26.10.2011/1035

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.10.2011
Toplantı Sayısı : 1035   

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Yaşar’ın, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü’nde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 1 yıl süreyle 2547 sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 26.10.2011 Çarşamba günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Yaşar’ın, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü’nde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 1 yıl süreyle 2547  Sayılı   Kanunun 38. maddesi   uyarınca  görevlendirilmesinin  uygunluğuna  oyçokluğu (16 Evet  – 1 Hayır)  ile karar verildi.