25.10.2005/762

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.10.2005
Toplantı Sayısı : 762

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın 06-10 Kasım 2005 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan kongreye düzenleyici ve konuşmacı olarak katılacağından 11 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sınavına katılamayacağı.
 3. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın 15-18 Kasım 2005 tarihinde Çeşme’de yapılacak olan Uluslararası Kıyı ve Deniz Turizmi kongresine 15 Kasım 2005 tarihinde tebliğ sunmak üzere katılması sebebiyle 14-15 Kasım 2005 tarihinde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına katılamayacağı.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2005 tarihinden itibaren 29.12.2006 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, Kaner Kırmızı’nın 16.11.2005 tarihinden itibaren, Semiha Çağlayangil’in 30.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmaları.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Mehmet Emre Güler’in Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih v 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesi.
 7. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 8. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Ataman Güneri’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Derya Suner’in Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (30 kişiye) 2005 Aralık ayında birer aylık tutarında 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca teşvik ikramiyesi verilmesi.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Sural Özer’in, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic.A.Ş.nde 25 Ekim 2005 tarihinde “Motivasyon” konulu seminer vermek üzere, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında şirket tarafından Ekim 2005 ayının son haftasında Saymanlık hesabına KDV dahil 60,00.-YTL’nin yatırılması.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın, SAN-PA Ev Tekstil İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Sti’.nde 31 Ekim 2005 tarihinden itibaren 2 ay süreyle “organizasyonel yapılanma ve iş analizi” konularında akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığında şirket tarafından danışmanlık süresinin sonunda Saymanlık hesabına KDV dahil 500,00.-YTL’nin yatırılması.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Mali Yılında yapılan Danışmanlık Hizmetleri, Proje ve BİMER tarafından gerçekleştirilen Eğitim Programlarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra, geriye kalan 22.902,00.-YTL’nin döner sermaye gelirlerinden doğrudan veya dolaylı katkıda bulunan akademik personele dağıtım yapılması.
 14. Üniversitemiz Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Prof.Dr. Sema Öncel’in sorumlu araştırıcı, İç Hastalıkları (Endokrin) Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın yardımcı araştırıcı olduğu Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen B3D-VI-B005 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Fethi İdiman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 18. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 14-16 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 21-23 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 28-30 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesi.
 21. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Tabip kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Hastanesinde görev yapan Dr. İrfan Töz’ün 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa dayalı olarak çıkartılan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen İşyeri Hekimliği Sertifikasına haiz işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğuna binaen 01.11.2005 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak çalışan 557 adam/ay geçici işçilerin işyeri hekimi olarak sözleşmeli statüde görevlendirilmesi.
 22. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 25.10.2005 tarih ve 276 sayılı kararı.
 23. Akademik kadro aktarması..
 24. a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 25. a) Hukuk Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Hukuk Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 26. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 27. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 28. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 29. Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 30. a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında tezsiz yükseklisans öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 31. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 32. Devlet Konservatuvarı’nda 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 33. İşletme Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 34. a) Mühendislik Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Mühendislik Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 35. a) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 36. a) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) İzmir Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 37. Mimarlık Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 38. a) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Buca Eğitim Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 39. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 40. İlahiyat Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 41. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 42. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 43. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 44. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 45. a) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 46. a) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
  b) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında ikinci öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 47. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında normal örgün öğretim öğrencilerine açılacak derslerin şube sayılarının tespit edilmesi.
 48. Tıp Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılında I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
 49. Tıp Fakültesi’nde 2005-2006 öğretim yılında uzmanlık öğrencilerine açılacak şube sayılarının tespit edilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN  
Prof.Dr. Adil ESEN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 25.10.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Sedef Gidener görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 3., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. İ.Mehmet Tunca’nın 06-10 Kasım 2005 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan kongreye düzenleyici ve konuşmacı olarak katılacağından 11 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın 15-18 Kasım 2005 tarihinde Çeşme’de yapılacak olan Uluslararası Kıyı ve Deniz Turizmi kongresine 15 Kasım 2005 tarihinde tebliğ sunmak üzere katılması sebebiyle 14-15 Kasım 2005 tarihinde yapılacak olan doçentlik bilim sınavındaki jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç’ın 29.12.2005 tarihinden itibaren 29.12.2006 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın 16.11.2005 tarihinden itibaren, Semiha Çağlayangil’in 30.12.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Araş.Gör. Mehmet Emre Güler’in Üniversite Senatosu’nun 12.07.2005 tarih v 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ziya Kırkalı’nın kısmi statüdeki görev süresinin 01.01.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalından Prof.Dr. Ataman Güneri’nin kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2006 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Derya Suner’in Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- 06.10.2005 tarih ve 23/6 sayılı Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Kararında belirtilen sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (30 kişiye) 2005 Aralık ayında birer aylık tutarında 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca teşvik ikramiyesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar Sural Özer’in, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic.A.Ş.nde 25 Ekim 2005 tarihinde “Motivasyon” konulu seminer vermek üzere, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında şirket tarafından Ekim 2005 ayının son haftasında Saymanlık hesabına KDV dahil 60,00.-YTL’nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Cemile Gürçay’ın, SAN-PA Ev Tekstil İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Sti’.nde 31 Ekim 2005 tarihinden itibaren 2 ay süreyle “organizasyonel yapılanma ve iş analizi” konularında akademik danışmanlık yapmak üzere, Fakültedeki görevlerini aksatmadan mesai saatleri dışında olmak üzere, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığında şirket tarafından danışmanlık süresinin sonunda bir seferde Saymanlık hesabına KDV dahil 500,00.-YTL’nin yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2005 Mali Yılında yapılan Danışmanlık Hizmetleri, Proje ve BİMER tarafından gerçekleştirilen Eğitim Programlarından elde edilen gelirlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra, geriye kalan 22.902,00.-YTL’nin döner sermaye gelirlerinden doğrudan veya dolaylı katkıda bulunan, 13.10.2005 tarih ve 33/6 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan akademik personele dağıtım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Prof.Dr. Sema Öncel’in sorumlu araştırıcı, İç Hastalıkları (Endokrin) Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Fırat Bayraktar’ın yardımcı araştırıcı olduğu Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen B3D-VI-B005 protokol numaralı “Antiresorbtif tedaviye yetersiz yanıtın klinik önemi ve bu hastalarda Forsteo/Forteo (teriparatid)’in etkisi (CLINFORS)” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Fethi İdiman’ın kısmi statüdeki görev süresinin 01.10.2005 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 14-16 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 21-23 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Denizli Mermer ocaklarında araştırmalar yapmak üzere 28-30 Ekim 2005 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Yüksekokul payından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Tabip kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitemiz Hastanesinde görev yapan Dr. İrfan Töz’ün 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa dayalı olarak çıkartılan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen İşyeri Hekimliği Sertifikasına haiz işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğuna binaen 01.11.2005 tarihinden itibaren Döner Sermaye İşletmesine bağlı olarak çalışan 557 adam/ay geçici işçilerin işyeri hekimi olarak sözleşmeli statüde görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Süleyman Yükçü’nün hazırlamış olduğu “Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi” adlı kitabını kendi imkanlarıyla bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hukuk Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Adalet Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Hemşirelik Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, tezsiz yükseklisans öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Devlet Konservatuvarı’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İşletme Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mühendislik Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nda, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İzmir Meslek Yüksekokulu’nun, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Mimarlık Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Buca Eğitim Fakültesi’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle İlahiyat Fakültesi’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- a)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
b)Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, ikinci öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu’nda normal örgün öğretim öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde I., II.., III., IV., V. ve VI. Dönem öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 49- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Tıp Fakültesi’nde Uzmanlık öğrencilerine verilecek derslerin 2005-2006 öğretim yılı başından itibaren ekte belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar”ın değiştirilmesine ilişkin 23.12.1992 tarih ve 92.46.1359 sayılı kararı gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.