25.12.2007/862

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2007
Toplantı Sayısı : 862

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu Peter I Donnelly’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 3. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde 25-30 Aralık 2007 tarihleri arasında (yol dahil 6 gün süreyle) düzenlenecek olan Hizmet İçi Eğitim Kursunda seminer vermek üzere yolluk ve yevmiyesi görevlendirildiği kurum tarafından ödenmesi kaydıyla görevli izinli sayılarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Sevgi Çilingir’in, Bristol Üniversitesi’nde, Avrupa Topluluğu Jean Monnet Bursunu kazanmasından dolayı, lisansüstü eğitimi ile ilgili (sosyoloji) konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.01.2008-30.09.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın, 24.12.2007 tarih ve 324 sayılı kararı.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Canan Eronat’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Harun Güçlüsoy’un, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Enis Darılmaz’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Barış Akçalı’nın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Aydın Ünlüoğlu’nun, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 11.01.2008 tarihinde (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (uçak ile) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun, 24.12.2007 tarih ve 23 no’lu kararı.
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi Çağı Topluluğu Çalışma Esasları taslağı.
 17. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CI-PSI-5268-06-306 protokol no’lu çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CI-PSI-5268-06-305 protokol no’lu çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Akademik kadro aktarması.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Akademik kadro aktarması.
 22. Nilhan Kaşer’in, Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Adil ESEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Doç.Dr. Halit EV  
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 25.12.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Polat Soyer ve Prof.Dr. Sedef Gidener görevli, Prof.Dr. İlknur Cöcen mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Hüseyin Elmalı görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olması nedeniyle yerlerine Dekan Vekili Doç.Dr. Halit Ev ve Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu Peter I Donnelly’in 01.01.2008 tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %25 artışlı olarak 2.245.00.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Keyifli’nin Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde 25-30 Aralık 2007 tarihleri arasında (yol dahil 6 gün süreyle) düzenlenecek olan Hizmet İçi Eğitim Kursunda seminer vermek üzere yolluk ve yevmiyesi görevlendirildiği kurum tarafından ödenmesi kaydıyla görevli izinli sayılarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Sevgi Çilingir’in, Bristol Üniversitesi’nde, Avrupa Topluluğu Jean Monnet Bursunu kazanmasından dolayı, lisansüstü eğitimi ile ilgili (sosyoloji) konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.01.2008-30.09.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz olarak İngiltere’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- A- Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi’nin Cilt:8, Sayı:2, 2006 sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 800 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın nosunun 09.1300.0000.000/BY.07.040.426 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 800 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Serpil Çalışkan’ın, “Müşteri İlişkileri Yönetimi” isimli kitabının dışarıda özel basımının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Canan Eronat’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Harun Güçlüsoy’un, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Enis Darılmaz’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Barış Akçalı’nın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör.Dr.Aydın Ünlüoğlu’nun, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 02.01.2008-07.01.2008 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (otobüs, resmi oto) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Çanakkale/Biga’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Yrd.Doç.Dr. Erdem Sayın’ın, DBTE-174 Kod no’lu İÇTAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San.A.Ş.’ne ait Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planının Hazırlanması Projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 11.01.2008 tarihinde (yol dahil) yolluklu, yevmiyeli (uçak ile) olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurs Koordinasyon Kurulu’nun, 24.12.2007 tarih ve 23 no’lu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim, Kültür, Sanat, Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca hazırlanan “Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgi Çağı Topluluğu Çalışma Esasları”nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CI-PSI-5268-06-306 protokol no’lu “Hepatit B Virüsüne Bağlı HBeAg Negatif Kronik Hepatitli, Daha Önce Nükleosidle Tedavi Edilmemiş Hastalarda Hafta 48 Ve 96’da Klevudinin Adefovir İle Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Aktif Kontrollü 96 Haftalık, Faz III” çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 18- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. Ömer Selahattin Topalak’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CI-PSI-5268-06-306 protokol no’lu “Hepatit B Virüsüne Bağlı HBeAg Pozitif Kronik Hepatitli, Daha Önce Nükleosidle Tedavi Edilmemiş Hastalarda Hafta 48 Ve 96’da Klevudinin Adefovir İle Karşılaştırıldığı Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Aktif Kontrollü 96 Haftalık, Faz III” çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Nilhan Kaşer’in, Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.