25.12.2019/526

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2019                                                                        Toplantı Sayısı : 526

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 05.08.2019 tarihli ve 514/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına dağılımı yapılan Öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun iptal edilmesi.
  3. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programına dağılımının yapılması.
  4. Üniversitemiz ile Bosna Hersek Sarajevo Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
  5. Üniversitemiz ile Kazakistan L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
  6. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 29.04.2019 tarihli ve 507/2 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile Rektörlüğe dağılımı yapılan 1 adet Öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun iptal edilmesi.
  7. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Torbalı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programına dağılımının yapılması.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof. Halil YOLERİ

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Prof.Dr. Ercan AKPINAR 

Prof.Dr. Yaşar UYSAL

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

Prof.Dr. Remzi YAĞCI   

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

Prof.Dr. Aylin ALIN

Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK     

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU 

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU

 

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL     

 

Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN   

 

Doç.Dr. Yasemin SOYSAL

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Ayhan Kerim GÜRERK

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK  

 

Prof.Dr. Berrin ONARAN

 

Doç.Dr. Turgay BUCAK

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Senatosu 25.12.2019 Çarşamba günü saat 14.45’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 6 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof. Halil Yoleri, Doç.Dr. Neslihan Günüşen, Prof.Dr. Yaşar Uysal, Prof.Dr. Talip Güngör, Prof.Dr. Sefa Kızıldağ ve Prof.Dr. M.Kürşad Kutluk görevli/mazaretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.

Prof.Dr. F.Neslihan Emiroğlu görevli olduğu için toplantıya Müdür Vekili Doç.Dr. Yasemin Soysal katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 6. ve 7.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 05.08.2019 tarihli ve 514/2 sayılı kararı ile Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına  dağılımı yapılan öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2.maddesinin 2.fıkrası ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programına dağılımının  yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-Üniversitemiz ile Bosna Hersek Sarayevo Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-Üniversitemiz ile Kazakistan L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 29.04.2019 tarihli ve 507/2 sayılı sayılı kararı ile dağılımı yapılan öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosunun iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2.maddesinin 2.fıkrası ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Torbalı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programına dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.