26.11.2002/638

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.11.2002
Toplantı Sayısı : 638

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2003 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Yrd.Doç.Dr. Rachel Ann Cooper’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç. Varlam Nıkoladze’nin 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ömer Okan Fettahlıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aydın İpek ve Arş.Gör. Aydın Kayabaşı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Acar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Ahmet Oğuz’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Özge Karaege’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yusuf Karaaslan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Kürşat Yangil’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 13. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Suat Türkoğuz’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 14. Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Dayı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçen Şahmaran’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Süleyman Kıvrak’ın Kültür Bakanlığı İzmir Çocuk korosunda Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Nevzat Şimşek’in 01.04.2003-21.12.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Justus-Liebig Üniversitesi’nde doktora çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Şenay Özgür’ün 01.03.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) Doktora tez konusu “ Titüs Burckhardt ve İslam Sanatı Yorumu” ile ilgili çalışmalarını davet edildiği Wisconsin Madison Üniversitesi’nde sürdürmek üzere yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı olarak masraflarının Bütçe imkanları yeterli olduğu takdirde Fakülte Bütçesinin 001-240 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. İşletme Fakültesi’nden 1996 yılında kullanılmak üzere Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 06.09.1996 tarihinden bu yana lisanüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Mehpare Kurtoğlu’nun doktora eğitimini tamamlamak üzere 06.03.2003 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (son kez), yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak) olmak üzere dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün 2002 Kasım ayı içerisinde yapılacak 8 saat süreli seminer programında Açı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 21. Akademik kadro aktarması.
 22. Akademik kadro aktarması.
 23. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Müjde Soytürk’ün 19.12.2002 tarihinden itibaren 19.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 24. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2002, Halide Ok’un 22.12.2002 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 25. Devlet Konservatuvarı’ndan Okutman Erdoğan Turanlı ve Arş.Gör.. N.Esra Metin Kınıklı’nın, 25.09.2002 – 25.09.2003 tarihleri arasında Okutman T.Özlem Baltacılar’ın da 24.10.2002 – 25.09.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 26. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın Ankara’da Afet İşleri’nde Döner Sermaye ile ilgili rapor onaylatmak üzere 02.12.2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu (yataklı tren ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu Öğr.Gör. Petra Heınrıchs’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 28. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden Araş.Gör. Senay Topçuoğlu’nun soruşturma dosyasını ve itirazını incelemek üzere Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 38.maddesi uyarınca raportör olarak görevlendirilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raporu.
 29. SUMER ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında imzalanan “Fırat ve Dicle (Mezopotamya) havzalarında Su Envanteri Çalışmalarının Yapılması” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve avans olarak SUMER hesabına yatırılan 169.500.000.000.-TL tutarın Döner Sermaye kapsamında dağıtımının yapılması.
 30. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Sedef GİDENER 
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL 
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 26.11.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2-
 Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kerim Ceryan’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2003 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Onkoloji Enstitüsü’nden İngiliz uyruklu Yrd.Doç.Dr. Rachel Ann Cooper’ın, 01.01.2002 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 3 katı (3.475.530.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Gürcistan uyruklu Doç. Varlam Nıkoladze’nin 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (2.440.960.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ömer Okan Fettahlıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Hatice Seçil Fettahlıoğlu’nun 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aydın İpek ve Arş.Gör. Aydın Kayabaşı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Aykut Acar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Ahmet Oğuz’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Özge Karaege’nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yusuf Karaaslan’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Kürşat Yangil’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Suat Türkoğuz’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-
 Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Dayı’nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçen Şahmaran’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Süleyman Kıvrak’ın Kültür Bakanlığı İzmir Çocuk korosunda Fakültesi’ndeki derslerini ve görevlerini aksatmamak koşuluyla 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 17-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Nevzat Şimşek’in 01.04.2003-21.12.2003 tarihleri arasında (yol hariç) Justus-Liebig Üniversitesi’nde doktora çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Şenay Özgür’ün 01.03.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (yol hariç) doktora tez konusu “ Titüs Burckhardt ve İslam Sanatı Yorumu” ile ilgili çalışmalarını davet edildiği Wisconsin Madison Üniversitesi’nde sürdürmek üzere yolluklu, yevmiyesiz, maaşlı olarak masraflarının bütçe imkanları yeterli olduğu takdirde Fakülte Bütçesinin 001-240 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 İşletme Fakültesi’nden 1996 yılında kullanılmak üzere Uluslar arası İlişkiler Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla 06.09.1996 tarihinden bu yana lisanüstü eğitim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Mehpare Kurtoğlu’nun doktora eğitimini tamamlamak üzere 06.03.2003 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (son kez), yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluklu (uçak) olmak üzere dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün 2002 Kasım ayı içerisinde yapılacak 8 saat süreli seminer programında Açı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. için akademik danışmanlık yapmak üzere Fakültesindeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından KDV hariç 100.000.000.-TL tutarın Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 21-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Müjde Soytürk’ün 19.12.2002 tarihinden itibaren 19.12.2003 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24-
 Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2002, Halide Ok’un 22.12.2002 ve Fatma Yılmaz’ın 29.12.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25-
 Devlet Konservatuvarı’ndan Okutman Erdoğan Turanlı ve Arş.Gör.. N.Esra Metin Kınıklı’nın, 25.09.2002 – 25.09.2003 tarihleri arasında Okutman T.Özlem Baltacılar’ın da 24.10.2002 – 25.09.2003 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26-
 Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Zafer Akçığ’ın Ankara’da Afet İşleri’nde Döner Sermaye ile ilgili rapor onaylatmak üzere 02.12.2002 tarihinde (yol hariç) yolluklu (yataklı tren ile) yevmiyeli olarak, masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu Öğr.Gör. Petra Heınrıchs’in 01.01.2003 tarihinden itibaren 31.12.2003 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.255.720.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28-
 Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden Araş.Gör. Senay Topçuoğlu hakkında; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 41.maddesi uyarınca verilen kınama cezasının aynen kabulüne ve itirazının reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-
 SUMER ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında imzalanan “Fırat ve Dicle (Mezopotamya) havzalarında Su Envanteri Çalışmalarının Yapılması” konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, DSİ tarafından 339.000.000.000.-TL + KDV tutarın Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmasına ve avans olarak SUMER hesabına yatırılan 169.500.000.000.-TL tutarın SUMER Yönetim Kurulu kararında belirtilen oranlar dahilinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30-
 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.