26.12.2006/813

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.12.2006
Toplantı Sayısı : 813

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Necati Gökmen hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Uzm.Dr. Burcu Uğurel’in 20.01.2007 tarihinden itibaren 20.01.2008 tarihine kadar bir yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Devlet Konservatuvarında görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jeannette Thompson’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Devlet Konservatuvarında görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör.Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Bahçe’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Senar Çağırgan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Tarık Serindağ’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2007 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayfer Elçigil’in Palliative Care Institute Calvary Hospital’da palyatif bakım alanında bilgi ve becerilerini arttırmak üzere 07.02.2007-29.07.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Rektörlük uzman kadrosuna R.Uğraş Erdoğan’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 12. Hemşirelik Yüksekokulu 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine, 15.150.10 “Temizlik Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL ve 15.150.06 “Akaryakıt-Yağ” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL olmak üzere toplam 2.000,00.-YTL tutarın aktarılması.
 13. Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu, Doç.Dr. Serkan Özakbaş, Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları ve Dr. Ayşe Özlem Özkan’ın yardımcı araştırıcı olduğu CFTY720D2301 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Av.Ferda Sevinçli’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Alp’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 15. Av.Mebrure Genç’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Polat Soyer’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında ve haftada yarım gün olmak üzere Sanem İthalat İhracat Makine Sanayi Ltd.Şti.’nde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” ile ilgili kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlamak ve akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında ve haftada bir gün olmak üzere TOYOTASA Yetkili Satıcısı Akdemir Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde “Performans Değerlendirme Sistemi” konusunda sürdürülmekte olan projede yer almak üzere 01.01.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 18. Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 25.12.2006 tarih ve 14 sayılı kararı.
 19. Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 26.12.2006 tarih ve 301 sayılı kararı.
 20. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 21. Buca Eğitim Fakültesi tarafından 02.10.2006-08.06.2007 tarihleri arasında düzenlenen ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 02.10.2006-19.01.2007 tarihlerini kapsayan birinci yarıyılında elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtımı.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapmakta iken, 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi kapsamında yurtdışı görevlendirmesine istinaden İşletme Fakültesi’ne kadrosunun aktarma işlemleri devam eden, Arş.Gör. Gökhan Karagonlar’ın 01.08.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle University of Delaware’de doktora eğitimi yapmak üzere yolluklu (gidiş-dönüş:uçak) maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, kırtasiye yardımı, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Akademik kadro aktarması.
 24. Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı 2268 ada, 15 ve 30 parsellerde yer alan taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılabilmesi için Kamu Yararı kararı alınması.
 25. Üniversitemiz Tınaztepe Yerleşkesi gelişme sahası içerisinde kalan Buca Tınaztepe Mahallesi 750 Ada, 20, 21, 22, 27, 33, 60, 61 no’lu taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılabilmesi için 4650 Sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca Kamu Yararı Kararı alınması.
 26. Lalecan İşcanlı’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
  Prof.Dr. Öcal USTA  
  Prof.Dr. Sedef GİDENER  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 26.12.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen izinli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve Prof.Dr. İlknur Cöcen görevli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan mazeretli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Necati Gökmen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Necati Gökmen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların ikisinin olumlu birinin olumsuz olduğu anlaşıldı.
Söz alan ve görüş bildiren üye olmadı.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Uzm.Dr. Burcu Uğurel’in 20.01.2007 tarihinden itibaren 20.01.2008 tarihine kadar bir yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan ABD uyruklu Prof.Jeannette Thompson’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1.83 katı (5.402,53.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarında görev yapmakta olan Özbekistan uyruklu Öğr.Gör.Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2.52 katı (3.481,18.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Burhan Bahçe’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Senar Çağırgan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Tarık Serindağ’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Özkan Karaman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.03.2007 tarihinden itibaren iki yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oyçokluğu (11 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 10- Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Ayfer Elçigil’in Palliative Care Institute Calvary Hospital’da palyatif bakım alanında bilgi ve becerilerini arttırmak üzere 07.02.2007-29.07.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosuna R.Uğraş Erdoğan’ın 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hemşirelik Yüksekokulu 2006 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan 25.255.08 “Diğer Demirbaşlar” harcama kalemine, 15.150.10 “Temizlik Malzemesi” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL ve 15.150.06 “Akaryakıt-Yağ” harcama kaleminden 1.000,00.-YTL olmak üzere toplam 2.000,00.-YTL tutarın aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu, Doç.Dr. Serkan Özakbaş, Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları ve Dr. Ayşe Özlem Özkan’ın yardımcı araştırıcı olduğu CFTY720D2301 protokol numaralı “Relapsing-remitting multipl skleroz hastalarında günde bir uygulanan FTY720’nin 1.25mg ve 0.5mg’ının plaseboya karşı etkinlik ve güvenliliğini karşılaştırmak için 24 aylık, çift kör randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü, paralel grup çalışması” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Av.Ferda Sevinçli’nin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Alp’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 590,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Av.Mebrure Genç’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Polat Soyer’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 708,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 16- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında ve haftada yarım gün olmak üzere Sanem İthalat İhracat Makine Sanayi Ltd.Şti.’nde “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi” ile ilgili kurumsallaşma çalışmalarına katkı sağlamak ve akademik danışmanlık yapmak üzere 01.12.2006 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek olan bu hizmet karşılığında şirket tarafından her ayın ikinci haftasında KDV dahil 232,56.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 17- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Süral Özer’in Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında ve haftada bir gün olmak üzere TOYOTASA Yetkili Satıcısı Akdemir Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde “Performans Değerlendirme Sistemi” konusunda sürdürülmekte olan projede yer almak üzere 01.01.2007 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görevlendirilmesine ve verilecek olan bu hizmet karşılığında şirket tarafından her ayın ikinci haftasında KDV dahil 229,00,-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesi’ndeki 6799886-5008 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 25.12.2006 tarih ve 14 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- A-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:8, Sayı:3, 2006 yılının basımına,
a) Basılacak miktarın 200 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.8888.5600.000/BY.06.047.403 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 200 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç.Dr. Şefik Güngör’ün “Sinemada Görüntü Düzenlemesinin Gerekliliği ve Mekan” başlıklı eğitim kılavuzunun basımına,
a) Basılacak miktarın 10 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.1200.0000.000/Dİ.06.018.404 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 10 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi kapsamında düzenlenen yetenek sınavları öncesi eğitim kurslarında elde edilen gelirin 16.11.2006 tarih ve 25/14 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Buca Eğitim Fakültesi tarafından 02.10.2006-08.06.2007 tarihleri arasında düzenlenen ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 02.10.2006-19.01.2007 tarihlerini kapsayan birinci yarıyılında elde edilen gelirlerin 16.11.2006 tarih ve 25/15 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapmakta iken, 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi kapsamında yurtdışı görevlendirmesine istinaden İşletme Fakültesi’ne kadrosunun aktarma işlemleri devam eden, Arş.Gör. Gökhan Karagonlar’ın 01.08.2007 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle University of Delaware’de doktora eğitimi yapmak üzere yolluklu (gidiş-dönüş:uçak) maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, kırtasiye yardımı, öğrenim ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere Rektörlük Bütçesinden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan İnciraltı 2268 ada, 15 ve 30 parsellerde yer alan taşınmazların Üniversitemiz adına kamulaştırılabilmesi için Kamu Yararı kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Üniversitemiz Tınaztepe Yerleşkesi gelişme sahası içerisinde kalan Buca Tınaztepe Mahallesi 750 Ada, 20, 21, 22, 27, 33, 60, 61 no’lu taşınmazların Üniversitemiz öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu eğitim, sosyal ve kültürel tesislerin kurulması amacıyla 4650 Sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca Kamu Yararı Kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Lalecan İşcanlı’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.