26.10.2015/157

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 26.10.2015
Toplantı Sayısı: 157
 
 
GÜNDEM:
 
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2015 yılı Ekim ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 10.911.375,37 TL’den % 35 araç-gereç ,% 5 bilimsel araştırma projesi ,% 1 hazine payı kesildikten sonra kalan % 59 un % 56 sına karşılık gelen brüt 6.141.040,37 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                     
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                             
Prof.Dr.Erol GÖKEL                        
Prof.Dr.Pınar TUNCEL    
Prof.Dr.Murat DUMAN
Haydar GÖK       
                                                 
                                                              
                Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 26.10.2015 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.Prof.Dr.Tülay CANDA’ nın görevlendirmesi olması nedeniyle yerine Prof.Dr.Pınar TUNCEL, Prof.Dr.Can KARACA’ nın görevlendirmesi olması nedeniyle yerine Prof.Dr.Erol GÖKEL vekâlet etmektedir.
               
 
KARAR 1– Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2015 yılı Ekim ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 10.911.375,37 TL’den % 35 araç-gereç ,% 5 bilimsel araştırma projesi ,% 1 hazine payı kesildikten sonra kalan % 59 un % 56 sına karşılık gelen brüt 6.141.040,37 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.