25.11.2014/433

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.11.2014
Toplantı Sayısı : 433

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması.
  3. Üniversitemiz ile Brezilya Federal de Minas Gerais Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği protokolü.
  4. Üniversitemiz ile Kolombiya Francisco de Paula Santander Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği protokolü.
  5. Üniversitemiz ile Venezuela Los Andes Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği protokolü.
  6. Üniversitemiz ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsü arasındaki akademik işbirliği protokolü.
  7. DEÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. A.Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Utku UTKULU
 
Prof.Dr. Recep YAPAREL
 
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
 
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Ayşe BEŞER
 
Doç.Dr. Mine AKKAN
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Doç.Dr. Güzin ÖZDAOĞLU
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Yunus DOĞAN
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Remzi YAĞCI
 
Prof.Dr. Barbaros ÇETİN
 
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
 
Prof.Dr. Muammer ERBAŞ
 
Prof.Dr. Banu DURUKAN
 
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
 
Prof.Dr. Ayşe YÜCE
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Ali İhsan YİTİK
 
Doç.Dr. Ali Günay BALIM
 
Prof.Dr. Ayşe OKUR
 
Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof.Dr. Tolga ELBİR
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Prof.Dr. Atilla AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Alp TİMUR
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

 Üniversite Senatosu 25.11.2014 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. A.Murat Tuncay ve Prof.Dr. Utku Utkulu görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekili Prof.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Mine Akkan ve Doç.Dr. Güzin Özdağolu toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen Merkezin kurulabilmesi için konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Brezilya Federal de Minas Gerais Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Kolombiya Francisco De Paula Santander Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Venezuela Los Andes Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca; Üniversitemiz ile Avusturya Arkeoloji Enstitüsüarasında akademik işbirliği yapılmasına ve iki Üniversite arasında hazırlanan Akademik İşbirliği Protokolünün uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- DEÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi