25.11.2008/899

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.11.2008
Toplantı Sayısı : 899

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuarında öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd.Doç.Dr. Sabri Yavuz Daloğlu’nun A-2 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı pozisyonuna 100 puan karşılığı 2.698,16.-YTL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak atanması.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Işıl Birlik’in Leibniz, Dresden Katı Hal ve Malzeme Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapmak üzere 01 Ocak-30 Eylül 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Dresden Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Tıp Fakültesi’nden Tıp.Uzm.Öğr.Arş.Gör. Özlem Barut Selver’in Oküler Yüzey Biyoloji Laboratuarında araştırma yapmak üzere 20.01.2009-31.07.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 5. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Fatih Topaloğlu’nun Paris Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü’nde doktora tezi olan “Şia’nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi” adlı doktora tezi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın surumlu araştırıcı, Doç.Dr. Serkan Özakbaş ve Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları’nın yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen LTS6050 (HMR1726D/3004 Teriflunomid) protokol ve 07/22-57 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-182 kod no’lu “Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Merkez Havzalarının Atık Suyu Deşarj Borusundaki Hasar Tespiti” projesinden elde edilen 9.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı.
 8. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-165 kod no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi”nden elde edilen 245.055,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımı.
 9. Av.İbrahim Aycan’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 10. Göğde İnşaat adına Evrim Göğde’nin Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 11. Mimarlık Fakültesi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında 19.11.2008 tarihinde imzalanan “İzmir Alsancak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Binası’nın Tadilat İnşaatının Mimarı Kontrolluk Hizmetlerine (MUS) İlişkin Danışmanlık Protokolü” çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek üzere Yrd.Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 3 ay süre ile eğitimi aksatmayacak şekilde, ayda 4 gün görevlendirilmesi ve verilecek danışmanlık hizmeti karşılığında ayda 5.200,00.-YTL (KDV hariç) olmak üzere 3 ay süresince toplam 15.600,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 21.11.2008 tarih ve 350 sayılı kararı.
 13. Akademik kadro aktarması.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 29.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Farmakolojiden Bireye Bipolar Bozukluk Interaktif Eğitim Toplantıları”nda oturum başkanı olarak Döner Sermaye kapsamında görevlendirilmesi ve ödenecek 2.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar                                                         Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN                                                      Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR                                                              Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN                                                        
Prof.Dr. Serdar KURT                                                          
Prof.Dr. Semih ÇELENK                                          
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ

Üniversite Yönetim Kurulu 25.11.2008 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcılarından Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar mazeretli, Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 14. ve 15. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Devlet Konservatuarında öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd.Doç.Dr. Sabri Yavuz Daloğlu’nun A-2 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanı pozisyonuna 100 puan karşılığı 2.698,16.-YTL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Işıl Birlik’in Leibniz, Dresden Katı Hal ve Malzeme Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapmak üzere 01 Ocak-30 Eylül 2009 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Dresden Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi’nden Tıp.Uzm.Öğr.Arş.Gör. Özlem Barut Selver’in Oküler Yüzey Biyoloji Laboratuarında araştırma yapmak üzere 20.01.2009-31.07.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İlahiyat Fakültesi”nden Arş.Gör. Fatih Topaloğlu”nun Paris Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü”nde doktora tezi olan ”Şia”nın Oluşumunda İran Kültürünün Etkisi” adlı doktora tezi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fransa”da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Egemen İdiman’ın surumlu araştırıcı, Doç.Dr. Serkan Özakbaş ve Dr.S.Görkem Kösehasanoğulları’nın yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. tarafından desteklenen LTS6050 (HMR1726D/3004 Teriflunomid) protokol ve 07/22-57 etik kurul numaralı “Nüks gösteren multipl skleroz hastalarında iki teriflunomid dozunun (7 ve 14 mg) güvenliliğinin belgelenmesi için düzenlenen çokuluslu, çift-kör, plasebo kontrollü EFC6049 (HMR1726/3001) çalışmanın uzun-dönemli uzatılma çalışması (Protokol No: LTS6050(HMR1726D)” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-182 kod no’lu “Kuşadası İlçesi Kadınlar Denizi Merkez Havzalarının Atık Suyu Deşarj Borusundaki Hasar Tespiti” projesinden elde edilen 9.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının 19.11.2008 tarih ve 28/15 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nün DBTE-165 kod no’lu “MED-POL Bilimsel Ölçüm ve Araştırma Projesi”nden elde edilen 245.055,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının 07.11.2008 tarih ve 26/12 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Av.İbrahim Aycan’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Ahmet Türk’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Göğde İnşaat adına Evrim Göğde’nin Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Murat Aydoğdu’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 472,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında 19.11.2008 tarihinde imzalanan “İzmir Alsancak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Binası’nın Tadilat İnşaatının Mimarı Kontrolluk Hizmetlerine (MUS) İlişkin Danışmanlık Protokolü” çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek üzere Yrd.Doç.Dr. S.Cengiz Yesügey’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 3 ay süre ile eğitimi aksatmayacak şekilde, ayda 4 mesai günü görevlendirilmesine ve verilecek danışmanlık hizmeti karşılığında ayda 5.200,00.-YTL (KDV hariç) olmak üzere 3 ay süresince toplam 15.600,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Kartal’ın hazırlamış olduğu “Kimya Deneyleri” isimli kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 2 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildidi.
KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildidi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Ayşegül Özerdem’in Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 29.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Farmakolojiden Bireye Bipolar Bozukluk Interaktif Eğitim Toplantıları”nda oturum başkanı olarak Döner Sermaye kapsamında görevlendirilmesine ve ödenecek 2.500,00.-YTL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına aktarılmasına ve aktarılan kadroya 16.06.2008 tarihinde emekliye sevk edilen Yrd.Doç.Dr. Ata Soyer’in 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasına oyçokluğu (13 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.