27.05.2008/334

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.05.2008
Toplantı Sayısı : 334

 GÜNDEM : 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Öcal Usta ve Prof.Dr.Sedef Gidener’in görev sürelerinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere yeniden üye seçimi yapılması.
 3. 2007-2008 öğretim yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi’nin belirlenmesi.
 4. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci                  kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 5. 2008-2009 öğretim yılında ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile Üniversitemize alınacak öğrenciler için sınav, kurs ve kayıt tarihleri ile koşullarının belirlenmesi.
 6. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlere alınacak öğrenci kontenjan, koşulları ve sınav tarihinin belirlenmesi.
 7. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize alınacak lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler için kontenjan ve koşulların belirlenmesi
 8. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesinde değişiklik yapılması.
 9. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinde değişiklik yapılması.
 10. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun “Denizcilik Fakültesi”ne dönüştürülmesi teklifi.
 11. Sağlık raporları ile ilgili olarak Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
 12. Doktora programlarına konulan “Uzmanlık Alanı” dersinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine de konulup konulmayacağı konusu.
 13. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine dayalı Uzaktan Yükseköğretim kapsamında “Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı”nda yer alan “AED Etkili Anne Baba Eğitimi” dersi açılması.
 14. 2547 sayılı Kanunun 5/i maddesinde belirtilen Ortak Zorunlu Dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Türk Dili,Yabancı Dil, Beden Eğitimi-Güzel Sanatlar) ile yarı yıl içi veya yıl içi stajlarda 1.80 not barajının aranmaması konusu. 
 15. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana öğretim planlarında yer alan derslerin kodlarının 3 harf – 4 rakama dönüştürülmesi.
 16. Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde “Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı” açılması.
 18. Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programı” açılması.
 19. LLP/ERASMUS Programı kapsamında Üniversitemizden değişime gidecek öğrencilerin seçim takvimi.
 20. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Maliye İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı adının “Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesi.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı”nın açılması.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki “Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans Programı ile İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı adının “Yönetim Bilimi” olarak değiştirilmesi.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora Programı” açılması.
 24. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılması
 25. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Anlaşmazlık Çözümü (Türkçe) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılması.
 26. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait Klasik Eğitim öğretim planında değişiklik yapılması.
 27. 2008-2009 Öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının belirlenmesi.
 28. “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik” taslağı.
Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
Prof.Dr. Semih ÇELENK
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Polat SOYER
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof. Fahri SÜMER
 
Prof.Dr. Lütfiye OKTAR
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Hülya KOÇ
 
Doç.Dr. Kemal ARI
 
Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
 
Doç.Dr. Hasan SÖZBİLİR
 
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
 
Doç.Dr. M.Ali ÖZCAN
 
Doç.Dr. Kürşad GENÇ
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 

Üniversite Senatosu 27.05.2008 Salı günü saat 14.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen izinli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli, Prof.Dr. Murat Tuncay ratahsız, Prof.Dr. Nevzat Aşık ve Prof.Dr. Halil Kösemazeretlive Prof.Dr. Sedef Gidener görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. Nur Olgun ve Prof.Dr. Gül Güner görevli oldukları için Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr.Mümtaz Tıraşın, Doç.Dr. Hasan Sözbilir, Doç.Dr. M.Ali Özcan ve Doç.Dr. Kürşad Genç toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 2., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliklerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fevzi Demir ile Hastane Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildiler.
KARAR 3- Üniversitemiz 2007-2008 öğretim yılı yaz öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2008-2009 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav, kurs ve kayıt tarihleri ile koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2008-2009 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları, koşulları ve sınav tarihlerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2008-2009 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi’nin 6.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Stajların Yapılacağı Kurumlar
Madde 6- DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin stajları DEÜ’ne bağlı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Balçova Termal Tesislerinde veya Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun görülen diğer yurtiçi ve yurtdışı sağlık kurumlarında yapılır.
Yürürlük 
Bu değişiklikler 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesi’nin 9. ve 11. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemize bağlı Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun “Denizcilik Fakültesi”ne dönüştürülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sağlık raporları ile ilgili olarak Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 25.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (g) bendi uyarınca Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında yer alan “AED 508 Etkili Anne Baba Eğitimi 3 0” dersinin salt kendi öğrencilerine sunulmak üzere açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 22.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara ait (Yabancı Diller Yüksekokulu hariç) Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına yansıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul ile Enstitülerin programlarına ait öğretim planlarında yer alan derslerin; ders kodu çakışmasının önlenmesi, yeni derslere verilecek kodların yetersiz kalması ayrıca Üniversitemizin tüm birimlerinde birliğin sağlanması amacıyla (aktif eğitimdeki modül ve modül grupları ile entegre sistemine dahil olan dersler hariç) ders kodlarının 3 (üç) harf 4 (dört) rakama dönüştürülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 7.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Anabilim Dalı bünyesinde “Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı” açılmasına bu doktora programında İngilizce destekli Türkçe eğitim yapılmasına, Enstitü Kurulu’nun 21.05.2008 tarih ve 2/12 sayılı Kararında belirtildiği şekilde öğretim planının kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programı” açılmasına, Enstitü Kurulu’nun 21.05.2008 tarih ve 2/3 sayılı Kararında belirtildiği şekilde öğretim planının kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- LLP/Erasmus Programı kapsamında Üniversitemizden değişime gidecek öğrencilerin seçimine ilişkin belirlenmiş ve uygulanmakta olan takvim hakkında bilgi verildi.Bundan sonraki yıllar için de; LLP/Erasmus Programı kapsamında Üniversitemizden değişime gidecek öğrencilerin seçimine ilişkin takvimin belirlenerek Üniversite Senatosunda görüşülmesine karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Maliye İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı adının “Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı”nın açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim kuruluna arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesindeki “Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans Programı” adının “Yönetim Bilimi Yüksek Lisans Programı” olarak; “Sayısal Yöntemler ve Yönetim Bilimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” adının “Yönetim Bilimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna, öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalı bünyesinde “İngilizce Uluslararası İlişkiler Doktora Programı” açılmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı bünyesinde “Anlaşmazlık Çözümü (Türkçe) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ait Klasik Eğitim öğretim planında yer alan; “CSE 102 Algorithms and Programming II”, “CSE 220 Data Structures” ve “CSE 223 Assembly Language Programming” derslerinin ön şartlarının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- 2008-2009 Öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- ““Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik”in ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.