26.11.2019/1418

Yayınlanma Tarihi: 05-12-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.11.2019
Toplantı Sayısı : 1418

GÜNDEM         :       

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Eda Karaçöp’ün, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “CEK 3003 Bireysel İş Hukuku I (3+0)” ve  “CEK 3003 Bireysel İş Hukuku I-İ.Ö. (3+0)” derslerini vermek üzere 14.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
  3. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük’ün, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “HUK 3013 Ceza Özel Hukuku  (2+0)” ve  “HUK 3082 Adli Yazışma Usulleri (1+0)” derslerini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
  4. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin 16.02.2020 tarihinden itibaren 15.02.2021 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
  5. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 55.223,11 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 132.740 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  7. Üniversite Yayın Komisyonu’na yeni üye seçimi yapılması.
  8. Akademik kadro aktarması.
  9. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar  
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd.
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ 
Prof.Dr. Engin AKDENİZ 
Prof.Dr. Aylin ALIN          
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dr.Öğr.Üyesi Hadi SOFUOĞLU 
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN     
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK 
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS 
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU   
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY 
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN 
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN 
Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU  

Üniversite Yönetim Kurulu 26.11.2019 Salı günü saat 15.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Osman Bilen ve Prof.Dr. Metin Kozak görevli/izinli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz, Dr.Öğr.Üyesi Hadi Sofuoğlu ve Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas katıldı.
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.
Toplantı sonunda, Güzel Sanatlar, Tıp, Hemşirelik, Veteriner ve Hukuk Fakültelerinin Dekanları tarafından 2020-2021 Öğretim Yılı için öğrenci kontenjanları ve akademik personel planlamalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Zaman yetersizliği nedeniyle diğer Fakültelerin sunumlarının bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Eda Karaçöp’ün, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz  döneminde yer alan “CEK 3003 Bireysel İş Hukuku I (3+0)” ve  “CEK 3003 Bireysel İş Hukuku I-İ.Ö. (3+0)” derslerini vermek üzere 14.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İsa Başbüyük’ün, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz  döneminde yer alan “HUK 3013 Ceza Özel Hukuku  (2+0)” ve  “HUK 3082 Adli Yazışma Usulleri (1+0)” derslerini vermek üzere 23.09.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.         

KARAR 4- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Kanada uyruklu Kymm Ingemar Hlady’nin 16.02.2020 tarihinden itibaren 15.02.2021 tarihine kadar brüt aylık 7.692,5 TL ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 55.223,11 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 132.740 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 2.maddesi uyarınca Üniversitemiz Yayın Komisyonuna üye olarak Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz ile İşletme Fakültesi Dekan V. Prof.Dr. Elif Yaprak Gülcan  oybirliği ile seçildi.

KARAR 8- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.