26.04.2007/323

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.04.2007
Toplantı Sayısı : 323

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erdoğan Teziç’e yönelik menfur saldırı ile ilgili kamuoyu duyurusu.

Toplantıda Bulunanlar

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 26.04.2007 Perşembe günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddenin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erdoğan Teziç’e yönelik menfur saldırıya ilişkin olarak aşağıda yer alan kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Son yıllarda Atatürk’ün kurduğu demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik planlı ve bilinçli saldırılara her geçen gün bir yenisi eklenerek ülkenin huzuruna ve iç barışın bozulmasına yönelik tehlikeli bir gidişi doğurmaktadır.

Ülkemizin çok önemli bir anayasal kurumu olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı’na yönelik bir saldırı bu gidişatın son halkasıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erdoğan Teziç’e yönelik menfur saldırıyı nefretle kınıyor, bu tür saldırıları gerçekleştirenlere ve destekleyenlere, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini yıkmaya güçlerinin yetmeyeceğini bilmelerini istiyoruz.