26.10.2010/376

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.10.2010
Toplantı Sayısı : 376  

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun, 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanan Marina İşletme, Lojistik, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına ait öğretim planları.
 3. Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Müzeoloji Bölümü” kurulması.
 4. Edebiyat Fakültesi’nin Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 5. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan öğretim planları.
 6. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı öğretim planında 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6., 11., 12. ve 16. maddelerinde değişiklik yapılması.
 9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Biyomühendislik Doktora Programında Uygulanacak Esasların 13.maddesinde değişiklik yapılması.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu 2010-2011 öğretim yılı Akademik Takviminde 14.02.2011 olan bahar yarıyılı başlangıç tarihinin 07.02.2011 olarak değiştirilmesi.
 11. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı Toksikoloji Bilim Dalı’nın doçentlik temel alanlarına Tıbbi Toksikoloji Temel Alanı olarak eklenmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Sevil YEŞİLPINAR
   
  Prof.Dr. Gamze ÇAPAKAYA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
   
  Prof.Dr. Ferah YILMAZ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Prof. Aykut YAFE
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

   

Üniversite Senatosu 26.10.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Rifat Sami Aksoy rahatsız, Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Hüsnü Erkan, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Tunç Alkın, Prof.Dr. Sedat Karademir görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Toprak, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ercüment Yalçın, Prof.Dr. Tülay Canda, Doç.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli ve Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. İlhan Genç, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Dr. Sevil Yeşilpınar ve Prof.Dr. Gamze Çapakaya ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ve Prof. Elvan Özkavruk Adanır toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9., 10. ve 11. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun, 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanan;
a)Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına ait öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne ve 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına,
b)Marina İşletme Programı ile Lojistik Programının 1.yarıyıla ait öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına, diğer yarıyıllara ait öğretim planlarının daha sonra gündeme getirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Edebiyat Fakültesi bünyesinde müzecilik alanında eğitim veren bir bölüm kurulmasının uygunluğuna oybirliği ile; bölüm adının “Müzecilik Bölümü” olmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (26 Evet – 16 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 4- Edebiyat FakültesiÖğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının, Fakülte Kurulu’nun 24.09.2010 tarih ve 3/1 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim planının Yüksekokul Kurulu’nun 21.10.2010 tarih ve 15/2 sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına ve 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının, Yüksekokul Kurulu’nun 21.10.2010 tarih ve 15/1 sayılı kararı ekinde yer aldığı şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı bünyesindeki Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı öğretim planında Enstitü Kurulu’nun 28.09.2010 tarih ve 5/9 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 6., 11., 12. ve 16. maddelerinde Enstitü Kurulu’nun 28.09.2010 tarih ve 5/4,5,6 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Biyomühendislik Doktora Programında Uygulanacak Esasların 13.maddesinde Enstitü Kurulu’nun 28.09.2010 tarih ve 5/7 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına oyçokluğu (41 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu 2010-2011 öğretim yılı Akademik Takviminde 14.02.2011 olan bahar yarıyılı başlangıç tarihinin 07.02.2011 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı Toksikoloji Bilim Dalı’nın doçentlik temel alanlarına Tıbbi Toksikoloji Temel Alanı olarak eklenmesine ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.