27.03.2012/1054

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.03.2012
Toplantı Sayısı : 1054

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Durgül Çelik hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Raziye Öztürk Ürek hakkındaki raporlar.
 4. Devlet Konservatuvarı’ndan Doç.Zibelhan Dağdelen’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 91 puan karşılığı 3.190,16 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 5. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Altan Akatay’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 97 puan karşılığı 3.376,23 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 6. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Melek Göküstün’ün A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 97 puan karşılığı 3.376,23 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Aysim Dolgun Ildız’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 93 puan karşılığı 3.252,18 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 8. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Fatma Pınar Kebapçılar’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 88 puan karşılığı 3.097,12 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 9. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.İldem Ekin’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 83 puan karşılığı 2.967,25 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 10. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Arif Manaflı’nın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 90 puan karşılığı 3.159,15 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 11. Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Murat Ufuk Güler’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 86 puan karşılığı 3.035,10 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 12. Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Murat Küçükebe’nin A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 13. Devlet Konservatuvarı’ndan Okt.Çimen Gelişen’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 14. Devlet Konservatuvarı’ndan Okt.Seçil Bayazıt’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 15. Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeliha Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Sahra Sayğan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 17. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeki Uçar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Aras’ın, İngiltere Birmingham, Üniversitesi’nde doktora tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesine ait sürenin 15.06.2012-01.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 19. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. E.Yaprak Gülcan’ın Almanya Stuttgart Hohenheim Üniversitesi İnovasyon Ekonomisi Kürsüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 16.06.2012-26.08.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.203,38 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 13.689,99 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 48.290,94 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
Prof.Dr. Serap ALP
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 27.03.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu toplantıya katıldı.
Gündem yukarıdaki şekilde kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Durgül Çelik ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Durgül Çelik hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Durgül Çelik’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Raziye Öztürk Ürek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Raziye Öztürk Ürek hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Raziye Öztürk Ürek’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’ndan Doç.Zibelhan Dağdelen’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 91 puan karşılığı 3.190,16 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Altan Akatay’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 97 puan karşılığı 3.376,23 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Melek Göküstün’ün A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 97 puan karşılığı 3.376,23 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Aysim Dolgun Ildız’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 93 puan karşılığı 3.252,18 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Fatma Pınar Kebapçılar’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 88 puan karşılığı 3.097,12 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.İldem Ekin’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 83 puan karşılığı 2.967,25 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör.Arif Manaflı’nın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 90 puan karşılığı 3.159,15 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Murat Ufuk Güler’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 86 puan karşılığı 3.035,10 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı’ndan Arş.Gör. Murat Küçükebe’nin A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’ndan Okt.Çimen Gelişen’in A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı’ndan Okt.Seçil Bayazıt’ın A-2 sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 87 puan karşılığı 3.066,11 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sözleşmeli sanatçı olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Zeliha Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Sahra Sayğan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeki Uçar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Aras’ın, İngiltere Birmingham, Üniversitesi’nde doktora tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan görevlendirilmesine ait sürenin 15.06.2012-01.08.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. E.Yaprak Gülcan’ın Almanya Stuttgart Hohenheim Üniversitesi İnovasyon Ekonomisi Kürsüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 16.06.2012-26.08.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 12.203,38 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 21.03.2012 tarih ve 10/8 sayılı Kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 13.689,99 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 22.03.2012 tarih ve 12/4 sayılı Kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 48.290,94 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesine, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 22.03.2012 tarih ve 8/1 sayılı kararı doğrultusunda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 09.03.2012 tarih ve 1/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde verilecek derslerin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı başından itibaren 09.03.2012 tarih ve 3/12 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemizdeki çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.