25.12.2018/1375

Yayınlanma Tarihi: 08-01-2019

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2018
Toplantı Sayısı : 1375

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Yunan Uyruklu Dr. Athanasia Pavlopoulou’nun 01.02.2019 tarihinden 31.01.2020 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Dr.Öğretim Üyesi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 3. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oytun Cebeci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 4. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçe Tuğdemir Kök’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 5. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yadigar Leyla Kara’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Furkan Kılınç’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programlarının her türlü sürecinde görev almak üzere Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 9. Denizcilik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Resul Tepe’nin, Almanya/Trier Üniversitesinde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02.01.2019-31.08.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.620,37 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 117.907,41 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.180,56TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 69.053,38 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Mühendislik Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 525.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 17. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 65.000 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 18. Sürekli Eğitim Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 319.120 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 19. Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 416.545,33 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 20. Üniversite Yayın Komisyonunun 14.12.2018 tarih ve 636 sayılı kararı.
 21. Akademik dolu kadro aktarması.
 22. Akademik kadro aktarması.
 23. Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Gülpınar hakkındaki raporlar.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam ve Seramik Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Gök hakkındaki raporlar.
 25. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşegül Özgenç Aksoy hakkındaki raporlar.
 26. Üniversite Yayın Komisyonunun 25.12.2018 tarih ve 637 sayılı kararı

Toplantıda Bulunanlar                                                                   Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR   Rektör                                          Prof.Dr. Aynur AKAY
Prof.Dr. Himmet KONUR  Rektör Yardımcısı
Üyeler
Prof.Dr. Ercan AKPINAR                                                  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Osman BİLEN
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 25 Aralık 2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Aynur Akay izinli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 23., 24., 25. ve 26. maddelerin eklenmesine karar  verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nden Yunan Uyruklu Dr. Athanasia Pavlopoulou’nun 01.02.2019 tarihinden 31.01.2020 tarihine kadar brüt 18.900,87 TL aylık ücret ödenmek üzere sözleşmeli öğretim elemanı (Dr.Öğretim Üyesi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oytun Cebeci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçe Tuğdemir Kök’ün, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Nergis Özispa’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Yadigar Leyla Kara’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Furkan Kılınç’ın, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programlarının her türlü sürecinde görev almak üzere ekli listede yer alan Üniversitemiz öğretim elemanlarının,
-Kurul üyeliklerinde Kurulun toplanacağı gün veya günler için,
-Proje izleyiciliğinde izleyicilik yapılacak 1 gün için,
-Proje Değerlendirme Raporu hazırlanmasında rapor başına 1 gün için,
2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Denizcilik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Resul Tepe’nin, Almanya/Trier Üniversitesinde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02.01.2019-31.08.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10 İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.620,37 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12 Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13 Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 117.907,41 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14 Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.180,56TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 69.053,38 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16 Mühendislik Fakültesi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 525.000 TL tutarındaki ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 21.12.2018 tarih ve 56/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 65.000 TL tutarında ödeneğin Enstitü Yönetim Kurulu’nun 20.12.2018 tarih ve 41/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18 Sürekli Eğitim Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 319.120 TL tutarında ödeneğin Merkez Yönetim Kurulu’nun 20.12.2018 tarih ve 20/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 416.545,33 TL tutarında ödenek aktarması yapılması Merkez Yönetim Kurulu’nun 17.12.2018 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- Üniversite Yayın Komisyonu’nun 14.12.2018 tarihli ve 636 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler Sonunda;
A- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Yıl 2018, Cilt 20, 4. sayısının Üniversitemiz Matbaasında 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.8888.5300.000/BY.018.101.973 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,

B- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisinin Ocak 2019, Cilt 21, 61. sayısının Üniversitemiz Matbaasında 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının 09.2800.0000.000/BY.018.024.974 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimlerinde akademik dolu kadrolar arasında aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 22- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gül Gülpınar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Gül Gülpınar hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Gül Gülpınar’ın  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- Torbalı Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam ve Seramik Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Gök ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun  26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş  profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Tolga Gök hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Tolga Gök’ün  profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat  eden Doç.Dr. Ayşegül Özgenç Aksoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun  24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Ayşegül Özgenç Aksoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşegül Özgenç Aksoy’un doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Üniversite Yayın Komisyonu’nun 25.12.2018 tarihli ve 637 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler Sonunda;
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (Uzaktan Eğitim) Öğretim Planı 2018-2019 Güz Yarıyılı ders kitaplarının elektronik ortamda (e-kitap) yayınlanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.