27.04.2004/299

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.04.2004
Toplantı Sayısı : 299

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Adil Esen?in Rektör Yardımcısı olarak atanması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılması.
 3. Üniversitemiz 2004-2005 öğretim yılı Akademik Takvim taslağının görüşülmesi.
 4. 2004-2005 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
 5. 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının belirlenmesi.
 6. 2004-2005 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların belirlenmesi.
 7. 2004-2005 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlere alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.
 8. İzmir Meslek Yüksekokulunun öğretim planlarında değişiklik yapılması ile ilgili olarak 29.07.2003 tarih ve 295/7 sayılı Senato kararının yeniden görüşülmesi.
 9. Güzel Sanatlar Enstitüsü?nün Müzik Bilimleri, Sahne Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları ile Heykel Anasanat Dallarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Güzel Sanatlar Enstitüsü?nde 2004-2005 öğretim yılından itibaren ?Bale Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı? açılması ve öğretim planının onaylanması.
 11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında ?Sınıf Öğretmenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı? açılması ve öğretim planının onaylanması.
 12. Buca Eğitim Fakültesi ?Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi? ile ?Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi?nde değişiklik yapılması.
 13. Üniversitemiz Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi YÜTHAM?ın kurulması.
 14. Üniversitemiz ile Romanya Valahia Üniversitesi arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 15. Türkiye?de lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri arasında hazırlanan ?Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği? oluşturulmasına ilişkin işbirliği ön protokolü.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof. Memduh ÖZDEMİR

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Funda YERCAN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Elvan ANMAÇ

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet ALAKAVUKLAR

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Serap ALPER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Oya İTİL

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Senatosu 27.04.2004 Salı günü saat 14.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu ve Prof.Dr. Feza Akgür görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Nur Olgun ve Prof.Dr. Nurullah Akkoç görevli olmaları nedeniyle Müdür Vekilleri; Doç.Dr. Funda Yercan, Doç. Elvan Anmaç, Prof.Dr. Mehmet Alakavuklar ve Prof.Dr. Oya İtil toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine Hastane Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Üniversitemiz 2004-2005 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2004-2005 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2004-2005 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 2004-2005 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2004-2005 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 29.07.2003 tarih ve 295/7 sayılı Senato Kararı ile İzmir Meslek Yüksekokulu?nun değişikliği kabul edilen programlara ait öğretim planlarının ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2003-2004 öğretim yılından itibaren ?tüm öğrencilere uygulanması? şeklinde düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Güzel Sanatlar Enstitüsü?nün Müzik Bilimleri, Sahne Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları ile Heykel Anasanat Dallarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- 2004-2005 öğretim yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalında ?Bale Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı? açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü tarafından konu incelenmek üzere gündemden çekildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi ?Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi? ile ?Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Önkayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesi?nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTHAM) Yönetmeliği?nin ekteki şekilde kabulüne ve söz konusu merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz ile Romanya Valahia Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin ekte yer alan protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Türkiye?de lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri arasında hazırlanan ?Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği? oluşturulmasına ilişkin işbirliği ön protokolün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.