26.07.2016/1262

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  26.07.2016
Toplantı Sayısı : 1262

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tülay Bozoğlu’nun, 09.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Berna Yıldız Tulum’un, 12.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Deniz Kuru’nun, 05.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Özgürcan Genç’in, 25.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Dr.Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ceren Koyuncuoğlu Yılmaz’ın, 04.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan İbrahim Arpalıyiğit’in, 04.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 15. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Feyzullah Çakmak’ın, 01.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 16. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Semih Eski’nin, 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 17. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Serdar Yıldırım’ın, 30.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Barış Yaman’ın, 31.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Püreda Yazıcı’nın, 20.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri kadrosunda olup, Personel Dairesi Maaş ve Tahakkuk Şubesinde Şube Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan Cüneyt Ünlü’nün Şube Müdürü kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanması.
 21. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 125.087,04 TL (yirmibeşbinseksenyediliradörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.720,33 TL (beşbinyediyüzyirmiliraotuzüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 694,44 TL (altıyüzdoksandörtlirakırkdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.967,74 TL (dörtbindokuzyüzaltmışyedilirayetmişdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.000 TL (onbirbinlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.000,02 TL (onaltıbinikikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.960,14 TL (otuzaltıbindokuzyüzaltmışliraondörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 26.864,41 TL (yirmialtıbinsekizyüzaltmışdörtlirakırkbirkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 30. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 513.349,14 TL (beşyüzonüçbinüçyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 189.990,77 TL (yüzseksendokuzbindokuzyüzdoksanlirayetmişyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 71.923,08 TL (yetmişbirbindokuzyüzyirmiüçlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 33. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 38.750 TL (otuzsekizbinyediyüzellira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 34. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.886,73 TL (onüçbinsekizyüzseksenaltılirayetmişüçkuruş) gelirden yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 35. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL tutarın aktarılması.
 36. Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’na Merkez Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’na üye önerilmesi.
 37. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytunç Erek’in, Fakülte ile Sistem Teknik Makine Sanayi ve Tic.A.Ş. arasında 2015 yılında imzalanan danışmanlık protokolü uyarınca yürütücüsü olduğu “Yeni Nesil Yüksek Verimli Boya Pişirme Fırını Tasarımı ve Prototip Üretimi” konulu projesinin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 38. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Çınar Emine Yeni’nin, Fakülte ile Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında yürütücüsü olduğu “Ağır Seri Kamyonlarda İki Arka Çeker Aks Arası Yeni Nesil Kardan Mili Tasarımı Ve Pilot Uygulamaları” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 39. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Cemalettin Okay Aksoy’un, Fakülte ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında yürütücüsü olduğu “T.K.İ.’ye Ait Yer Altı Kömür Ocaklarının İş Güvenliği Ve Sağlığı Açısından Durumunu Ortaya Koymak Ve Yeni Geliştirilecek Sistem İçin Faydalı Model Oluşturmak” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 40. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
 41. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 26.07.2016 tarih ve 576 sayılı kararı.
 42. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 43. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 44. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Begüm Kara Gülay’ın, Türk Eğitim Vakfı (TEV) – SINGA Singapur’da karşılıksız doktora bursu kapsamında, Ulusal Singapur Üniversitesi İstatistik ve Uygulamalı Olasılık Bölümü’nde burslu doktora öğrencisi olarak, 01.08.2016-01.08.2017 (yol hariç) tarihleri arasında, yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesinin 2.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 45. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Meltem Gökdağ Baltaoğlu’nun, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 15.09.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Mustafa EROL
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Mustafa ÖZEL
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gamze ÇAPA KAYA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Semra MARMARA

  

Üniversite Yönetim Kurulu 26.07.2016 Salı günü saat 16.00’da Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Recep Yaparel raporlu olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 44. ve 45. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Tülay Bozoğlu’nun, 09.08.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Berna Yıldız Tulum’un, 12.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Deniz Kuru’nun, 05.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Erhan Akdeniz’in, 30.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Coşkun Çakır’ın, 17.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Özgürcan Genç’in, 25.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Dr.Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Ceren Koyuncuoğlu Yılmaz’ın, 04.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan İbrahim Arpalıyiğit’in, 04.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Feyzullah Çakmak’ın, 01.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Semih Eski’nin, 22.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan Serdar Yıldırım’ın, 30.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Barış Yaman’ın, 31.10.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Uzm.Dr. Püreda Yazıcı’nın, 20.09.2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri kadrosunda olup, Personel Dairesi Maaş ve Tahakkuk Şubesinde Şube Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan Cüneyt Ünlü’nün Şube Müdürü kadrosuna atanmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 21- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 125.087,04 TL (yirmibeşbinseksenyediliradörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.720,33 TL (beşbinyediyüzyirmiliraotuzüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 694,44 TL (altıyüzdoksandörtlirakırkdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL (ikibinyediyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.967,74 TL (dörtbindokuzyüzaltmışyedilirayetmişdörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 11.000 TL (onbirbinlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.000,02 TL (onaltıbinikikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.960,14 TL (otuzaltıbindokuzyüzaltmışliraondörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 26.864,41 TL (yirmialtıbinsekizyüzaltmışdörtlirakırkbirkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 513.349,14 TL (beşyüzonüçbinüçyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 189.990,77 TL (yüzseksendokuzbindokuzyüzdoksanlirayetmişyedikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 71.923,08 TL (yetmişbirbindokuzyüzyirmiüçlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 38.750 TL (otuzsekizbinyediyüzellira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2016 Haziran ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.886,73 TL (onüçbinsekizyüzseksenaltılirayetmişüçkuruş) gelirden yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi’nde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 20.000 TL’nin Merkez Yönetim Kurulu’nun 23.06.2016 tarih ve 06/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca, Merkez Yönetim Kurulu’na aşağıda yer alan öğretim elemanlarının önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
-Yrd.Doç.Dr. Şeyda ERASLAN (Müdür)
-Arş.Gör.Dr. Gülfer TUNALI (Müdür Yardımcısı)
-Prof.Dr. N.Sibel GÜZEL
-Doç.Dr. Atalay GÜNDÜZ
-Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
-Yrd.Doç.Dr. Müge IŞIKLAR KOÇAK
-Yrd.Doç.Dr. Pelin ŞULHA
KARAR 37- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aytunç Erek’in, Fakülte ile Sistem Teknik Makine Sanayi ve Tic.A.Ş. arasında 2015 yılında imzalanan danışmanlık protokolü uyarınca yürütücüsü olduğu “Yeni Nesil Yüksek Verimli Boya Pişirme Fırını Tasarımı ve Prototip Üretimi” konulu projesinin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Çınar Emine Yeni’nin, Fakülte ile Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında yürütücüsü olduğu “Ağır Seri Kamyonlarda İki Arka Çeker Aks Arası Yeni Nesil Kardan Mili Tasarımı ve Pilot Uygulamaları” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Cemalettin Okay Aksoy’un, Fakülte ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan danışmanlık protokolü kapsamında yürütücüsü olduğu “T.K.İ.’ye Ait Yer Altı Kömür Ocaklarının İş Güvenliği ve Sağlığı Açısından Durumunu Ortaya Koymak ve Yeni Geliştirilecek Sistem İçin Faydalı Model Oluşturmak” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- A- İmbat Dokuz Eylül (İDE) Dergisi’nin 10.sayısının 4500 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.0000.0000.000/BY.016.019.848 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin Cilt: XVI (2016/Bahar), 32.sayısının 150 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın numarasının: 09.8888.5600.000/BY.016.027.849 olarak tespitine,
b)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadro aktarması yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Begüm Kara Gülay’ın, Türk Eğitim Vakfı (TEV) – SINGA Singapur’da karşılıksız doktora bursu kapsamında, Ulusal Singapur Üniversitesi İstatistik ve Uygulamalı Olasılık Bölümü’nde burslu doktora öğrencisi olarak, 01.08.2016-01.08.2017 (yol hariç) tarihleri arasında, yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyesiz, maaşlı, maaş transferli, dövizli, döviz kontenjanlı, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesinin 2.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Meltem Gökdağ Baltaoğlu’nun, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 15.09.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.