25.11.2014/1181

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.11.2014
Toplantı Sayısı : 1181 

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Canan Aslı Yıldırım hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cenk Özler hakkındaki raporlar.
 4. Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri hakkındaki raporlar.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök’ün, 01.09.2014-30.01.2015 tarihleri arasında Kazakistan-Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle, Nisan 2014 dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran Dr. Sıtkı Yürekli’nin yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr. Çiğdem Özen’in, 06.01.2015 tarihinden itibaren 06.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Umur Keleş’in, 02.01.2015 tarihinden itibaren 02.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 20.10.2014 tarihinde ilan edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarında çalıştırılmak üzere, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Biyomedikal Sinyal Toplama ve İşleme alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Büşra Kahraman Ağır’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 9. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatih Söke’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörolojik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Seval Alp’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 11. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Nuran Nur Aypar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 12. Mustafa Kemal Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Özkan Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Canan Erdugan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 14. Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 15. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet İnneci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 16. Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Murat Topaloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 17. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Aşkın Erdem’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 18. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serkan Güçlü’nün Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 19. Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (Binlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 135.169,49 TL (Yüzotuzbeşbinyüzaltmışdokuzlirakırkdokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Dokuz Eylül Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi taslağı.
  EFES MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 17.10.2014 tarihinde ilan edilen “Gıda Mühendisliği lisans mezunu, alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 eğitim öğretim yılı Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.” nitelikli Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna Şelale Öncü Glaue’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca açıktan atanması.
 23. Üniversite Yayın Komisyonunun 25.11.2014 tarih ve 529 sayılı kararı.
 24. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Ayşe BEŞER
  Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Prof.Dr. Asuman ALTAY
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 25.11.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Ayşe Beşer, Doç.Dr. Mine Akkan ve Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 4., 23. ve 24.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Canan Aslı Yıldırım ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Canan Aslı Yıldırım hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstatistik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Cenk Özler ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Cenk Özler hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Cenk Özler’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kamil İşeri ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Kamil İşeri hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Recep Kök’ün, 01.09.2014-30.01.2015 tarihleri arasında Kazakistan-Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle, Nisan 2014 dönemi eser inceleme aşamasında doçentlik bilim sınavına başvuran Dr. Sıtkı Yürekli’nin yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr. Çiğdem Özen’in, 06.01.2015 tarihinden itibaren 06.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Umur Keleş’in, 02.01.2015 tarihinden itibaren 02.01.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 20.10.2014 tarihinde ilan edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarında çalıştırılmak üzere, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Biyomedikal Sinyal Toplama ve İşleme alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.” nitelikli Rektörlük uzman kadrosuna Büşra Kahraman Ağır’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatih Söke’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörolojik Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Seval Alp’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Nuran Nur Aypar’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mustafa Kemal Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Özkan Yıldız’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Canan Erdugan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. İlke Sezin Ayaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Ahmet İnneci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Murat Topaloğlu’nun, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Hüseyin Aşkın Erdem’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Serkan Güçlü’nün Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görev süresinin 6 (Altı) ay süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasına oyçokluğu (17 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 19- Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (Binlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 135.169,49 TL (Yüzotuzbeşbinyüzaltmışdokuzlirakırkdokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Dokuz Eylül Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi’nin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
EFES MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 22- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 17.10.2014 tarihinde ilan edilen “Gıda Mühendisliği lisans mezunu, alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 2 eğitim öğretim yılı Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.” nitelikli Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna Şelale Öncü Glaue’nin 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca açıktan atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Mühendislik Fakültesi’nden, Prof.Dr. Ferhan Şimşir tarafından hazırlanan “Yer Altı Madencilik Yöntemleri”, Prof.Dr. M.Şükrü Güney tarafından hazırlanan “Teknik İngilizce” ve “Mühendisler için Fransızca”, Prof.Dr. A.Nihat Badem tarafından hazırlanan “Matematik I”, “Matematik I (Lineer Cebir)”, “Matematik II- 1.Cilt (Analitik Geometri)”, Yrd.Doç.Dr. Çelik Tatar ve Doç.Dr. M.Kemal Özfırat tarafından hazırlanan “Yer altı Maden Makineleri ve Mekanizasyonu”, Yrd.Doç.Dr. Çelik Tatar ve Arş.Gör. Tahir Mallı tarafından hazırlanan “Madenciliğe Giriş” isimli kitapların kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan her bir materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.