26.03.2013/412

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.03.2013
Toplantı Sayısı : 412
 

GÜNDEM         :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi ile ilgili olarak yeniden komisyon oluşturulması.
  3. Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Yandal Programı açılması ve öğretim planı.
  4. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalına 2013-2014 öğretim yılından itibaren 10 öğrenci alınması.
  5. Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
  6. 2011-2012 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu.
  7. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
 
Prof.Dr. Emel GÖKSU
 
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
 
Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
 
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
 
Prof.Dr.M.Fırat KUTLUK
 
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
 
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
 
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
 
Doç.Dr. Mustafa GÜVENÇER
 
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 
 
 

Üniversite Senatosu 26.03.2013 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında yedi üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. A.Orhan Mağden mazeretli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Doç.Dr. Mustafa Güvençer toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Osman Karadeniz, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Doç.Dr. Koray Atila ve Prof.Dr. Utku Utkulu mazeretli/görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-  “Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi” ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca 4 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda yer alan Öğretim Üyelerinden komisyon oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Adı Soyadı

Görevi

Başkan

Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN

Rektör Yardımcısı

Üyeler

Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY

Eğitim Bil.Enst.Müdürü

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Sağlık Bil.Enst.Müdürü

 

Prof.Dr. Utku UTKULU

Sosyal Bil.Enst.Müdürü

 

Prof.Dr. Ayşe OKUR

Fen Bil.Enst.Müdürü

 

Prof.Dr. Şermin GENÇ

Sağlık Bil.Enst.Öğretim Üyesi

 

Prof.Dr. Erdal ÇELİK

Mühendislik Fak.Öğretim Üyesi

 

Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Edebiyat Fak.Öğretim Üyesi

KARAR 3- Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Yandal Programı açılmasına ve yandal öğretim planının Fakülte Kurulu’nun 23.01.2013 tarih ve 01 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde yer alan Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalına 2013-2014 öğretim yılından itibaren 10 öğrenci alınmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- 2011-2012 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporunun ekteki şekilde kabulüne ve raporun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 17.12.2007 tarih ve 26733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına ve yeni “Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) Yönetmeliği”nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.