25.10.2017/1323

Yayınlanma Tarihi: 08-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.10.2017
Toplantı Sayısı : 1323
 
GÜNDEM    :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan ve 06.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Metin Yurddaşkal’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan ve 23.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hüseyin Ünüvar’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan ve 22.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mustafa Emre Tuncer’in 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanması.
 5. Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürhan Özpolat’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitim yapmak üzere atanması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammet Fatih Elçin’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde İngilizce İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gamze Yalçınkaya’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programında doktora eğitimine devam etmesi.
 8. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Koray Doğan’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasının Muğla ve Adana Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 28-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla’da ve 04-06 Kasım 2017 tarihleri arasında Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Gümrah Toker’in, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında ve 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Samsun Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 28-30 Ekim 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Kaya’nın, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’ın düzenlediği çocukların Orff Schulwerk ile sanat eğitimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 17.10.2017 tarihinden 30.06.2018 tarihine kadar gönüllü ve ücretsiz olarak asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’ın düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff Schulwerk) eğitimi kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğilimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 17.10.2017 tarihinden 30.06.2018 tarihine kadar mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılabilmesi için karar alınması.
 14. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Arş.Gör. İlker Gölcük’ün ÖYP kapsamında doktora eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılan kadrosunun, Üniversitesine iade edilmesi ve daha sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kadrosunun yeniden Üniversitemize aktarılması ve eğitimine devam etmesi nedeniyle ÖYP bütçesinin tekrar Üniversitemiz hesaplarına aktarılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan talep edilmesi.
 15. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 10.10.2017 tarih ve1321/22 sayılı kararı ile 10.10.2017 tarihinden itibaren öğrencilerden (akademik ve idari personel hariç) mezun olana kadar geçerli olmak üzere HGS ücreti olarak 40 TL alınmasına karar verilmesi nedeniyle 10.10.2017 tarihinden önce HGS ücreti olarak dönemlik 150 TL ödeme yapan öğrencilere aradaki farkın iade edilip edilmeyeceği konusu.
 16. 2547 Sayılı Kanunun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Recep Bekiş’in yerine yeniden Kurul üyesi seçilmesi.
 17. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi taslağı.
 19. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 20. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 21. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Pınar Evrim Mandacı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Albany Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/a maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm. Barış Yaman’ın, 7.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK 2017)’nda sözlü bildiri sunumu yapmak üzere 31.10.2017-03.11.2017 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye payından karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 23. 667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin tespiti.
 24. Üniversite Yayın Komisyonu’nun, 25.10.2017 tarih ve 606 sayılı kararı.
 25. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapan ve 07.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ayşe Işınsu Atalay’ın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 26. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde görev yapan ve 09.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özge Gümüş’ün 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
Toplantıda Bulunanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V.
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.
Üyeler :
Prof.Dr. Ercan AKPINAR
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof. A.Mümtaz SAĞLAM
Doç.Dr. Hatice MERT
Prof.Dr. Mustafa ALP
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Osman YILMAZ
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mete EDİZER
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT

Üniversite Yönetim Kurulu 25.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler  mazeretli olduğundan Dekan Vekili Doç.Dr. Hatice Mert  toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan ve 06.12.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Metin Yurddaşkal’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan ve 23.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Hüseyin Ünüvar’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan ve 22.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Mustafa Emre Tuncer’in 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 2 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürhan Özpolat’ın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında doktora eğitim yapmak üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Muhammet Fatih Elçin’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde İngilizce İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gamze Yalçınkaya’nın, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Koray Doğan’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasının Muğla ve Adana Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 28-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla’da ve 04-06 Kasım 2017 tarihleri arasında Adana’da 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ali Gümrah Toker’in, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Denizli Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında ve 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Samsun Şubesinin düzenleyeceği “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nde eğitmen olarak 28-30 Ekim 2017 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör. Aslı Kaya’nın, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’ın düzenlediği çocukların Orff Schulwerk ile sanat eğitimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 17.10.2017 tarihinden 30.06.2018 tarihine kadar gönüllü ve ücretsiz olarak asli görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Banu Özevin’in, 2017-2018 öğretim yılında Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV)’ın düzenlediği 03-06 yaş arası Temel Sanat (Orff Schulwerk) eğitimi kursunda çocuklar ve yetişkinlerin sanat eğilimlerine yönelik araştırma yapmak üzere 17.10.2017 tarihinden 30.06.2018 tarihine kadar mesai saatleri dışında asli görevini aksatmamak kaydıyla gönüllü ve ücretsiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Üniversitemizde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kaynak aktarımı talebi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Arş.Gör. İlker Gölcük’ün ÖYP kapsamında doktora eğitimi yapmak üzere Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılan kadrosunun, Üniversitesine iade edilmesi ve daha sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kadrosunun yeniden Üniversitemize aktarılması ve eğitimine devam etmesi nedeniyle ÖYP bütçesinin tekrar Üniversitemiz hesaplarına aktarılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan talep edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Üniversite Yönetim Kurulu’nun 10.10.2017 tarih ve1321/22 sayılı kararı ile 10.10.2017 tarihinden itibaren öğrencilerden (akademik ve idari personel hariç) mezun olana kadar geçerli olmak üzere HGS ücreti olarak 40 TL alınmasına karar verilmesi nedeniyle;

 • 10.2017 tarihinden önce HGS ücreti olarak dönemlik 150 TL ödeme yapmış olan ve ücret değişikliğine istinaden iade talebinde bulunan öğrencilere, ödeme yapılan döneme ilişkin hizmetin tamamlanması nedeniyle aradaki fark için iade yapılamayacağına,
 • Bu öğrencilerden de mezun olana kadar geçerli olmak üzere bir daha HGS ücreti alınmamasına,

oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 2547 Sayılı Kanunun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri (Hastane) birimi Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Recep Bekiş’in yerine Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Serdar Bayrak Yürütme Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 17 İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ekonomik sınıflandırmaya göre tanzim edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi taslağının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Pınar Evrim Mandacı’nın, Amerika Birleşik Devletleri Albany Üniversitesi’nde araştırma ve incelemeler yapmak üzere, 01.08.2018-31.07.2019 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan Uzm. Barış Yaman’ın, 7.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK 2017)’nda sözlü bildiri sunumu yapmak üzere 31.10.2017-03.11.2017 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların DESUM Döner Sermaye payından karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin tespitine ilişkin Rektörlük Makamından alınan 19.09.2017 tarih ve 1523 sayılı OLUR ile oluşturulan “Öğrenim Ücretleri Değerlendirme ve Tespit Komisyonu”nun almış olduğu karar doğrultusunda işlem yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen “Ulubey Kanyonu (Uşak) ve Yakın Çevresinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu ve 2014.KB.SOS.011 numaralı projenin ISBN ve yayın numarası alarak kitap halinde 250 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 0802.0000.000/DR.017.038.920 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapan ve 07.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ayşe Işınsu Atalay’ın 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde görev yapan ve 09.11.2017 tarihinde görev süresi sona erecek olan Özge Gümüş’ün 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.