26.12.2017/1332

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.12.2017
Toplantı Sayısı : 1332

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ozan Kayacan hakkındaki raporlar.
 5. Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Musa Kılıç hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Hancı hakkındaki raporlar.
 7. Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çetin Dişibüyük hakkındaki raporlar.
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Hazal Yakut’un, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 9. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapmakta olan Ozan Oşafoğlu’nun, “Mevlana Değişim Programı Toplantısı ile Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Toplantısı”na katılmak üzere, 15.12.2017 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 158.044,52 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 34.169,15 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 35.060,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 233.800 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.900 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.947,27 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 125.456,02 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 830.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 20. Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DESEM) 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 460.000 TL tutarında hazırlanan Ek Bütçe teklifi.
 21. Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burcu Gülay Taşcı’nın TÜBİTAK 1512 kodlu Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (BİGG) 2017 yılı 2.dönem 2.aşama değerlendirme sürecinde desteklenmeye uygun bulunan 2170527 numaralı “City Worm” isimli projenin süreci ve koşulu gereği Fakültesi’ndeki eğitim ve öğretim görevleri ile derslerini aksatmamak ve tüm sorumluluk kendisine ait olmak koşuluyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurması.
 22. Edebiyat Fakültesi’nden ABD uyruklu Dr.Carl Jeffrey Boon’un, 15.02.2018 tarihinden itibaren 14.02.2019 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 23. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 21.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 24. Üniversite Yayın Komisyonunun 25.12.2017 tarih ve 614 sayılı kararı.
 25. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V.
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.
Üyeler :
Doç.Dr. Cenk KEŞAN
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Ahmet ÖZEN
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mete EDİZER
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT

Üniversite Yönetim Kurulu 26.12.2017 Salı günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Ercan Akpınar ve Prof.Dr. Kamil Tüğen mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Cenk Keşan ile Prof.Dr. Ahmet Özen katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 6., 7., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Fatih Toktaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Fatih Toktaş hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Fatih Toktaş’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Cenk Keşan konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3- Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gülsiye Öztürk Ürüt’ün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Cenk Keşan konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 4 Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ozan Kayacan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ozan Kayacan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5 Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Musa Kılıç ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Musa Kılıç hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Volkan Hancı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Volkan Hancı hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Volkan Hancı’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Cenk Keşan konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 7- Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Çetin Dişibüyük ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Çetin Dişibüyük hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Hazal Yakut’un, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapmakta olan Ozan Oşafoğlu’nun, “Mevlana Değişim Programı Toplantısı ile Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Toplantısı”na katılmak üzere, 15.12.2017 tarihinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01 (902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 158.044,52 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 34.169,15 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 35.060,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 233.800 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 40.900 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 37.947,27 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 423,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 125.456,02 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 830.000 TL tutarında ödeneğin Enstitü Yönetim Kurulu’nun 22.12.2017 tarih ve 46/15 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Sürekli Eğitim Merkezi’nin (DESEM) 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 460.000 TL tutarında hazırlanan Ek Bütçe teklifinin Merkez Yönetim Kurulu’nun 22.12.2017 tarih ve 15/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Burcu Gülay Taşcı’nın TÜBİTAK 1512 kodlu Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (BİGG) 2017 yılı 2.dönem 2.aşama değerlendirme sürecinde desteklenmeye uygun bulunan 2170527 numaralı “City Worm” isimli projenin süreci ve koşulu gereği Fakültesi’ndeki eğitim ve öğretim görevleri ile derslerini aksatmamak ve tüm sorumluluk kendisine ait olmak koşuluyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esasları’nın 6. maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde şirket kurmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Edebiyat Fakültesi’nden ABD uyruklu Dr.Carl Jeffrey Boon’un, 15.02.2018 tarihinden itibaren 14.02.2019 tarihine kadar 10.049,72 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 21.000 TL tutarında ödeneğin Enstitü Yönetim Kurulu’nun 21.12.2017 tarih ve 46/18 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 A-Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli “Walking Anywhere” adlı sergi kataloğunun 500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1200.0000.000/DR.017.047.931 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-İşletme Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2017, Cilt:18, 2.sayısının 150 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1700.0000.000/BY.017.057.932 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.