25.10.2016/1273

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  25.10.2016
Toplantı Sayısı : 1273

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Özlem Çakır’ın, “People Make The Brand-İşveren Markası Konferansı”na katılmak üzere, 04.11.2016 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Birim Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 3. Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESOMER)’nde Okutman olarak görev yapmakta olan Bahar Aydın’ın, “World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016” isimli kongrede “Ergenler İçin Duygusal Zeka Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı bildiriyi sunmak üzere, 27-29 Ekim 2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş uçak, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanmak üzere Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 4. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) sınavlarında (ara sınav, final, bütünleme ve tek ders) görev alan personele ödenecek ücretlerin tespiti.
 5. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi’nin 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi taslağı.
 6. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Camille P.Baily’nin, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Vladımır Lungu’nun, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Vıorıca Chiabur’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 10. Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Prof.Jehoshua Epstein’in, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 11. Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Prof.Ildiko Zsuzsanna Moog’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 12. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Kaan Muharrem Yağcıoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Dilek Kumlutaş’ın, Fakülte ile Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu “Bağımsız Isı Transfer Hacimlerine ve Isı Değiştiricilerine Sahip Yerli Yanma Üniteli ve Yerli Harici Kontrol Panel Sayesinde A+ Enerji Seviyesine Çıkabilen Kombi Tipi Kazan Geliştirme” konulu projesinin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un, Fakülte ile Eryol Müh.Müşavirlik Tic.Lt.Şt. arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu “Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Amacıyla Tünel Metodolojisinin ve Modelinin Ortaya Konması” konulu projesinin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un, Fakülte ile Özaltın-Makyol Adi Ortaklığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 27.09.2016 tarih ve 1269/13 sayılı kararı ile uygun bulunmayan “Özaltın-Makyol Adi Ortaklığına ait Dereköy Ariyet Ocağından Malzeme Üretimi Yapılacak Yumuşak Patlatma Şartlarının Araştırılması” konulu projenin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Kerim Küçük’ün Fakülte ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 27.09.2016 tarih ve 1269/12 sayılı kararı ile uygun bulunmayan “Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet sahasındaki yer altı sularının kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması” konulu projenin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
 17. Mimarlık Fakültesi’nden Doç.Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik ve Doç.Dr. Deniz Güner’in, Fakülte ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.08.2016 tarih ve 1263/7 sayılı kararı ile uygun bulunan “Tarihsel Çevrenin Dönüşümünde Sosyal Değişim Duyarlı Kentsel Sağlıklaştırma Modeli : Patlıcanlı Yokuşu Örneği” konulu projede Yrd.Doç.Dr. Feyzal Avcı Özkaban ve Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin’in proje çalışanı olarak değerlendirilmesi talebi.
 
Toplantıda Bulunanlar 
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Türkay BARAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Erkan DEREBEK
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Ahmet Cevdet ORAL
 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.10.2016 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ve 17. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek görüşülmelere geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Özlem Çakır’ın, “People Make The Brand-İşveren Markası Konferansı”na katılmak üzere, 04.11.2016 tarihinde yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-(902) no’lu harcama kaleminden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESOMER)’nde Okutman olarak görev yapmakta olan Bahar Aydın’ın, “World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016” isimli kongrede “Ergenler İçin Duygusal Zeka Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı bildiriyi sunmak üzere, 27-29 Ekim 2016 tarihleri arasında yolluklu (gidiş uçak, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük bütçesinin 38-13-00-01-01-3-9-00-2-03-03-01-01-(902) no’lu harcama kaleminden karşılanmak üzere Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) sınavlarında (ara sınav, final, bütünleme ve tek ders) görev alan personele ödenecek ücretlerin Fakülte Yönetim Kurulu’nun, 10.10.2016 tarih ve 34/2 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ekonomik sınıflandırmaya göre tanzim edilen Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2017 Mali Yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’nin ekteki şekilde kabulüne karar verildi.
KARAR 6-  Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Camille P.Baily’nin, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Vladımır Lungu’nun, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’ndan Romanya uyruklu Vıorıca Chiabur’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Prof.Jehoshua Epstein’in, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Prof.Ildiko Zsuzsanna Moog’un, 01.01.2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Kaan Muharrem Yağcıoğlu’nun, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Dilek Kumlutaş’ın, Fakülte ile Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu “Bağımsız Isı Transfer Hacimlerine ve Isı Değiştiricilerine Sahip Yerli Yanma Üniteli ve Yerli Harici Kontrol Panel Sayesinde A+ Enerji Seviyesine Çıkabilen Kombi Tipi Kazan Geliştirme” konulu projesinin, 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un, Fakülte ile Eryol Müh.Müşavirlik Tic.Lt.Şt. arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu “Vahap Özaltay Meydanı ve Çevresi Kesintisiz Karayolu Ulaşımının Sağlanması Amacıyla Tünel Metodolojisinin ve Modelinin Ortaya Konması” konulu projesinin; 10.08.2016 tarih ve 29797 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 5.maddesi uyarınca AR-GE ve yenilik sayılmayan faaliyetler kapsamına girmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. C.Okay Aksoy’un, Fakülte ile Özaltın-Makyol Adi Ortaklığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 27.09.2016 tarih ve 1269/13 sayılı kararı ile uygun bulunmayan “Özaltın-Makyol Adi Ortaklığına ait Dereköy Ariyet Ocağından Malzeme Üretimi Yapılacak Yumuşak Patlatma Şartlarının Araştırılması” konulu projenin yeniden incelenmesi sonucunda; 10.08.2016 tarih ve 29797 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 5.maddesi uyarınca AR-GE ve yenilik sayılmayan faaliyetler kapsamına girmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Kerim Küçük’ün Fakülte ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2016 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 27.09.2016 tarih ve 1269/12 sayılı kararı ile uygun bulunmayan “Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet sahasındaki yer altı sularının kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması” konulu projenin yeniden incelenmesi sonucunda; 10.08.2016 tarih ve 29797 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 5.maddesi uyarınca AR-GE ve yenilik sayılmayan faaliyetler kapsamına girmesi nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mimarlık Fakültesi’nden Doç.Dr. Hümeyra Birol Akkurt, Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik ve Doç.Dr. Deniz Güner’in, Fakülte ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalanan protokol uyarınca yürütücüsü olduğu ve 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.08.2016 tarih ve 1263/7 sayılı kararı ile uygun bulunan “Tarihsel Çevrenin Dönüşümünde Sosyal Değişim Duyarlı Kentsel Sağlıklaştırma Modeli : Patlıcanlı Yokuşu Örneği” konulu projede Yrd.Doç.Dr. Feyzal Avcı Özkaban ve Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin’in proje çalışanı olarak değerlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.