26.02.2013/411

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.02.2013
Toplantı Sayısı : 411
 

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu’nun, 20.01.2013 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçimi yapılması.
  3. 2013-2014 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının tespit edilmesi.
  4. 2013-2014 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
  5. Denizcilik Fakültesi’nin Lojistik Yönetimi Bölümü’nde İngilizce hazırlık sınıfı açılarak bu bölümde tamamen İngilizce eğitim yapılması ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren 20 öğrenci alınması.
  6. Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “İş Makineleri Operatörlüğü”, “Bilgisayar Teknolojisi” programlarına 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci alınması.
  7. İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Önlisans Programı” açılması.
  8. Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde yer alan Zihin Engelliler Öğretmenliği İkinci Öğretim Programına 2013-2014 öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
 
Doç.Dr. Mine AKKAN
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Doç.Dr.S.Cengiz YESÜGEY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof.Dr.M.Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr. Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 26.02.2013 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören, Prof.Dr. Binnur Gürler, Prof.Dr. İsmail Sökmen, Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay ve Doç.Dr. O.Avşar Kurgun görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr. Atilla Orbay ve Prof.Dr. Kemal Arı görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç, Doç.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Mine Akkan, Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey ve Müdür Vekili Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7. ve 8. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüsnü Erkan, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7. maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- 2013-2014 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2013-2014 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS) ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Denizcilik Fakültesi’nin Lojistik Yönetimi Bölümü’nde İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına, bu bölümde tamamen İngilizce eğitim yapılmasına ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren 20 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 6- Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan,
a) İş Makineleri Operatörlüğü programına, 
b) İş Sağlığı ve Güvenliği programına,
c) Bilgisayar Teknolojisi programına, 2013-2014 öğretim yılından itibaren 35’er öğrenci alınmasına,
d)İş Makineleri Operatörlüğü programına 2013 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun koşul ve açıklamalarda yer alan 87. koşulun konulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.           
KARAR 7- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde “Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Önlisans Programı” açılmasına ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.       
KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü bünyesinde Zihin Engelliler Öğretmenliği İkinci Öğretim Programının açılmasına, 2013-2014 öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.