve hakların Üniversitemize devredilmesine ilişkin taahhüdün kabulüne oyçokluğu (12 Evet – 2 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.11.2009 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “Parkinson Semineri”nde panel moderatörü olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Med-İlaç San.ve Tic.A.Ş. tarafından 04.11.2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek “Çalışma Grubu Toplantısı”nda danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000 USD tutarın (günlük kur üzerinden TL hesabına) katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Baklacı’nın, “Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.