26.08.2016/201

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi: 26.08.2016
Toplantı Sayısı: 201
 
 
GÜNDEM:
 
1- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2016 yılı Ağustos ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.534.889,17 TL’den % 35 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir % 59 olup, 2016 Ağustos ayı için % 55’ unu brüt 6.945.545,49 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması 
 
Toplantıya Katılanlar                                                  
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                  
Prof.Dr.Hale ÖREN
Prof.Dr.Oğuz DİCLE  
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Emil Galip GÜRSOY                                                           
                                       
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 26.08.2016 Cuma günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı. 
 
KARAR 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin, 2016 yılı Ağustos ayına ait hizmet geliri bedelinden ilgili aya ait ilaç ve tıbbi malzeme geliri düşüldükten sonra kalan 12.534.889,17 TL’den % 35 araç-gereç, % 5 bilimsel araştırma projesi, % 1 hazine payı kesildikten sonra yasal olarak maksimum dağıtılabilir % 59 olup, 2016 Ağustos ayı için % 55’ unu brüt 6.945.545,49 TL’nin Döner Sermaye Ek Ödemesi olarak dağıtılması oy birliği ile karar verilmiştir.