27.10.2009/358

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.10.2009
Toplantı Sayısı : 358

 GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dünyaca ünlü sinema yönetmeni Theo Angelopoulos’a “Fahri Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin önerisi ile ilgili olarak beş kişilik komisyon oluşturulması.
 3. Dünyaca ünlü sinema yönetmeni Theo Angelopoulos’a “Fahri Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin olarak oluşturulan beş kişilik komisyon raporu.
  Toplantıda Bulunanlar Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Mehmet KARTAL
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR Prof.Dr. Nevzat AŞIK
  Prof.Dr. Alp TİMUR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Melda SUR
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Kemal ARI
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.      Aykut YAFE
  Doç.Dr. Mehtap MALKOÇ
  Yrd.Doç.Dr. Hatice MERT
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
  Prof.Dr. Can KARACA
 
 

Üniversite Senatosu 27.10.2009 Salı günü saat 15.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında beş üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Mehmet Kartal,  Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Sedat Karademir ve Prof.Dr. Gül Güner Akdoğan görevli, Prof.Dr. Ahmet Münir Kınay rahatsız olduğu için toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. Z.Candan Algun ile Prof.Dr. Besti Üstün görevli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Doç.Dr. Mehtap Malkoç ile Yrd.Doç.Dr. Hatice Mert katıldılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemiz Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3. maddesine göre aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden beş kişilik komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

– Prof.Dr. Semih ÇELENK – Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
– Prof.Dr. Oğuz ADANIR – Güzel Sanatlar Enst.Müdürü
– Prof.Dr. Kemal ARI – Atatürk İlk.ve İnk.Tar. Enstitüsü Müdürü
– Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ – Fen-Edebiyat Fak.Sent.Tems.
– Prof.Dr. Mehmet ŞEKER – Din Bil.Arş.Enst.Müdürü

KARAR 3-Akdeniz’in kültür ve barış kenti İzmir’in geleceğe yönelik vizyonu ışığında, sinema dünyasının yaşayan en büyük yönetmenlerinden Yunanlı Yönetmen “Son Modernist” Sayın Theo Angelopoulos’a sinemasında öteki sanatlar ile sinema sanatı arasında kurduğu derin bağlar ve bölgemiz tarihine nesnel, barışçı ve hümanist yaklaşımından dolayı “Onursal Doktor (Dr.h.c)” unvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.