25.12.2019/1423

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  25.12.2019                                                                     Toplantı Sayısı : 1423

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mehmet Cem Şahin hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Selim Şanlısoy hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 26.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mehmet Doğan Yetik’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 27.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Orhan Fatih Akça’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 30.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erkan Sapmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Filiz Kuşgöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 04.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Gönen’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 17.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Feride Berna Akman’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 25.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Levent Gökmen Nacaroğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr.Işıl Özcan ve Araş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan AKE 1004 Amerikan Edebiyatı II, AKE 1006 İngiliz Edebiyatı II, AKE 2022 Amerikada Romantik Edebiyat ve TAR 3060 Türkoloji Çalışmaları derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 12. İşletme Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Gönenç Demir ve Araş.Gör.Dr.Nüket Evrim Karaturp’un, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan LAW 3001 Business Law, LAW 4242 International Business Law, LAW 3001 Business Law ve LAW 4231 Informational Technologies Law derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. O.Nejat Sarıosmanoğlu’nun Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görev süresinin tam zamanlı olarak 01.01.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 82.078,15 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 793.594,13 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.689,64 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.627,78 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.220,34 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.237,28 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.280 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 102.550 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.880,84 TL gelirden yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.880,84 TL gelirden yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 50.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 25. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Gider bütçesinin harcama kalemleri arasında 000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 26. Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Gider bütçesinin harcama kalemleri arasında 25.650 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 27. Akademik kadro aktarması.
 28. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2.maddesinin 2.fıkrası ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda İzmir Meslek Yüksekokuluna dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programına aktarılması.
 29. 04.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programına aktarılması.
 30. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 25.12.2019 tarihli ve 661 sayılı kararı.

 

Toplantıda Bulunanlar       

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Remzi YAĞCI  

Prof.Dr. Aylin ALIN          

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

Prof.Dr. Osman BİLEN  

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN      

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Prof.Dr. Metin KOZAK

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.12.2019 Çarşamba günü saat 15.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 27., 28., 29. ve 30.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-Doç.Dr. Mehmet Cem Şahin hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Mehmet Cem Şahin’in profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-Doç.Dr. Selim Şanlısoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Selim Şanlısoy’un doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 26.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mehmet Doğan Yetik’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 27.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Orhan Fatih Akça’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan ve 30.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Erkan Sapmaz’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 31.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Filiz Kuşgöz’ün 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 04.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Gönen’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapan ve 17.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Feride Berna Akman’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 25.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Levent Gökmen Nacaroğlu’nun 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr.Işıl Özcan ve Araş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “AKE 1004 Amerikan Edebiyatı II”,  “AKE 1006 İngiliz Edebiyatı II”, “AKE 2022 Amerikada Romantik Edebiyat” ve “TAR 3060 Türkoloji Çalışmaları (Örgün ve İ.Ö.)” derslerini vermek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-İşletme Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Gönenç Demir ve Araş.Gör.Dr.Nüket Evrim Karaturp’un, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde yer alan “LAW 3001 Business Law”, “LAW 4242 International Business Law” ile “LAW 3001 Business Law” ve “LAW 4231 Informational Technologies Law” derslerini vermek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. O.Nejat Sarıosmanoğlu’nun Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görev süresinin tam zamanlı olarak 01.01.2020 tarihinden 01.07.2020 tarihine kadar 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 82.078,15 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 793.594,13 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16-Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 64.689,64 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.627,78 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı)  ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 18.220,34 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.237,28 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.280 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21-Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 102.550 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.,

KARAR 22-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.880,84 TL gelirden yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı)  ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 6.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 7.880,84 TL gelirden yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı)  ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 50.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin, Merkez Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli ve 02 sayılı kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25-Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Gider bütçesinin harcama kalemleri arasında 495.000 TL tutarındaki ödeneğin Merkez Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli ve 01 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye Gider bütçesinin harcama kalemleri arasında 25.650 TL tutarındaki ödeneğin, Müdürlüğün 17.12.2019 tarihli ve 105 sayılı yazısı ekinde yer aldığı şekilde aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 1.derece doçent kadrosunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalına; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4.maddesinin 3.fıkrası uyarınca ve İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 25.11.2019 tarihli ve 22244090-907-836 sayılı yazısı ekinde belirtilen gerekçelere istinaden aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2.maddesinin 2.fıkrası  ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosu’nun 25.12.2019 tarihli ve 526/3 sayılı kararı ile İzmir Meslek Yüksekokuluna dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosunun İzmir Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 1 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosu’nun 25.12.2019 tarihli ve 526/7 sayılı kararı ile Torbalı Meslek Yüksekokuluna dağılımı yapılan 1 adet atama izninin kullanımı için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece  Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrosunun Torbalı Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- Üniversite Yayın Komisyonunun 25.12.2019 tarihli ve 661 sayılı kararı  incelendi.

Görüşmeler sonunda;

A- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün “Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi” nin Cilt XIX, Sayı 39 (2019/Güz) sayısının 150 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 8888.5600.000/BY.019.037.1026 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün “Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi”nin “15 Temmuz Özel Sayısı”nın 300  basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 8888.5600.000/BY.019.038.1028 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

C- İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 50.sayısının 300 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1400.0000.000/BY.019.131.1027 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

D- Fuat Sezgin Yılı Dergisi’nin Özel Sayısının 300 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1400.0000.000/BY.019.132.1029 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.