27.04.2004/702

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.04.2004
Toplantı Sayısı : 702

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ayşe Mine Erdenizmenli?nin 30 Nisan 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Padova Üniversitesi?nde ?Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç Mekanizmaları ve Moleküler Epidemiyoloji? konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İtalya?da görevlendirilmesi.
  3. Mimarlık Fakültesi tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılacak olan ?Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İşi Projesi? protokolü.
  4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun 2004 Nisan ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Nisan ayı katkı payı dağıtım oranlarının tespiti.
  5. Rektörlüğümüz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Tabip kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca Hastanemizde görev yapan Dr. İrfan Töz?ün, Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak çalışan geçici işçilerin işyeri hekimi olarak sözleşmeli statüde görevlendirilmesi.
  6. Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Bahar Kuvaki?nin Almanya Georg-August Üniversitesi Göttingen Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji Kurtarma ve Yoğunbakım Merkezi Anesteziyoloji Bölümü II-Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde ?Noninvazif ventilasyon için kullanılan başlığın (helmet) solunum sisteminin mekanik özellikleri ve performansı üzerine etkileri? konulu çalışmaya ve diğer yürüyen çalışmalara aktif olarak katılmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03 Mayıs ? 03 Kasım 2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  7. Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Mehmet Kahyaoğlu?nun Museum With No Frontiers (Sınırlar Ötesi Müze) tarafından yapılan ve 2003?de başlayıp 2006 yılında sona erecek olan ?İslam Sanatını Keşfetmek? adlı projenin Akdeniz Bölgesi Türkiye Yerel Koordinatörlüğünü yapmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
  8. Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semra Tunalı için yeniden bir jüri üyesi tespit edilmesi.
  9. Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Saide Sarıgül için yeniden jüri üyesi tespit edilmesi.
  10. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Öcal USTA

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 27.04.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9. ve 10. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Ayşe Mine Erdenizmenli?nin 30 Nisan 2004 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Padova Üniversitesi?nde ?Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç Mekanizmaları ve Moleküler Epidemiyoloji? konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşsız olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İtalya?da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ?Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İşi Projesi? protokolünün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu?nun 2004 Nisan ayı Döner Sermaye gelirlerinde artış olması nedeniyle Nisan ayı katkı payı dağıtım oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ünvanı

Katkı Payı Oranı

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.)

200

Öğretim Görevlisi

100

Araştırma Görevlisi

100

Uzman

100

657 Sayılı Kanuna tabi idari personel

80


KARAR 5-
Rektörlüğümüz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Tabip kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca Hastanemizde görev yapan Dr. İrfan Töz?ün, 07.04.2004 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak çalışan geçici işçilerin işyeri hekimi olarak sözleşmeli statüde görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Tıp Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Bahar Kuvaki?nin Almanya Georg-August Üniversitesi Göttingen Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji Kurtarma ve Yoğunbakım Merkezi Anesteziyoloji Bölümü II-Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde ?Noninvazif ventilasyon için kullanılan başlığın (helmet) solunum sisteminin mekanik özellikleri ve performansı üzerine etkileri? konulu çalışmaya ve diğer yürüyen çalışmalara aktif olarak katılmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03 Mayıs ? 03 Kasım 2004 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
Güzel Sanatlar Fakültesi?nden Öğr.Gör. Mehmet Kahyaoğlu?nun Museum With No Frontiers (Sınırlar Ötesi Müze) tarafından yapılan ve 2003?de başlayıp 2006 yılında sona erecek olan ?İslam Sanatını Keşfetmek? adlı projenin Akdeniz Bölgesi Türkiye Yerel Koordinatörlüğünü yapmak üzere Fakültesindeki akademik görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semra Tunalı için yeniden bir jüri üyesi tespit edilmesine ilişkin konu incelendi.
KARAR 9-
Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Saide Sarıgül için yeniden jüri üyeleri tespit edilmesine ilişkin konu incelendi.
KARAR 10-
Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.