26.10.2004/722

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.10.2004
Toplantı Sayısı : 722

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp’ın 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Murat Pakdil’in GKSS Kaynak Araştırma Merkezinde doktora tez konusu ile ilgili Nd-YAG lazer kaynağı üzerindeki deneysel çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 01.11.2004 – 28.02.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Hamburg/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abdullah Sönmez tarafından hazırlanan “TC Aydın İli Nazilli Belediyesi Otobüs Terminali (Otogar) Projesi Mimari Danışmanlığı” Ek Protokolü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın HSC Küresel Danışmanlık Şirketi aracılığıyla PETKİM’de “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda seminer vermek üzere 3-6-10-13-17 Ekim 2004 tarihlerinde 5 gün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu’nun Özteknik Motorlu Taşıtlar ve Makine Ticaret San. A.Ş.’nin fabrika personeline “Süreç Yönetimi ve Yalın Üretimi Teknikleri Uygulamaları” konusunda yardımcı olmak ve akademik danışmanlık yapmak üzere 01.10.2004 – 30.04.2005 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Özdemir’in Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı Dayanışma Derneği’nde “Finansal Hesaplamaların Yeniden Yapılanması” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.10.2004 – 19.11.2004 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 8. Prof.Dr. Suat Buket’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebi.
 9. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç, Doç.Dr. Oğuz Atalay ve Doç.Dr. V.Özer Özbek’in 2547 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca asli görevlerini aksatmamak koşuluyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında mütalaa vermeleri.
 10. Buca Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek “KPSS Hazırlık Kursları” programında görev alan akademik personele ders saati başına brüt 14.000.000.-TL, idari personele ise katkıları oranında katkı payı dağıtımı yapılması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2004 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesindeki 490-Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları harcama kalemindeki ödenek yetersiz kaldığından, 460-Özel Malzeme Alımları harcama kaleminden 10.000.000.000.-TL’nin 490 harcama kalemine aktarılması.
 12. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Fadime Akdan’ın Sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Uğur Yılmaz ve Yrd.Doç.Dr. Özlem Ataman’ın yardımcı araştırıcı olduğu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 13. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. Berna Akdede, Dr. Halis Ulaş ve Dr. Mevhibe Tümüklü’nün yardımcı araştırıcı olduğu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Yrd.Doç.Dr. Binnaz Demirkan’ın sorumlu araştırıcı, Dr. Zuhal Başkan ve Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun yardımcı araştırıcı olduğu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Mimarlık Fakültesi’nin Kaynaklar Kampüsüne taşınması ve Mühendislik Fakültesi’nin kendi olanakları ile işlettiği yemekhaneden yararlanması nedeniyle Katma Bütçeden Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesine aktarılan ödenekten personel sayısının %90’nına göre toplam 1.377.000.000.-TL’nin revize ve serbest bırakma oranları dahilinde Mühendislik Fakültesi’nin Sosyal İşler ve Hizmetler kuruluna aktarılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi’nin 2004-2005 öğretim yılı için Fakültenin düzenlediği ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen yetenek sınavlarında görev alan modellere ve sınav öncesi eğitim kurslarında görev alan akademik ve idari personele yapılacak katkı payı ödemeleri.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Rektörlük uzman kadrolarında olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın 16.11.2004, Semiha Çağlıyangil’in 30.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2004 tarihinden itibaren 03.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan, Arş.Gör. Gönül Bilgeç’in doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Adem Tüzemen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 22. Mühendislik Fakültesi’nde Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 837148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 23. Ortak Zorunlu Dersler Güzel Sanat Dalları Bölümü Müzik Okutmanı Fatma Ferzan Tüzel’in haftada 1 (bir) gün pazartesi günleri 8 saat, derslerini aksatmayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Sanat İçin Müzik Kursunda müzik dersi vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Mustafa Seçil’in Sorumlu araştırıcı, Dr. Aytaç Gülcü’nün, yardımcı araştırıcı olduğu; SOV301 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Ali Tahsin Güneş’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Şebnem Özkan’ın yardımcı araştırıcı olduğu; CASM98ICTR01 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 26.10.2004 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. ve 25. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu John Fredrick Zapp’ın 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %50 artışlı olarak 2.048.450.000.-TL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Murat Pakdil’in GKSS Kaynak Araştırma Merkezinde doktora tez konusu ile ilgili Nd-YAG lazer kaynağı üzerindeki deneysel çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 01.11.2004 – 28.02.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Hamburg/Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Abdullah Sönmez tarafından hazırlanan “TC Aydın İli Nazilli Belediyesi Otobüs Terminali (Otogar) Projesi Mimari Danışmanlığı” Ek Protokolü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın HSC Küresel Danışmanlık Şirketi aracılığıyla PETKİM’de “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda seminer vermek üzere 3-6-10-13-17 Ekim 2004 tarihlerinde 5 gün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’na 300.000.000.-TL’nin KDV dahil 17 Ekim-18 Kasım 2004 tarihleri arasında ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu’nun Özteknik Motorlu Taşıtlar ve Makine Ticaret San. A.Ş.’nin fabrika personeline “Süreç Yönetimi ve Yalın Üretimi Teknikleri Uygulamaları” konusunda yardımcı olmak ve akademik danışmanlık yapmak üzere 01.10.2004 – 30.04.2005 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili şirket tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’na Ocak ve Nisan 2005 aylarının son haftasında olmak üzere KDV dahil toplam 700.000.000.-TL’nın yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ali Özdemir’in Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı Dayanışma Derneği’nde “Finansal Hesaplamaların Yeniden Yapılanması” konusunda akademik danışmanlık yapmak üzere 01.10.2004 – 19.11.2004 tarihleri arasında Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili vakıf tarafından Döner Sermaye Saymanlığı’na KDV dahil 120.000.000.-TL’nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Prof.Dr. Suat Buket’in Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş talebinin uygunluğuna ve Ziraat Bankası DEÜ Tıp Fakültesi Bürosu 60642 nolu hesaba bilimsel görüş ücreti olarak KDV dahil 472.000.000.-TL’nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2547 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca öğretim elemanlarının asli görevlerini aksatmamak koşuluyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında avukat ve hukuki danışman olarak çalışmalarına ilişkin Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Yusuf Karakoç, Doç.Dr. Oğuz Atalay ve Doç.Dr. V.Özer Özbek’in hazırladıkları rapor hakkında bilgi edinildi.
KARAR 10- Buca Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek “KPSS Hazırlık Kursları” programında görev alan ve 17.09.2004 tarih ve 28/9 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararındaki listede belirtilen akademik personele ders saati başına brüt 14.000.000.-TL, idari personele ise katkıları oranında katkı payı dağıtımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi’nin 2004 Mali Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gider Bütçesindeki 490-Diğer Tüketim Malları ve Malzeme Alımları harcama kalemindeki ödenek yetersiz kaldığından, 460-Özel Malzeme Alımları harcama kaleminden 10.000.000.000.-TL’nin 490 harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Fadime Akdan’ın Sorumlu araştırıcı, Doç.Dr. Uğur Yılmaz ve Yrd.Doç.Dr. Özlem Ataman’ın yardımcı araştırıcı olduğu Aventis Pharma San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından desteklenen TAX-NAZO protokol numaralı “İndiferansiye ve Non-keratinize Skuamöz Hücreli Nazofarenks Kanserinde Dosetaksel-Sisplatin Neoadijuvan Tedavi Sonrası Kemoradyoterapi Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirildiği Faz IV Klinik Çalışma”nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu araştırıcı ve Yrd.Doç.Dr. Berna Akdede, Dr. Halis Ulaş ve Dr. Mevhibe Tümüklü’nün yardımcı araştırıcı olduğu; Johnson&Johnson Pharmaceutical Research Development tarafından desteklenen R076477-SCH-301/R076477-SCH-701 protokol numaralı “Şizofreni Hastalarında, Reküransların Önlenmesinde Uzatılmış Salınımlı, OROS Paliperidon’un Etkisini Değerlendiren Açık Etiketli Uzatma Fazlı, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Paralel Grup Çalışması” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Yrd.Doç.Dr. Binnaz Demirkan’ın sorumlu araştırıcı, Dr. Zuhal Başkan ve Dr. Ahmet Alacacıoğlu’nun yardımcı araştırıcı olduğu, Quintiles GesmbH Türkiye İrtibat Bürosu tarafından desteklenen 3066A1-303-WW protokol numaralı “Lokal Olarak Gelişmiş veya Metastatik Meme Kanseri olan Postmenopozal Kadınlarda Birinci Seçenek Hormon Tedavisinde Letrozol ile Kombine Olarak Oral CCI-779’a karşı Tek Başına Letrozol Uygulamasının karşılaştırıldığı Bir Faz 3, Randomize, Plasebo-Kontrollü, Çift Kör Çalışmanın” Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mimarlık Fakültesi’nin Kaynaklar Kampüsüne taşınması ve Mühendislik Fakültesi’nin kendi olanakları ile işlettiği yemekhaneden yararlanması nedeniyle Katma Bütçeden Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesine aktarılan ödenekten personel sayısının %90’nına göre (34 kişi x %90 x (Kasım Aralık ayı) 45 gün x 1.000.000 TL = 1.377.000.000.TL) toplam 1.377.000.000.-TL’nin revize ve serbest bırakma oranları dahilinde Mühendislik Fakültesi’nin Sosyal İşler ve Hizmetler kuruluna aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi’nin 2004-2005 öğretim yılı için Fakültenin düzenlediği ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen yetenek sınavlarında görev alan modellere ve sınav öncesi eğitim kurslarında görev alan akademik ve idari personele yapılacak katkı payı ödemelerinin 13.10.2004 tarih ve 30/9-10 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR  17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrolarında olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın 16.11.2004, Semiha Çağlıyangil’in 30.12.2004 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Artemiz Özdilek Erkan’ın 03.12.2004 tarihinden itibaren 03.12.2005 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan, Arş.Gör. Gönül Bilgeç’in doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Adem Tüzemen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nde Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2005 tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (5.367.640.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 837148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Ortak Zorunlu Dersler Güzel Sanat Dalları Bölümü Müzik Okutmanı Fatma Ferzan Tüzel’in haftada 1 (bir) gün pazartesi günleri 8 saat, derslerini aksatmayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Sanat İçin Müzik Kursunda müzik dersi vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Doç.Dr. Mustafa Seçil’in Sorumlu araştırıcı, Dr. Aytaç Gülcü’nün, yardımcı araştırıcı olduğu; GE Health tarafından desteklenen SOV301 protokol numaralı “Renal Arterlerin Manyetik Rezonans Anjiyofrafisinde (MRA) 0.1 MMOL/KG Omniscan (Gadodiamid Enjeksiyonu)’in Etkinliğini ve Güvenirliğini Değerlendiren, Çok Merkezli, Faz 3, Açık Etiketli, Kontrollü bir Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen Prof.Dr. Ali Tahsin Güneş’in sorumlu araştırıcı, Prof.Dr. Şebnem Özkan’ın yardımcı araştırıcı olduğu; Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. tarafından desteklenen CASM98ICTR01 protokol numaralı “Hafif yada Orta Şiddette Atopik Dermatitli Hastalarda Elidel (Pimekrolimus) Krem %1’in Uzun Süreli Tedavide Etkinlik ve Güvenirliğini Değerlendiren Açık, Çok Merkezli Çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.