27.07.2016/199

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi: 27.07.2016
Toplantı Sayısı: 199
 
 
GÜNDEM:
 
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2016 yılı Temmuz ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.696.572,87 TL’den % 35 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir % 59 olup, 2016 Temmuz ayı için % 59’ unu brüt 7.527.151,88 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması. 
 
Toplantıya Katılanlar                                                  
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                 
Prof.Dr.Gamze ÇAPA KAYA                
Prof.Dr.Can KARACA
Prof.Dr.Murat DUMAN
Emil Galip GÜRSOY                                                 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 27.07.2016 Çarşamba günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2016 yılı Temmuz ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.696.572,87 TL’den % 35 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir % 59 olup, 2016 Temmuz ayı için % 59’ unu brüt 7.527.151,88 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması oy birliği ile karar verilmiştir.