26.11.2013/1133

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.11.2013
Toplantı Sayısı : 1133

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 18.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
 3. 20.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Atılgan Yaşa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Emine Sevcan Uçan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammed Kabak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hakan Göncü’nün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 8. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Şeyhmus Aksak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Akademik kadro aktarması ve atama izni.
 10. DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
 11. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün’ün, “Kimliğimiz ve Çağdaş Sorunlarla Yüzleşme Cesaretimiz” konulu konferansı vermek üzere İzmir’de 04.12.2013-05.12.2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Enstitü Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Etem Aslan’ın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanması.
 13. Buca Eğitim Fakültesi’nin proje ortağı olarak yer aldığı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Sanatta İlk Adım” başlıklı projede Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Halil Aydın’ın kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 26.11.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 11. ve 12. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 18.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK – İleri Biyomedikal Ar-Ge Uyg.ve Arş.Mrk.
2-      Prof.Dr. Kemal BAYSAL – Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok.
3-      Prof.Dr. Safiye Neşe ATABEY – Tıp Fak.
4-      Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN – Tıp Fak. (Yedek)
KARAR 3- 20.11.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Uzman Jürisi
1-      Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK – İleri Biyomedikal Ar-Ge Uyg.ve Arş.Mrk.
2-      Prof.Dr. Kemal BAYSAL – Sağlık Hizmetleri Meslek Y.Ok.
3-      Prof.Dr. Safiye Neşe ATABEY – Tıp Fak.
4-      Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN – Tıp Fak. (Yedek)
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşe Atılgan Yaşa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Emine Sevcan Uçan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammed Kabak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Hakan Göncü’nün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Şeyhmus Aksak’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 10- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Şaban Ali Düzgün’ün, “Kimliğimiz ve Çağdaş Sorunlarla Yüzleşme Cesaretimiz” konulu konferansı vermek üzere İzmir’de 04.12.2013-05.12.2013 tarihlerinde yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Enstitü Bütçesinin 38-13-00-01-09-4-2-00-2-03-3-1-01 no’lu harcama kaleminden karşılanarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Etem Aslan’ın, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nin proje ortağı olarak yer aldığı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) tarafından 2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında İZKA’ya sunulan “Sanatta İlk Adım” başlıklı projede Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Halil Aydın’ın kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.