25.12.2007/330

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.10.2007
Toplantı Sayısı : 330

 GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2008-2009 öğretim yılında Üniversitemize dikey geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
  3. Üniversitemize bağlı Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında yer alan “Dönem Projesi” dersinin kredisinin görüşülmesi.
  4. Enstitülerin doktora programlarına ait öğretim planlarına “Uzmanlık Alanı 3 0” dersinin konulması ile ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü’nün teklifi.
  5. 2007-2008 öğretim yılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarının öğretim planlarında yer alan ders kodlarının değiştirilmesi.
  6. 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Mimarlık Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  7. 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren İşletme Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İşletme Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  8. İşletme Fakültesi Socrates-Erasmus Programı kapsamındaki Uluslararası Eğitim Programlarının öğretim planında yer alan derslerin bir öğretim yılı içinde her iki dönemde de (güz ve bahar yarıyılları) açılması.
  9. 2007-2008 öğretim yılından itibaren Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
  10. 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans-doktora programı ile Onkoloji doktora programı öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu İlkeleri teklifi.
  12. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde mevcut bulunan Mekatronik Yükseklisans Programı adının, “Mekatronik Mühendisliği Yükseklisans Programı”olarak değiştirilmesi.
  13. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Odyometri Teknikerliği Programı” açılması.
  14. Fen Bilimleri Enstitüsünün Doktora programları ortak zorunlu seçmeli dersler listesinin mezuniyet şartlarında değişiklik yapılması.
  15. 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim planında değişiklik yapılması.
  16. 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Hemşirelik Anabilim Dalında yer alan yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
  17. Üniversitemize bağlı Beden Eğitimi Spor ve Teknolojisi Yüksekokulu kurulması.
  18. Üniversitemize bağlı Biomedikal Mühendislik Fakültesi kurulması.
  19. Üniversitemiz ile Pukyong Ulusal Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü.
  20. Üniversitemiz ile Savoie Üniversitesi (Fransa) arasında Akademik İşbirliği Protokolü.
  21. Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
  22. Üniversitemiz ile KOBE Üniversitesi arasında araştırma sözleşmesi yapılması.

 

 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Polat SOYER
Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.Dr. Semih ÇELENK
 
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
 
Doç.Dr. Halit EV
 
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
 
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
 
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
 
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
 
Prof.Dr. Lütfiye OKTAR
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Nevzat AŞIK
 
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
 
Prof.Dr. Sezai GÖKSU
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
 
Prof.Dr. Ergün AYBARS
 
Prof.Dr. Bülent CİHANGİR
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
 
Prof.Dr. Cahit HELVACI
 
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
 
Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
 
Prof.Dr. Gül GÜNER
 
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
 
Prof.Dr. Güldem CERİT
 
Prof. Gülser ERYÜMLÜ
 
Prof.Dr. Emin ALICI
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
 
Prof.Dr İlgi ŞEMİN
 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL
 
 

Üniversite Senatosu 25.12.2007 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hüseyin Elmalı görevli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli, oldukları için yerlerine Dekan Vekilleri Doç.Dr. Halit Ev ve Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Polat Soyer, Prof.Dr. Sedef Gidener ve Prof.Dr. Nur Olgun görevli, Prof.Dr. Melda Sur yıllık izinli olduğu için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 19., 20., 21. ve 22. maddelerinilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemizin diğer programlarına 2008-2009 öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alınacak öğrenci kontenjanlarının Fakülte ve Yüksekokullar tarafından önerilen ekteki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi
KARAR 3- Üniversitemize bağlı Enstitülerin tezsiz yüksek lisans programlarındaki Dönem Projesi dersinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca kredisiz olarak öğretim planlarında yer almasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.maddesinde kredisiz olarak belirlenen Uzmanlık Alanı dersinin tüm Enstitülerimizde mevcut bulunan doktora programlarına ait öğretim planlarında öğrencilerin ders yüküne sayılmamak kaydıyla “Uzmanlık Alanı 3 + 0” kredisiz olarak yer almasına, 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yeni kayıtlanacak doktora öğrencilerine uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2007-2008 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının öğretim planlarında yer alan derslerin kodlarının ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- a) Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim planına IRL 446 Democracy and International Regimes 9 + 0 dersinin konulmasına, bu dersin 18 Şubat 2008 – 04 Nisan 2008 tarihleri arasında haftada 18 saat verilmesine, IRL 402 Turkish Foreign Policy II 3 + 0, IRL 434 Research on Turkish Politics 3 + 0, IRL 462 European Community Law 3 + 0 derslerinin ise 07 Nisan 2008 – 30 Mayıs 2008 tarihleri arasında haftada 6 saat olarak verilmesine, bu değişiklik önerisinin yalnızca 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerli olmak üzere uygulanmasına,
b) İşletme Bölümü’nün öğretim planının 8. yarıyılında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren İşletme Fakültesi’nin Socrates-Erasmus kapsamındaki Uluslararası Eğitim Programlarının öğretim planında yer alan derslerin bir eğitim-öğretim yılı içinde hem güz yarıyılında hem bahar yarıyılında (her iki dönemde de) açılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 15.maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün ekte belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu İlkelerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.03.2007 tarih ve 6011 sayılı yazısı ile açılması uygun görülen Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Yükseklisans Programı adının “Mekatronik Mühendisliği Yükseklisans Programı” olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda “Odyometri Teknikerliği Programı” açılmasına, bu programa 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılında 10 (On) öğrenci alınmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fen Bilimleri Enstitüsünün Doktora programları ortak zorunlu seçmeli dersler listesinin mezuniyet şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 15- a) Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim planında yer alan seçmeli dersler listesine 2007-2008 öğretim yılından itibaren ekte belirtilen seçmeli derslerin eklenmesinin uygunluğuna, 
b) Mühendislik Fakültesi’nin Endüstri Mühendisliği öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oyçokluğu (4 Hayır – 30 Evet) ile karar verildi.
KARAR 16- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Hemşirelik Anabilim Dalında yer alan yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2008-2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemize bağlı, beden eğitimi ve spor teknolojisi konularında eğitim vermek üzere bir yüksekokul açılmasının; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemize bağlı, biomedikal mühendisliği konusunda eğitim vermek üzere bir fakülte açılmasının; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmesine oyçokluğu (1 Hayır – 33 Evet) ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz ile Pukyong Ulusal Üniversitesi arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz ile Savoie Üniversitesi (Fransa) arasında ekte yer alan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Hemşirelik Yüksekokulu öğretim planında 2007-2008 bahar yarıyılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz ile KOBE Üniversitesi arasında hazırlanan araştırma sözleşmesi çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.