27.09.2005/758

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.09.2005
Toplantı Sayısı : 758

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yasemin Arbak hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abbas Türnüklü hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halil Resmi hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sezer Uysal hakkındaki raporlar.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Nesrin Önlü hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Menderes hakkındaki raporlar.
 8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayfer Ülgenalp hakkındaki raporlar.
 9. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Öztürk hakkındaki raporlar.
 10. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nur Arslan hakkındaki raporlar.
 11. Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Merih Sarıışık hakkındaki raporlar.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan ile ilgili olarak oluşturulan jüri üyelerinden birinin emekli olması nedeniyle yeniden bir jüri üyesi seçilmesi.
 13. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Gamze Erdoğan’ın 08.11.2005 tarihinden itibaren, 08.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in 22.11.2005, Hüseyin Ünüvar’ın 23.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 15. Rektörlük uzman kadrosunda olup İdari ve Mali İşler Dairesi’nde görev yapan Özge Erlaçin’in 09.11.2005 tarihinden itibaren 09.11.2006 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin 12.11.2005 tarihinden itibaren 12.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Pınar Serçekuş’un Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmesi.
 18. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hatice Akgül’ün Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmesi.
 19. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Suzan Özkan Tek’in Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmesi.
 20. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kafkas Üniversitesi Artvin Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Yalçın Kanbay’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 21. Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sinem Erden Gülebağlan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 22. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Havva Halaçel’nin Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Aynur İncekırık’ın Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Merda Elvan Yıldız’ın Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 25. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Özhan Göldeli’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.11.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 26. Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr.Atilay Yeşil’in Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda haftanın Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Vedat Arslan’ın, Yatağan Kömürleri ile ilgili döner sermayesi projesi sonuçlarını değerlendirmek üzere 15-16 Eylül 2005 tarihlerinde yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Yatağan/Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Barış Kuleyin’in İsveç’in Malmö şehrinde düzenlenecek olan VI.Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (International Association of Maritime Universities-IAME) Genel Kuruluna katılmak ve bildiri sunmak üzere 22-27 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokula ait 2005 yılı Döner Sermayesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosuna atanan Arş.Gör. Sami Şekeroğlu’nun doktora tezini tamamlayabilmesi için 02.08.2005 – 02.02.2006 tarihleri arasında Kazakistan İlim-Pedegoji Kütüphanesinde araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 30. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Reşide Kabadayı’nın Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.09.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Mühendislik Fakültesi’nden Uzm.Dr. Tolga Elbir’in “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Bayram’ın “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Sinan Yatkın’ın “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Faruk Dinçer’in “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 35. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Hakan Albaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere, 01.10.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Işıl Özkan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ayın belirli günlerinde konferanslar vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak üzere, 01.10.2005 – 30.09.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 37. Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Dr. İlhan Öztop, Dr. Binnaz Demirkan, Dr.Funda Obuz, Dr. Işıl Somalı ile Dr.Arzu Yaren’in yardımcı araştırıcı olduğu, Aventis Pharma San.Ltd.Şti tarafından desteklenen XRP9881B/3001 protokol numaralı klinik çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 38. İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Birimi bütçesinin 15.150.04 – Kırtasiye alımları harcama kaleminden 9.000.00.-YTL, 77.770.08 – Transferler Harcama Kaleminden de, 10.000.00.-YTL olmak üzere toplam 19.000.00.-YTL’nin, 25.255.08 – Diğer Demirbaşlar alımı harcama kalemine aktarma yapılması.
 39. Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral tarafından yapılacak olan “T.C. Adana İli, Kozan İlçesi Merkez Belediyesi 1. Aşama Trafik Planlaması Tasarım ve Uygulama Çalışmaları Proje Yönetimi ve Danışmanlık Protokolü”nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve Danışmanlık hizmetlerine ait tüm giderler Belediye tarafından karşılanmak üzere Danışmanlık ücreti olarak ayda 700.00.-YTL + KDV x 4 ay süresince toplam 2.800.00.-YTL + KDV’nin Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılması.
 40. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gönül Alkan’ın, Duğles Motorlu Araçlar Tic.ve San.A.Ş.’de bütçeleme Finansman departmanına Danışmanlık hizmeti vermek üzere, 01.10.2005 – 31.03.2006 tarihleri arasında haftada bir gün (Perşembe günü) görevlendirilmesi ve gelirinin %10’nun (temizlik ve onarım malzemeleri, kırtasiye, telefon faturaları, bilgisayar ve malzemelerin v.b. için) belge karşılığında kullanılması, ilgili şirketçe 600.-YTL + KDV’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 41. Torbalı Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz ile Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 19.09.2005-19.12.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve ilçelerinde 2547 sayılı Kanununun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 42. Akademik kadro aktarması.
 43. 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi.
 44. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Murat Tuncay’ın Çiğli Belediyesi Başkanlığı’nda yürütülecek kültür ve sanat hizmetlerinin verimli ve kaliteli olarak sunulması amacıyla 1 (bir) yıl süreyle danışman olarak görev yapmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 45. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç’un 9.Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak Özel İhtisas Komisyonlarında komisyon çalışmalarına katılmak üzere ayın belirli günlerinde 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 46. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç’un Vergi Konseyi Yönetmeliği’nin Konseyin Oluşumu başlıklı 5/c maddesi uyarınca Vergi Konseyi Başkanının önerisi ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 23.08.2005 tarihli Olurları ile Vergi Konseyi üyesi olarak ayın belirli günlerinde 3 (üç) yıl süreyle Ankara’da yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 47. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Hülya Boyacıoğlu’nun Almanya Karlsruhe Üniversitesi’nde Su Kaynakları Yönetimi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere görev süresinin 01.10.2005 – 01.10.2006 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 48. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi bina ve tesislerinin 2005 yılı içerisinde ihtiyaç duyduğu ve Rektörlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca ihalesi gerçekleştirilen ve taahhüde bağlanan onarım ve tadilat işleri için gerekli 750.000,00.-YTL’nin DEÜ Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın Ziraat Bankası nezdindeki hesabına aktarılması.
 49. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin program değişikliği.
 50. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 27.09.2005 tarih ve 273 sayılı kararı.
 51. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. O.Avşar Kurgun ve Öğr.Gör.Dr. Hülya Kurgun’un 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Tesisler İşletmesi Komisyonundaki kısmi zamanlı görevlendirilmelerinin eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak şartıyla 01.09.2005 – 30.09.2005 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 52. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nden görev yapmakta olan Arş.Gör. İ.Murat Kuşoğlu’nun, “12.Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı”nda bölüm etkinliklerini tanıtmak amacıyla bölüme ayrılan stantda görev yapmak üzere 28.09.2005 – 03.10.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 53. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “12.Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı”nda bölüm etkinliklerini tanıtmak amacıyla bölüme ayrılan stantda görev yapmak üzere 28.09.2005 – 03.10.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Yönetim Kurulu 27.09.2005 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52. ve 53. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yasemin Arbak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yasemin Arbak hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Yasemin Arbak’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abbas Türnüklü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abbas Türnüklü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Halil Resmi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Halil Resmi hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Sezer Uysal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Sezer Uysal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Nesrin Önlü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Nesrin Önlü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adnan Menderes ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adnan Menderes hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayfer Ülgenalp ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayfer Ülgenalp hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Yeşim Öztürk ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Yeşim Öztürk hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nur Arslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Nur Arslan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Merih Sarıışık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Merih Sarıışık hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Funda Yercan ile ilgili olarak oluşturulan jüri üyelerinden birinin emekli olması nedeniyle yeniden bir jüri üyesi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Gamze Erdoğan’ın 08.11.2005 tarihinden itibaren, 08.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlüğümüz uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in 22.11.2005, Hüseyin Ünüvar’ın 23.11.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük uzman kadrosunda olup İdari ve Mali İşler Dairesi’nde görev yapan Özge Erlaçin’in, 09.11.2005 tarihinden itibaren 09.11.2006 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin 12.11.2005 tarihinden itibaren 12.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Pınar Serçekuş’un Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hatice Akgül’ün Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Suzan Özkan Tek’in Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Hemşirelik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kafkas Üniversitesi Artvin Sağlık Yüksekokulu’ndan Araş.Gör. Yalçın Kanbay’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Sinem Erden Gülebağlan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Havva Halaçeli’nin Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Aynur İncekırık’ın Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Merda Elvan Yıldız’ın Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Özhan Göldeli’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.11.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mühendislik Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr.Atilay Yeşil’in Fakültesindeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda haftanın Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinde 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Vedat Arslan’ın, Yatağan Kömürleri ile ilgili döner sermayesi projesi sonuçlarını değerlendirmek üzere 15-16 Eylül 2005 tarihlerinde yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak Yatağan/Muğla’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Barış Kuleyin’in İsveç’in Malmö şehrinde düzenlenecek olan VI.Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (International Association of Maritime Universities-IAME) Genel Kuruluna katılmak ve bildiri sunmak üzere 22-27 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, (uçak ile) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokula ait 2005 yılı Döner Sermayesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması şartıyla 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosuna atanan Arş.Gör. Sami Şekeroğlu’nun doktora tezini tamamlayabilmesi için 02.08.2005 – 02.02.2006 tarihleri arasında Kazakistan İlim-Pedagoji Kütüphanesinde araştırma ve inceleme yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Reşide Kabadayı’nın Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.09.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Mühendislik Fakültesi’nden Uzm.Dr. Tolga Elbir’in “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Abdurrahman Bayram’ın “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Sinan Yatkın’ın “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Faruk Dinçer’in “3rd Symposium on Air Quality Management at Global, Regional and Urban Scales” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere, 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Çevre Mühendisliği Bölümü payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 36- Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 37- Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı, Dr. İlhan Öztop, Dr. Binnaz Demirkan, Dr.Funda Obuz, Dr. Işıl Somalı ile Dr.Arzu Yaren’in yardımcı araştırıcı olduğu, Aventis Pharma San.Ltd.Şti tarafından desteklenen “Taksanlar ve antrasiklin terapisinden sonra ilerleyen metastatik meme kanserli hastalarda 3 haftalık siklüslerde 2 hafta süreyle günde iki defa kapesitabin (Xeloda®) tabletleri karşısında 3 haftada bir IV RPR109881 ile bir randomize, açık, faz III çalışması” konulu ve XRP9881B/3001 protokol numaralı klinik çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- İzmir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Birimi bütçesinin 15.150.04 – Kırtasiye alımları harcama kaleminden 9.000.00.-YTL, 77.770.08 – Transferler Harcama Kaleminden de, 10.000.00.-YTL olmak üzere toplam 19.000.00.-YTL’nin, 25.255.08 – Diğer Demirbaşlar alımı harcama kalemine aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. M.Yıldırım Oral tarafından yapılacak olan “T.C. Adana İli, Kozan İlçesi Merkez Belediyesi 1. Aşama Trafik Planlaması Tasarım ve Uygulama Çalışmaları Proje Yönetimi ve Danışmanlık Protokolü”nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve Danışmanlık hizmetlerine ait tüm giderler Belediye tarafından karşılanmak üzere Danışmanlık ücreti olarak ayda 700.00.-YTL + KDV x 4 ay süresince toplam 2.800.00.-YTL + KDV’nin Döner Sermaye Saymanlığı’nın TC Ziraat Bankası Buca/İzmir şubesi 6799886-5007 numaralı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gönül Alkan’ın, Duğles Motorlu Araçlar Tic.ve San.A.Ş.’de bütçeleme Finansman departmanına Danışmanlık hizmeti vermek üzere, 01.10.2005 – 31.03.2006 tarihleri arasında haftada bir gün (Perşembe günü) görevlendirilmesine ve gelirinin %10’nun (temizlik ve onarım malzemeleri, kırtasiye, telefon faturaları, bilgisayar ve malzemelerin v.b. için) belge karşılığında kullanılması, ilgili şirketçe 600.-YTL + KDV’nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Torbalı Meslek Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan, Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz ile Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran, Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek ve Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 19.09.2005-19.12.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli, fasılalı olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İl ve ilçelerinde 2547 sayılı Kanununun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalı 6. derece Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Erkin Altunsaray’ın Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı alanında doktora programı açılmadığından ve Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında doktora programına kayıtlı öğrenci olması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanununu 2880 Sayılı Kanunla değişik 35. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkındaki Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca doktora eğitimini yapmak üzere, adı geçenin kadrosunun geçici olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Oğuz Adanır ve Prof.Dr. Murat Tuncay’ın Çiğli Belediyesi Başkanlığı’nda yürütülecek kültür ve sanat hizmetlerinin verimli ve kaliteli olarak sunulması amacıyla 1 (bir) yıl süreyle Cumartesi günleri danışman olarak görev yapmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç’un 9.Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak Özel İhtisas Komisyonlarında komisyon çalışmalarına katılmak üzere ayın belirli günlerinde 1 (bir) yıl süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç’un Vergi Konseyi Yönetmeliği’nin Konseyin Oluşumu başlıklı 5/c maddesi uyarınca Vergi Konseyi Başkanının önerisi ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın 23.08.2005 tarihli Olurları ile Vergi Konseyi üyesi olarak ayın belirli günlerinde 1 (bir) yıl süreyle Ankara’da yolluksuz, yevmiyesiz, aylıklı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Hülya Boyacıoğlu’nun Almanya Karlsruhe Üniversitesi’nde Su Kaynakları Yönetimi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere görev süresinin 01.10.2005 – 01.10.2006 tarihleri arasında 1yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi bina ve tesislerinin 2005 yılı içerisinde ihtiyaç duyduğu ve Rektörlüğümüz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca ihalesi gerçekleştirilen ve taahhüde bağlanan onarım ve tadilat işleri için gerekli 750.000,00.-YTL’nin Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım projesi kapsamında DEÜ Bütçe Dairesi Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 37711729-5001 nolu hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Üniversitemizde öğrenim gören aşağıdaki listede yer alan öğrencilerin program değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Adı Soyadı

Uyruğu

Halen Öğrenim Gördüğü

Geçmek İstediği

Asla ÇAKO

Makedonya

Buca Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

İzmir Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Sabir MUCHALKAYEV

Ukrayna

Buca Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmenliği

İzmir Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

KARAR 50- A- İşletme Fakültesi Dergisi’nin 2004 yılı Cilt 5, Sayı 1’in basımına,
a)Basılacak miktarın 400 adet gerçekleştirilmesine,
b)Esere verilecek yayın no’sunun 09.1700.0000.000/BY.05.016.380 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile İlgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz Matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Demet Özdamar, Doç.Dr. Şükran Ertürk, Doç.Dr. Ahmet Türk, Araş.Gör. Metin İkizler, Araş.Gör. Senar Çağırgan ve Araş.Gör. Senem Değer’in birlikte hazırladıkları “Karşılaştırmalı, Gerekçeli, İçtihatlı, Uygulamalı 5253 Sayılı Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Sendikalar Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu vs.) adlı bilimsel çalışmanın kendi imkanları ile bastırmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 51- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. O.Avşar Kurgun ve Öğr.Gör.Dr. Hülya Kurgun’un 23.Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Tesisler İşletmesi Komisyonundaki kısmi zamanlı görevlendirilmelerinin eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak şartıyla 01.09.2005 – 30.09.2005 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 52- Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. İ.Murat Kuşoğlu’nun, “12.Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı”nda bölüm etkinliklerini tanıtmak amacıyla bölüme ayrılan stantda görev yapmak üzere 28.09.2005 – 03.10.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 53- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Erhan Özkan’ın, “12.Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı”nda bölüm etkinliklerini tanıtmak amacıyla bölüme ayrılan stantda görev yapmak üzere 28.09.2005 – 03.10.2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye payından karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.