25.12.2012/55

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 25.12.2012
Toplantı Sayısı : 55
   
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Novartis tarafından 06.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozitif infeksiyonlarda tedavi yaklaşımları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ayşe YÜCE’ nin Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 06.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozitif infeksiyonlarda tedavi yaklaşımları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3-Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ömer Erbil DOĞAN’ ın Merck Sharp&Dohme İlaçları tarafından 14.12.2012 tarihinde İstanbul’ da yapılan “Corifollitropin alfa (ELFONYA)’nın infertilite Tedavisinde Etkinliği ve Güvenilirliliği” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 4-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN’ ın Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından 17.12.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Ambisome Danışmanlar Kurulu Toplantısı ” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Ebbvie Tıbbi İlaçlar San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 21.12.2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Biyobenzer ürünlerin hasta güvenliği ve tedavi etkinlikleri açısından değerlendirilmesi ve Türkiye için bir çalışma raporunun hazırlanması ” sürecinde danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 9.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.11.2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “MSD İlaçları Ortopedi Alanında Çalışama Toplantısı” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
Toplantıya Katılanlar:                                                                                                          
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Metin UÇAR
                                                                                                            
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 25.12.2012 Salı günü saat 10.00’ da  Prof.Dr.Mehmet Refik MAS’ ın izinli olması nedeniyle bir üye dışında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Novartis tarafından 06.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozitif infeksiyonlarda tedavi yaklaşımları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ayşe YÜCE’ nin Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından 06.12.2012 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozitif infeksiyonlarda tedavi yaklaşımları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Ömer Erbil DOĞAN’ ın Merck Sharp&Dohme İlaçları tarafından 14.12.2012 tarihinde İstanbul’ da yapılan “Corifollitropin alfa (ELFONYA)’nın infertilite Tedavisinde Etkinliği ve Güvenilirliliği” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN’ ın Gilead Sciences İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından 17.12.2012 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Ambisome Danışmanlar Kurulu Toplantısı ” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Ebbvie Tıbbi İlaçlar San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 21.12.2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Biyobenzer ürünlerin hasta güvenliği ve tedavi etkinlikleri açısından değerlendirilmesi ve Türkiye için bir çalışma raporunun hazırlanması ” sürecinde danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 9.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6– Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı öğretim üyelerinde Prof. Dr. Nurullah AKKOÇ’ un Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.11.2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “MSD İlaçları Ortopedi Alanında Çalışama Toplantısı” na danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.310,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.