25.10.2017/478

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.10.2017
Toplantı Sayısı : 478 

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu üyesi iken 21.09.2017 tarihinde bu görevinden ayrılan Prof.Dr. Erkan Derebek’in, yerine 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu’na yeniden üye seçilmesi.
 3. 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’da Üniversitemizi temsil etmek üzere seçilen Prof.Dr. Hale Ören’in Rektör Yardımcılığı görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine yeni üye seçilmesi.
 4. DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi’nin 5.maddesi uyarınca Üniversite Senatosunu temsilen seçilen Prof.Dr. Çınar Emine Yeni’nin Dekanlık görevinden ayrılması nedeniyle yeni üye seçimi.
 5. 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7.maddesi uyarınca oluşturulan Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nda değişiklik yapılması.
 6. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyelerinin belirlenmesi.
 7. Yerleşkeler Koordinatörlüğü’nün Üniversite Yönetim Kurulu’nun 10.10.2017 tarih ve 1321/37 sayılı kararı ile kapatılması nedeniyle, “Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ne ilişkin Üniversite Senatosu’nun 05.05.2017 tarih ve 473/17 sayılı Kararı ile 08.08.2017 tarih ve 476/10 sayılı kararının iptal edilerek “DEÜ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin yeniden yürürlüğe girmesi.
 8. 2017-2018 eğitim öğretim yılında bütünleme sınavı ile yaz okulu açılması konusu.
 9. DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
 10. DEÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
 11. DEÜ Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 2017-2018 güz yarıyılından geçerli olarak değiştirilmesi, değiştirilen hükümler gereğince öğrencilerin intibaklarının yeniden yapılması, intibak sonucunda yeni dersler verilen öğrencilerin bu derslerden devamsız sayılmaması ve yeni yüklenen dersler için ara sınav yapılmış ise sadece bu derslere mahsus olmak üzere tekrar ara sınav yapılması konusu.
 12. Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Hafta Sonu Grubu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılması ve %75 Üniversitemiz %25 diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 1250 kontenjan ayrılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20’nci maddesinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Erdal ÇELİK Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK  
Prof.Dr. Ercan AKPINAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM  
Doç.Dr. Hatice MERT  
Prof.Dr. Mustafa ALP  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.     Arif Ziya TUNÇ  
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ  
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU  
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY  
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ  
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Prof.Dr. Erdal ÇELİK  
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Prof.Dr. Süha YILMAZ  
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN  
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Çetin PEKÇETİN  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU  
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN  
Prof.       Ümit İŞGÖRÜR  
Prof.Dr. Murat HATİPOĞLU  
Prof.Dr. Nihal GELECEK  
Prof.Dr. Berrin ONARAN  
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ  
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI  
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK  
Prof.Dr. Fatma Feryal ÇUBUKÇU  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Senatosu 25.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Hülya Nutku ile Prof.Dr. Mehmet Öztürk görevli/mazeretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler,  görevli/mazeretli olduğundan yerine Dekan Vekili Doç.Dr. Hatice Mert toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 12. ve 13. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu’nun boşalan üyeliğine Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mete Edizer, 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- 2547 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’a üye olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hikmet Hüseyin Çatal oybirliği ile seçildi.
KARAR 4- DEÜ Danışma Kurulu Yönergesi’nin 5.maddesi uyarınca Üniversite Senatosunu temsilen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadriye Ertekin oybirliği ile seçildi.
KARAR 5- Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

Sıra DEÜ Kalite Komisyonu Üyeleri Birimi
1 Prof.Dr. Erdal ÇELİK Rektör V.
2 Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL Rektör Yardımcısı
3 Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT Genel Sekreter V.
4 Fatma KÖKSAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı
5 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Murat ELLEZ Buca Eğitim Fakültesi
6 Prof.Dr. Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU Denizcilik Fakültesi
7 Yrd.Doç.Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA Edebiyat Fakültesi
8 Prof.Dr. Halil ORUÇ Fen Fakültesi
9 Prof. Nesrin ÖNLÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
10 Prof.Dr. Özlem ÇAKIR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
11 Prof.Dr. Onur ÖZVERİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
12 Doç.Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU İşletme Fakültesi
13 Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ Mimarlık Fakültesi
14 Prof.Dr. İlgi KARAPINAR Mühendislik Fakültesi
15 Prof.Dr. M.Necdet ALPASLAN Mühendislik Fakültesi
16 Prof.Dr. Deniz DÖLGEN Mühendislik Fakültesi
17 Doç.Dr. Yusuf YEŞİLCE Mühendislik Fakültesi
18 Doç.Dr. Görkem AKINCI Mühendislik Fakültesi
19 Prof Dr. Yeşim TUNÇOK Tıp Fakültesi
20 Prof.Dr. Emine Pınar TUNCEL Tıp Fakültesi
21 Prof.Dr. Berna MUSAL Tıp Fakültesi
22 Yrd.Doç.Dr. Ali Temel KÖSELER Güzel Sanatlar Enstitüsü
23 Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK Torbalı Meslek Yüksekokulu
24 Mert Samet YAZAREL Öğrenci Temsilcisi (İ.İ.B.Fak.) 

 KARAR 6- “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Komisyonu Çalışma Yönergesi”nin 5. maddesi uyarınca Üniversite Senatosu’nun 10.01.2017 tarih ve 468/3 sayılı kararı ile önerilmiş olan üyelerin bu tarihten itibaren görevlerinin sonlandırılması konusunun Rektörlüğe önerilmesine oybirliği ile karar verildi.

BAP Komisyon Üyeleri  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK Rektör Yardımcısı-BAP Komisyon Başkanı
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN Fen Bilimleri Ens. Müdürü
Prof.Dr. Çetin PEKÇETİN Sağlık Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT İzmir Meslek Y.Ok.Öğr.Üyesi – Gen.Sek.V.
Prof.Dr. Erdener ÖZER Tıp Fak.Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Şermin GENÇ İBG Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Bülent ÇAVAŞ Buca Eğt.Fak.Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Ayşegül PALA Müh.Fak.Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Mühendislik Fak.Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Ş.Özlenen İŞMAL Güzel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi

KARAR 7- Yerleşkeler Koordinatörlüğü’nün Üniversite Yönetim Kurulu’nun 10.10.2017 tarih ve 1321/37 sayılı kararı ile kapatılması nedeniyle, “Yerleşkeler Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ne ilişkin Üniversite Senatosu’nun 05.05.2017 tarih ve 473/17 sayılı Kararı ile 08.08.2017 tarih ve 476/10 sayılı kararının iptal edilmesine ve “DEÜ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin yeniden yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemizin tüm birimlerinde bütünleme sınavı yapılmasına, ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılına mahsus olarak ekteki listede belirtilen birimlerde yaz okulu açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 23’üncü ve 32’nci maddelerinin altıncı fıkralarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nin 7’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere;
-Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nin 7’nci maddesinin 5’nci ve 14’ncü fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına,
-Söz konusu Yönerge’nin 9’uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
-Değiştirilen ve kaldırılan hükümler gereğince öğrencilerin intibaklarının yeniden yapılmasına,
-İntibak sonucunda yeni dersler verilen öğrencilerin bu derslerden devamsız sayılmamasına,
-Yeni yüklenen dersler için ara sınav yapılmış ise intibakı yapılan öğrencilere yeni yüklenen dersler için tekrar ara sınav yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
İntibak İşlemleri
“Madde 9- (1) Ders geçme sistemi uygulanan önlisans ve lisans programlarında, muaf  olunan derslerin yatay geçiş veya intibak yapılan yıla ait AKTS  toplamının,  40 veya daha fazla olması halinde,  öğrenci   bir    üst   yıla   intibak    ettirilir. Alınmayan veya muafiyet verilmeyen dersler öncelikle aldırılır.”

KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Hafta Sonu Grubu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına ve %75 Üniversitemiz öğrencilerine, %25 diğer üniversite öğrencilerine olmak üzere 1250 kontenjan ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20’nci maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.