25.10.2011/1034

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.10.2011
Toplantı Sayısı : 1034   

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayhan Erol hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Olcay Akay hakkındaki raporlar.
 4. Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serap Seyhan Bozkurt hakkındaki raporlar.
 5. Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2011 tarihinden itibaren 22.12.2013 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Akar Doğan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (21 kişi) 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’nda görevli sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (21 kişi) 2011 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 10. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 11. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 12. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 13. Mimarlık Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’na Samsunspor Kulübü Derneği tarafından futbol A takımına yaptırılmak istenen anaerobik eşik belirleme (laktat) testi karşılığında ödenen 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımı.
 15. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde danışmanlık hizmeti vermek üzere Fakültesindeki ve Bölümündeki işlerini aksatmamak kaydıyla 01.10.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 3 ay süre ile haftada 1 gün (Pazartesi günleri) görevlendirilmesi, verilecek hizmet karşılığı 17.400 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi ile Orca Nakliyat Madencilik Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. ile imzalanan protokol gereği, Ekosistem değerlendirme raporunun hazırlanması amacıyla Prof.Dr. Süleyman Başlar’ın, danışmanlık hizmeti vermek üzere 24-25 Eylül ve 02 Ekim 2011 tarihlerinde (3 gün) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili şirket tarafından ödenecek 500 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Yetenek Sınavları Öncesi Hazırlık Kurslarından elde edilen 8.965 TL tutarın katkı payı dağıtımı.
 18. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, 2011 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde bulunan harcama kalemleri arasında 10.000 TL tutarın aktarılması.
 19. Sürekli Eğitim Merkezi ile İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında imzalanan “İş ve Meslek Danışmanlığı” konulu kursun 13-30 Eylül 2011 tarihleri arasını kapsayan dönemi için ödenen 147.000 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının bu dönemdeki eğitimlerde görev alan öğretim elemanlarına ders saati ücreti olarak 55 TL ödenmesi.
 20. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 24.10.2011 tarih ve 434 sayılı kararı.
 21. İşletme Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 22. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 23. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 24. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. Mühendislik Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. Devlet Konservatuvarı’nda 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren açılacak derslere ilişkin şube sayılarının tespit edilmesi
 27. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.10.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 2., 3., 4., 13., 14., 15., 16., 17.,  18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayhan Erol ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayhan Erol hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayhan Erol’un profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Telekomünikasyon Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Olcay Akay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Olcay Akay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serap Seyhan Bozkurt ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Serap Seyhan Bozkurt hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Rektörlük Uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Nihal Işık’ın 22.12.2011 tarihinden itibaren 22.12.2013 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Akar Doğan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği (Mekanik) Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun  07.10.2011 tarih ve 16/4 sayılı kararında yer alan 21 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının, Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01.01.2012 tarihinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar, Bakanlar Kurulu’nun 2011 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’nda görevli sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (21 kişi), Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 07.10.2011 tarih ve 16/8 sayılı kararı doğrultusunda, 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2011 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 13.10.2011 tarih ve 41/3 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi
KARAR 12- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 12.10.2011 tarih ve 39/12 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’na Samsunspor Kulübü Derneği tarafından futbol A takımına yaptırılmak istenen anaerobik eşik belirleme (laktat) testi karşılığında ödenen 3.000 TL tutarın katkı payı dağıtımının Yüksekokul Yönetim Kurulunun 26.09.2011 tarih ve 40/1 no’lu kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15-  Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Efendi Nasiboğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde “Ölü Kilometrelerin Azaltılması Çalışmalarına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması Teknik Şartnamesi” kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere Fakültesindeki ve Bölümündeki işlerini aksatmamak kaydıyla 01.10.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 3 ay süre ile haftada 1 gün (Pazartesi günleri) görevlendirilmesine, verilecek hizmet karşılığı 17.400 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR02 0001 0007 1106 7998 8650 13 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi ile Orca Nakliyat Madencilik Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti. ile imzalanan protokol gereği, “Erzurum İli, İspir İlçesi yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan 58445 ruhsat nolu bir adet maden işletme proje sahasında, Genel Müdürlüğün plan hükmü gereğince, Ekosistem değerlendirme raporunun hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. Süleyman Başlar’ın, danışmanlık hizmeti vermek üzere 24-25 Eylül ve 02 Ekim 2011 tarihlerinde (3 gün) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili şirket tarafından ödenecek 500 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Yetenek Sınavları Öncesi Hazırlık Kurslarından elde edilen toplam 8.965 TL tutarın katkı payı dağıtımının Fakülte Yönetim Kurulunun 11.10.2011 tarih ve 33/6 sayılı kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, 2011 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde bulunan 06/1 “Mamul Mal Alımları” harcama kalemindeki ödenek yetersiz kaldığından 03/5 “Hizmet alımları” harcama kaleminden 10.000 TL tutarın 06/1 “Mamul Mal Alımları” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Sürekli Eğitim Merkezi ile İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü arasında imzalanan “İş ve Meslek Danışmanlığı” konulu kursun 13-30 Eylül 2011 tarihleri arasını kapsayan dönemi için ödenen 147.000 TL (KDV hariç) tutarın yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının bu dönemdeki eğitimlerde görev alan öğretim elemanlarına ders saati ücreti olarak net 55 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- A- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. M.Burcu Sılaydın Aydın ve Arş.Gör.Dr.H.Evren Erdin’in hazırlamış olduğu “Kemalpaşa Kentsel Araştırma Raporu” isimli çalışmanın kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2011 yılı, Cilt: 13, 3. Sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın nosunun, 09.8888.5300.000/BY.011.072.592 olarak tespitine,
b)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 14.10.2011 tarih ve 30/25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 14.10.2011 tarih ve 22/11 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2011 tarih ve 23/25 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 14.10.2011 tarih ve 4/1 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 05.10.2011 tarih ve 44/55 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda verilecek derslerin, 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 07.10.2011 tarih ve 16/12 sayılı Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Buca Eğitim Fakültesi 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının 18.10.2011 tarih ve 34/7-8 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.