26.02.2008/332

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.02.2008
Toplantı Sayısı : 332

 GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 25.02.2008 tarih ve 8/1 sayılı kararı ile Sayın Süleyman Taştekin’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanının verilmesine ilişkin önerisi ile ilgili olarak beş kişilik komisyon oluşturulması.
  3. Sayın Süleyman Taştekin’e “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine ilişkin olarak oluşturulan beş kişilik komisyon raporu.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.Dr. Semih ÇELENK
Prof.Dr. Polat SOYER
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
Prof. Fahri SÜMER
Prof.Dr. Lütfiye OKTAR
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Sezai GÖKSU
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Cahit HELVACI
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Prof.Dr. Güldem CERİT
Prof. Gülser ERYÜMLÜ
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 
Üniversite Senatosu 26.02.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- 
Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Senatosu’nun 19.02.1985 tarih ve 71/3 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Üniversitemizde Fahri Doktor Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Esaslar”ın 3.maddesine göre aşağıda isimleri yer alan Öğretim Üyelerinden beş kişilik komisyonun kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
 
-Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU – Tıp Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK – İ.İ.B.Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ – Mühendislik Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. Semih ÇELENK – Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
-Prof.Dr. İlgi ŞEMİN – Sağlık Hizmetleri Mes.Y.Ok.Müdürü

KARAR 3- Üniversitemizin eğitim alanlarının yapılanması ve gelişmesi için çok büyük destek sağlamış olması nedeniyle Sayın Süleyman Taştekin’e Üniversitemiz tarafından “Onursal Doktor” (Dr.h.c) unvanı verilmesine oybirliği ile karar verildi.