25.08.2015/1218

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 25.08.2015
Toplantı Sayısı : 1218

GÜNDEM           :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 24.08.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
  3. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetleri yürütmekte olan Sağlık Hizmetleri (Hastane) Birimi Yürütme Kurulu Üyelerinde değişiklik yapılması.
  4. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Kadir Yurdakoç’un, 02-05 Eylül 2015 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılacak olan “16.Ulusal Kil Sempozyumu”nda sözlü bildiri sunmak üzere görevlendirilmiş olması nedeniyle 04.09.2015 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
  5. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Çiçek’in ERASMUS Plus kapsamında İngiltere Southampton Üniversitesi’nde “İzotop Karakterizasyon Çalışmaları” yapmak üzere, 25.09.2015-01.02.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, masrafların kurum dışından (Erasmus) karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
  6. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
  7. Üniversite Yayın Komisyonunun 25.08.2015 tarih ve 552 sayılı kararı.
  8. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. Melek MERDİVAN
Prof.      Halil YOLERİ
Yrd.Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 25.08.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmail Sökmen ve Prof.Dr. Samiye Mete, görevli/mazeretli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Dr. Melek Merdivan ile Yrd.Doç.Dr. Neslihan Günüşen, toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 4., 5., 6., 7. ve 8. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 24.08.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen “Halkla İlişkiler Tanıtım veya İletişim Tasarımı lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.” nitelikli 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için giriş sınav jürisi tespitine ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 24.08.2015 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri (Hastane) Birimi Yürütme Kurulu’nda üye olarak görev yapmakta olan Hastane Başhekimi Prof.Dr. M.Refik Mas ile Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Yücel Arısoy’un görevinden ayrılması nedeniyle, 08.08.2015 tarihi itibariyle yerine Başhekim Prof.Dr. Can Karaca ve Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Murat Duman’ın Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Kadir Yurdakoç’un, 02-05 Eylül 2015 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılacak olan “16.Ulusal Kil Sempozyumu”nda sözlü bildiri sunmak üzere görevlendirilmiş olması nedeniyle 04.09.2015 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oyçokluğu (10 Evet – 8 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Çiçek’in ERASMUS Plus kapsamında İngiltere Southampton Üniversitesi’nde “İzotop Karakterizasyon Çalışmaları” yapmak üzere, 25.09.2015-01.02.2016 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, masrafların kurum dışından (Erasmus) karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadroların aktarılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- A-İlahiyat Fakültesi Dergisi (2015/01) XLI. Sayısının 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 090.1400.0000.000/BY.015. 118.804 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar (Prof.Dr.h.c.İbrahim Atalay’ın 45.Meslek Yılına Armağan) adlı kitabın 100 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının; 09.8888.0000.000/BY.015.013.805 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına, bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadroların aktarılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.