26.05.2015/442

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.05.2015
Toplantı Sayısı : 442

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılması.
 3. Üniversitemize 2015-2016 öğretim yılında Ön kayıt Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin kontenjan ve başvuru koşullarının belirlenmesi.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 5. Edebiyat Fakültesi bünyesindeyer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeyer alan bazı lisansüstü programlara ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programlara ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Devlet Konservatuvarı “Müzik ve Bale Ortaokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi”nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 10. Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesinin 6’ncı maddesinde değişiklik yapılması.
 11. Mühendislik Fakültesi’nin Mühendislik Tamamlama Programlarının 2 yarıyıl süre içinde tamamlanabilecek şekilde 2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmesi.
 12. Üniversitemiz ile Romanya Targovişte Valahia Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
 13. Üniversitemiz ile İtalya Siena Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
 14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20. maddesinde değişiklik yapılması.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAHUMER) kurulması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. Ali DEVECİ
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Yrd.Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Doç.Dr. Cihan IŞIKHAN
 
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. Şeniz DURU
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Doç.Dr. Didem KARADİBAK
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

 

Üniversite Senatosu 26.05.2015 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Ayşe Yüce ile Prof.Dr. Utku Utkulu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. A.Güldem Cerit, Prof.Dr. Samiye Mete, Prof.Dr. Mehmet Fırat Kutluk, Prof.Dr. Sema Savcı ve Prof.Dr. Atila Akkoçlu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Ali Deveci, Yrd.Doç.Dr. Neslihan Günüşen ile Müdür Vekilleri Doç.Dr. Didem Karadibak ile Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin faaliyetleri ile ilgili olarak Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Özlem Çakır tarafından bilgilendirme yapıldı.
KARAR 3- Üniversitemize 2015-2016 öğretim yılında Ön kayıt Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerle ilgili başvuru koşulları, kurs, sınav ve kayıt tarihlerinin ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeyer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 25.03.2015 tarihli ve 01/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Edebiyat Fakültesi bünyesindeyer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 61/01-02 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Enstitüsübünyesindeyer alan bazı lisansüstü programlara ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 01.04.2015 tarih ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsübünyesindeyer alan bazı lisansüstü programlara ait öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 01/02-03-04-05-06-07-08 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğretim planlarında 2015-2016 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulunun 03.04.2015 tarihli ve 05/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı “Müzik ve Bale Ortaokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Giriş Sınavı ile Nakil ve Geçiş Seviye Tespit Sınavı Yönergesi”nin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10- Denizcilik Fakültesi Staj Uygulama Yönergesinin 6. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesinin Mühendislik Tamamlama Programlarının 2 yarıyıl süre içinde tamamlanabilecek şekilde 2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmesine ilişkin Fakülte Kurulunun 15.04.2015 tarihli ve 03/04 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Romanya Targovişte Valahia Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz ile İtalya Siena Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 14- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAHUMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.