25.12.2012/1089

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2012
Toplantı Sayısı : 1089

GÜNDEM          :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman hakkındaki raporlar.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2013 tarihinden itibaren 11.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2013 tarihinden itibaren 09.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Bekir Çetintav’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsmail Özsoy’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Deniz Gökçe Erbil’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Adem Çelebi’nin, ABD Illinois of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. M. Uğur Torun’un , ABD New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Güveyi’nin, İngiltere Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere 10.03.2013-25.05.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Devlet Konservatuvarı’nda 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
 12. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 289.671,49 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.300 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 79.357 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.490,74 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve Yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 30.928,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin harcama kalemleri arasında toplam 32.920 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 22. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2012 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 600.000 TL tutarında Ek Bütçe teklifi.
 23. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 25.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Üniversite Yayın Komisyonunun 24.12.2012 tarih ve 468 sayılı kararı.
 25. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.463,92 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 94.084,35 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.038,89 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
  BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
 28. Bergama Meslek Yüksekokulu için ilan edilen (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde yüksek lisans yapmış olup, bu alanlardan birinde en az 5 yıl deneyimli olmak özel şartına sahip) Öğretim Görevlisi kadrosu ile ilgili sınav jürisi tespit edilmesi.
 29. Bergama Meslek Yüksekokulu için ilan edilen (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans yapmış olmak özel şartına sahip) Öğretim Görevlisi kadrosu ile ilgili sınav jürisi tespit edilmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Mehmet Refik MAS 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Yrd.Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ 
Prof.Dr. Serdar KURT 
Prof. Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.12.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Bayram Bayrakdar görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Kurtul Gülenç katıldı. 
Prof.Dr. Mehmet Refik Mas  görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Zekiye Çetinkaya Duman hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan Kezban Özçelik Kaynak’ın, 11.02.2013 tarihinden itibaren 11.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan İbrahim Yüksel’in, 09.02.2013 tarihinden itibaren 09.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Bekir Çetintav’ın, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlaması nedeniyle aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsmail Özsoy’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Deniz Gökçe Erbil’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Adem Çelebi’nin, ABD Illinois of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. M.Uğur Torun’un, ABD New Jersey Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile dönüş yolluklu (uçak), yevmiyesiz, yurtiçi ve yurtdışı maaşsız, dönüş yolluğu Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ümit Güveyi’nin, İngiltere Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere 10.03.2013-25.05.2013 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Konservatuvar Yönetim Kurulunun 20.09.2012 tarih ve 36/6 sayılı Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 289.671,49 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.300 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 79.357 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödemesi yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.490,74 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödemesi yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 30.928,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.500 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin Harcama Kalemleri arasında toplam 32.920 TL tutarında ödeneğin, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 03.12.2012 tarih ve 26/5 sayılı kararında belirtildiği şekilde aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Buca Eğitim Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulunun 18.12.2012 tarih ve 43/4 sayılı kararı ekinde yer alan 600.000 TL tutarındaki ek bütçenin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 23- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 25.000TL TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi Dergisinin9.sayısının 500 adet basımına,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.1200.0000.000/BY.012.027.655 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.463,92 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.463,92 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Aralık ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.038,89 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE 
KARAR 28- 20.12.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde yüksek lisans yapmış olup, bu alanlardan birinde en az 5 yıl deneyimi olmak özel şartına sahip.) bir adet Öğretim Görevlisi kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29-13.12.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans yapmış olmak özel şartına sahip.) bir adet Öğretim Görevlisi kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.