25.11.2013/80

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
 
 
Toplantı Tarihi : 25.11.2013
Toplantı Sayısı : 80
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer Inc. tarafından 06.12.2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ nde yapılacak olan “As/SPA Lifecycle Advisory Board Meeting” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 Dolar (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. firması tarafından 11.09.2013-15.09.2013 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi” çerçevesinde “Metastatik bas boyun kanserleri tedavisinde hedef-kalite sağkalım-başlığı ile yapacağı sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 800 EURO (KDV Hariç) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aynur AKAY’ ın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 18.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Misafiriniz var” isimli toplantıda “Çocuk ve Ergen Hastalarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi” isimli sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.842,00 (KDV Dahi) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
4- Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Rıdvan ATİLLA’ nın AstraZeneca firması tarafından 25.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Akut Koroner Sendrom Hasta Yolculuğu ve Antitrombotik Ajanlar” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in AstraZenaca İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti. firması tarafından 20.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Pathos Çalışma Grubu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Bristol-Myers Squibb Inc. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Troid” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.959.18 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
7- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Balahan MAKAY’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.Tic. ve AŞ. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Otoinflamatuvar Hastalıklar: IL1’ in Patogenezdeki Yeri ve Olgularla Tartışma” konulu panele davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
8- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Şevket Erbil ÜNSAL’ ın Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.Tic. ve AŞ. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Otoinflamatuvar Hastalıklar: IL1’ in Patogenezdeki Yeri ve Olgularla Tartışma” konulu panele davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
9- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu, Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CFTY720D2306 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 8 hasta için) toplam 12.520,00 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 2.480,00 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 1.000,00 TL., Honararium bedeli 9.040.00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
10- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.A.Adil ESEN’ in sorumlu, Doç.Dr.Ömer DEMİR’ in yardımcı araştırıcı olduğu Astellas Pharma İlaç Tic. ve San. A.Ş. tarafından desteklenen 905-EC-012 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 15 hasta için) toplam 72.918,75 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 271,25 TL., Honararium bedeli 4.590,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
11- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu, Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CFTY720D2399 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 9 hasta için) toplam 34.020,00 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 19.530,00 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 630,00 TL., Honararium bedeli 13.860,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
12- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZCAN’ ın sorumlu, Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun yardımcı araştırıcı olduğu Gilead Science İlaç Ltd. Şti. tarafından desteklenen IX-TR-131-D101 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 10 hasta için) toplam 3.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
13- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu, Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CSPP100E2337 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 7 hasta için) toplam 41.039,39 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 6.238,75 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 52,50 TL., Honararium bedeli 34.748,14 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
14- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. olarak belirtilen 09.10.2013 tarih ve 20223 sayılı yazısına istinaden 21.10.2013 tarih 78/6 toplantı sayılı kararı iptal edilerek firma adının Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                          
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                         
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                        
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 25.11.2013 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer Inc. tarafından 06.12.2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ nde yapılacak olan “As/SPA Lifecycle Advisory Board Meeting” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 4.500 Dolar (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 2:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. firması tarafından 11.09.2013-15.09.2013 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi” çerçevesinde “Metastatik bas boyun kanserleri tedavisinde hedef-kalite sağkalım-başlığı ile yapacağı sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından 800 EURO (KDV Hariç) ödenecek tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3:Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aynur AKAY’ ın Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti. firması tarafından 18.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Misafiriniz var” isimli toplantıda “Çocuk ve Ergen Hastalarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi” isimli sunumda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.842,00 (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4:Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yard.Doç.Rıdvan ATİLLA’ nın AstraZeneca firması tarafından 25.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Akut Koroner Sendrom Hasta Yolculuğu ve Antitrombotik Ajanlar” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 5:Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Can SEVİNÇ’ in AstraZenaca İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti. firması tarafından 20.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Pathos Çalışma Grubu” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in Bristol-Myers Squibb Inc. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Troid” toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.959.18 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 7: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Balahan MAKAY’ in Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.Tic. ve AŞ. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Otoinflamatuvar Hastalıklar: IL1’ in Patogenezdeki Yeri ve Olgularla Tartışma” konulu panele davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 8: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Şevket Erbil ÜNSAL’ ın Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürün.San.Tic. ve AŞ. firması tarafından 14.11.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Otoinflamatuvar Hastalıklar: IL1’ in Patogenezdeki Yeri ve Olgularla Tartışma” konulu panele davetli konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 3.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
KARAR 9: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu, Prof.Doç.Dr.Kürşad KUTLUK’ un yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CFTY720D2306 protokol numaralı “Primer ilerleyici multıpl skleroz bulunan hastalarda günde bir kez oral olarak uygulanan 0.5 mg FTY720’ nin etkililik ve güvenliliğinin plasebo ile karşılaştırıldığı çift kör, randomize, çok merkezli, plesebo-kontrollü, paralel-gruplu” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan (hedeflenen 8 hasta için) toplam 12.520,00 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 2.480,00 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 1.000,00 TL., Honararium bedeli 9.040.00 TL. tutarın Honararium bedeli tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 10: Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.A.Adil ESEN’ in sorumlu, Doç.Dr.Ömer DEMİR’ in yardımcı araştırıcı olduğu Astellas Pharma İlaç Tic. ve San. A.Ş. tarafından desteklenen 905-EC-012 protokol numaralı “Dört hafta boyunca solifenasin tedavisi görmüş ve Aşırı Aktif Mesane AAM olgularında, Salifenasin tedavisine Mirabegron tedavisinin eklenmesi ile etkililik ve güvenliliğin değerlendirildiği, randomize, çift kör, çok merkezli” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan 72.918,75 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 271,25 TL., Honararium bedeli 4.590,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 11: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Egemen İDİMAN’ ın sorumlu, Prof.Dr.Kürşad KUTLUK’ un yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CFTY720D2399 protokol numaralı “Multipl Sklerozun görüldüğü hastalarda günde bir kez oral olarak uygulanan 0,5 mg fingolimod’ un (FTY720) uzun süreli güvenlilik ve tolerabilitsinin değerlendiren tek kollu, açık etiketli, çek merkezli” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan (hedeflenen 9 hasta için) toplam 34.020,00 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 19.530,00 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 630,00 TL., Honararium bedeli 13.860,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 12: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Ali ÖZCAN’ ın sorumlu, Doç.Dr.İnci ALACACIOĞLU’ nun yardımcı araştırıcı olduğu Gilead Science İlaç Ltd. Şti. tarafından desteklenen IX-TR-131-D101 protokol numaralı “Türkiye’ de bir mantar kayıt çalışması; kanser hastalarında invazif fungal infeksiyonların epidemiyoloji ile ilişkili çok merkezli, prospektif veri toplama çalışması” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan (hedeflenen 10 hasta için) toplam 3.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 13: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ’ nin sorumlu, Doç.Dr.Tevfik DEMİR’ in yardımcı araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri tarafından desteklenen CSPP100E2337 protokol numaralı “Kardiyovasküler ve Renal olaylar açısından yüksek risk taşıyan tip 2 diyabetli hastalarda geleneksel tedaviye ilave olarak verilen aliskirenin kardiyovasküler ve renal marbidite ve mortaliteyi azaltıp azaltmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir paralel grup” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan 41.039,39 TL (KDV Dahil) Rutinde Uygulanacak Olan İşlemler İçin 6.238,75 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 52,50 TL., Honararium bedeli 34.748,14 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 14: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Pfizer İlaçları Ltd. Şti. olarak belirtilen 09.10.2013 tarih ve 20223 sayılı yazısına istinaden 21.10.2013 tarih 78/6 toplantı sayılı kararı iptal edilerek, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İlhan ÖZTOP’ un Roche Müstahzarları firması tarafından 09.10.2013 tarihinde İzmir’ de yapılan “Meme Kanseri Tedavisinde Olgu Sunumları” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.