25.12.2001/599

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.12.2001
Toplantı Sayısı : 599

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi’nden 1995 yılında kullanılmak üzere tahsis edilen kontenjanla TESOL dalında 15.08.1995 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Berna Çoker’in doktora çalışmalarını bitirmek üzere görev süresinin 15.12.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile yurtiçi maaşsız, dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 3. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Köksal Alptekin’in “Seroquel ve Haloperidolun Şizofrenli Hastaların Tedavisinde Karşılaştırıldığı Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma” konulu çalışmanın karşılığı toplam 4 hasta için 800 Pound karşılığı Türk Lirasının yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesi.
 4. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüray Fidaner’in “A Multicenter, Placebo-Controlled Study of Relaps Prevention During Long Term Treatment with Org 33062 in Outpatients with Recurrent Major Depressive Disorder” başlıklı çalışmanın bedeli 3400 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesi.
 5. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın “Reboxetinin Major Depresyonlu Hastalarda Enerji, Motivasyon, Sosyal Fonksiyonlu ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı” açık uçlu, çok merkezli, uluslararası Klinik çalışmasının bedeli 4600 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesi.
 6. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in “Safety and Efficacy of Seroquel (Quetiapine Fumarete) and Lithium as Monotherapy in the Treatment of Acute Manic” adlı uluslararası, çok merkezli, çift kür, randomize, plasebo kontrollü ilacın (Seroquel) üreticisi firma tarafından desteklenen çalışmasının bedeli 5000 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesi.
 7. SSK Başkanlığı Başkanlık Müfettişliğinden Başmüfettiş Celal Çalış ve Kutlutaş-Dilingham Ortaklığı’ndan Proje Genel Müdürü Ali Cabı’nın, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi.
 8. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımı.
 9. Üniversite Yayın Komisyonunun 24.12.2001 tarih ve 179 sayılı kararı.
 10. İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün “Görevden çekilmiş sayılma” cezası ile tecziyesi teklifinin yeniden görüşülmesi.
 11. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aktolunan ve Konusu İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, tapunun 51 pafta, 153 ada, 1 parselde kayıtlı 1 numaralı Kültür ve Taibat Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 02.07.1987 tari ve 3456 sayılı kararı ile II A 2. Grup yapı olarak tescilli Bornove Yetiştirme yurdu bahçesindeki tarihi taşınmazın “Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri için RLC Elektrik Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için ÖGE Mühendislik İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için Tekno Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San.ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla Üniversitemiz Mimarlık Fakültesince imzaladığı protokoller.
 12. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılması.
 13. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Fevzi DEMİR

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN

 

Prof.Dr. Özcan DORA

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.12.2001 Salı günü saat 08.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Fevzi Demir görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi’nden 1995 yılında kullanılmak üzere tahsis edilen kontenjanla TESOL dalında 15.08.1995 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Berna Çoker’in doktora çalışmalarını bitirmek üzere görev süresinin 15.12.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile yurtiçi maaşsız, dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 12.12.2001 tarih ve 8449 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden 1995 yılında kullanılmak üzere tahsis edilen kontenjanla TESOL dalında 15.08.1995 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Berna Çoker’in doktora çalışmalarını bitirmek üzere görev süresinin 15.12.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile yurtiçi maaşsız, dönüş yolluklu olarak dönüş yolluğu Rektörlük Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Köksal Alptekin’in “Seroquel ve Haloperidolun Şizofrenli Hastaların Tedavisinde Karşılaştırıldığı Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma” konulu çalışmanın karşılığı toplam 4 hasta için 800 Pound karşılığı Türk Lirasının yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 13.12.2001 tarih ve 13275 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Köksal Alptekin’in “Seroquel ve Haloperidolun Şizofrenli Hastaların Tedavisinde Karşılaştırıldığı Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma Gruplarının Rasgele Belirlendiği Açık Çalışma” konulu çalışmanın karşılığı toplam 4 hasta için 800 Pound karşılığı Türk Lirasının yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüray Fidaner’in “A Multicenter, Placebo-Controlled Study of Relaps Prevention During Long Term Treatment with Org 33062 in Outpatients with Recurrent Major Depressive Disorder” başlıklı çalışmanın bedeli 3400 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine ilişkin, 13.12.2001 tarih ve 13322 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüray Fidaner’in “A Multicenter, Placebo-Controlled Study of Relaps Prevention During Long Term Treatment with Org 33062 in Outpatients with Recurrent Major Depressive Disorder” başlıklı çalışmanın bedeli 3400 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın “Reboxetinin Major Depresyonlu Hastalarda Enerji, Motivasyon, Sosyal Fonksiyonlu ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı” açık uçlu, çok merkezli, uluslararası Klinik çalışmasının bedeli 4600 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 13.12.2001 tarih ve 13323 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Zeliha Tunca’nın “Reboxetinin Major Depresyonlu Hastalarda Enerji, Motivasyon, Sosyal Fonksiyonlu ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı” açık uçlu, çok merkezli, uluslararası Klinik çalışmasının bedeli 4600 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in “Safety and Efficacy of Seroquel (Quetiapine Fumarete) and Lithium as Monotherapy in the Treatment of Acute Manic” adlı uluslararası, çok merkezli, çift kür, randomize, plasebo kontrollü ilacın (Seroquel) üreticisi firma tarafından desteklenen çalışmasının bedeli 5000 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine ilişkin Dekanlığın, 13.12.2001 tarih ve 13271 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in “Safety and Efficacy of Seroquel (Quetiapine Fumarete) and Lithium as Monotherapy in the Treatment of Acute Manic” adlı uluslararası, çok merkezli, çift kür, randomize, plasebo kontrollü ilacın (Seroquel) üreticisi firma tarafından desteklenen çalışmasının bedeli 5000 USD karşılığı Türk Lirası’nın yasal kesintiler yapıldıktan sonra Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- SSK Başkanlığı Başkanlık Müfettişliğinden Başmüfettiş Celal Çalış ve Kutlutaş-Dilingham Ortaklığı’ndan Proje Genel Müdürü Ali Cabı’nın, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemine ilişkin Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın, 13.12.2001 tarih ve 3069 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a)
 SSK Başkanlığı Başkanlık Müfettişliğinden Başmüfettiş Celal Çalış’ın Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Hakan Albaş’tan, 
b) Kutlutaş-Dilingham Ortaklığı’ndan Proje Genel Müdürü Ali Cabı’nın, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Polat Soyer ve Prof.Dr. Şeref Ertaş’dan,
Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımı konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.05.2001 tarih ve B.30.2.PER. 0.00.00.00.01.005.1868-9878 sayılı yazısı ile Araştırma Görevlisi kadrolarına verilen 110 adet açıktan atama izninden, Üniversite Yönetim Kurulunun 03.07.2001 tarih ve 575 sayılı kararı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne dağılımı yapılan 15 adet açıktan atama izninin 2 adedinin Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Üniversitemiz Yayın Komisyonunun, 24.12.2001 tarih ve 179 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A-
 Tıp Fakültesi Dergisi Özel Sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın : 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.0100.0000.000/BY.01.047.269 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 400 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsüne ait “Birikim 1975-2000” isimli kitabın basılmasına,
a) Basılacak miktarın : 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.6000.000/BY.01.002.270 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün Fakülte Dekanlığı’nca teklif edilen “Görevden Çekilmiş Sayılma” cezası ile tecziyesi teklifi yeniden görüşüldü. Raportör olarak tayin edilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’in raporu okundu.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş.Gör. Ö.Rengin Gün’ün Fakülte Dekanlığı’nca teklif edilen “Görevden Çekilmiş Sayılma” cezası ile tecziyesi teklifi oya sunuldu. Teklif edilen cezanın aynen kabulüne oyçokluğu (6 Evet – 3 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 11- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aktolunan ve konusu İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, tapunun 51 pafta, 153 ada, 1 parselde kayıtlı 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 02.07.1987 tarih ve 3456 sayılı kararı ile II A 2. Grup yapı olarak tescilli Bornova Yetiştirme yurdu bahçesindeki tarihi taşınmazın “Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri için RLC Elektrik Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için ÖGE Mühendislik İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için Tekno Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla Üniversitemiz Mimarlık Fakültesince imzaladığı protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 24.12.2001 tarih ve 4449 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aktolunan ve Konusu İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, tapunun 51 pafta, 153 ada, 1 parselde kayıtlı 1 numaralı Kültür ve Taibat Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 02.07.1987 tari ve 3456 sayılı kararı ile II A 2. Grup yapı olarak tescilli Bornove Yetiştirme yurdu bahçesindeki tarihi taşınmazın “Bornova Murat Köşkü Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri için RLC Elektrik Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla, Makine Mühendisliği Hizmetleri için ÖGE Mühendislik İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla ve İnşaat Mühendisliği Hizmetleri için Tekno Mimarlık İnşaat Bilgi İşlem Taahhüt San.ve Tic.Ltd.Şti. Firmasıyla Üniversitemiz Mimarlık Fakültesince imzaladığı protokollerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalına aktarılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Anasanat Dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.