26.09.2011/15

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 26.09.2011
Toplantı Sayısı  : 15 
 
GÜNDEM                                  :
 
1.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatoş ÖNEN’ in 2547 sayılı kanunun 39.maddesi uyarınca, 08.05.2011, 08.08.2011, 07.11.2011 ve 07.02.2012 tarihlerinde KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğünden gelen istek üzerine, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından “Cilt ve Bağ Dokusu Üzerinde Olumlu Etkileri olan İnovatif Bir Fonksiyonel Gıda Geliştirmesi” konulu proje ile ilgili toplam 5.600.00(1.400,00×4) (KDV Dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
2.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent ÜNDAR’ın Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi tarafından 22.09.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “MabThera RoadMab ” toplantısına oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500.00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3.        06.06.2011 tarih 7/16 toplantı/sayılı kararın iptal edilerek 26 Eylül 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2011 Mali yılı özel tetkik ve tedavi ücretlerinin ekteki şekilde uygulanması hususu.
Toplantıya Katılanlar:
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 26.09.2011 Pazartesi günü saat 10.30’ da Prof. Dr İ.Hakkı           BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
                                                                                                          
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatoş ÖNEN’ in 2547 sayılı kanunun 39.maddesi uyarınca, 08.05.2011, 08.08.2011, 07.11.2011 ve 07.02.2012 tarihlerinde KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğünden gelen istek üzerine, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından “Cilt ve Bağ Dokusu Üzerinde Olumlu Etkileri olan İnovatif Bir Fonksiyonel Gıda Geliştirmesi” konulu proje ile ilgili toplam 5.600.00 (1.400,00×4) (KDV Dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent ÜNDAR’ın Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi tarafından 22.09.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “MabThera RoadMab ” toplantısına oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500.00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: 06.06.2011 tarih 7/16 toplantı/sayılı kararın iptal edilerek 26 Eylül 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2011 Mali yılı özel tetkik ve tedavi ücretlerinin ekteki şekilde uygulanması hususunda oy birliği ile karar verildi.